Avisering

Duo och Meet har kombinerats till en ny Meet-app. Meet-(original)-användare kan ladda ned den nya appen.

Policy för tillåten användning av Google Meet

Programpolicyer och åtgärder vid otillåten användning

Innehållspolicyerna nedan är viktiga för att skapa en positiv upplevelse för våra användare. Vi måste sätta stopp för otillåten användning som hindrar oss från att tillhandahålla den här tjänsten. Därför ber vi alla att följa riktlinjerna nedan så att vi kan uppnå detta mål. 

Dessa policyer gäller Google Meet ("Meet"). När vi tillämpar dessa policyer kan vi göra undantag på pedagogisk, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig grund, eller om det kan leda till betydande nytta för tjänstens användare. Läs igenom dem med jämna mellanrum eftersom de kan ändras. Läs även Googles användarvillkor om du vill ha mer information.

Anmäl otillåten användning

Anmäl otillåten användning om du anser att en person bryter mot policyerna nedan. 
 
Google kan stänga av din möjlighet att använda Meet eller stänga av konton som bryter mot denna policy. Om tjänsten har stängts av eller om ditt konto har inaktiverats och du anser att det var ett misstag följer du anvisningarna på den här sidan.

Programpolicyer

Sexuella övergrepp och utnyttjande av barn 

Använd inte Meet för att skapa, ladda upp eller distribuera innehåll där barn utnyttjas på något sätt. Detta omfattar allt material som visar sexuellt utnyttjande av barn. 

Meet förbjuder rent allmänt att våra produkter används för att utsätta barn för fara. Detta inkluderar men är inte begränsat till exploatering av barn, som till exempel

  • gromning av barn (till exempel att bli vän med ett barn online för att, antingen online eller offline, möjliggöra sexuell kontakt och/eller utbyte av sexuella bilder med barnet)
  • utpressning i sexuellt syfte (till exempel att hota eller utpressa ett barn genom att använda verklig eller påstådd åtkomst till ett barns intima bilder) 
  • sexualisering av minderårig (till exempel material som avbildar, främjar eller uppmuntrar till sexuellt utnyttjande av barn eller avbildningar av barn på ett sätt som kan leda till att barn utnyttjas sexuellt) 
  • trafficking med barn (till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte).  

Vi vidtar lämpliga åtgärder, bland annat rapportering till National Center for Missing & Exploited Children, begränsning av åtkomsten till produktfunktioner och avstängning av konton. Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen.

Kringgående 

Gör inga försök att kringgå våra policyer eller att undvika begränsningar av ditt konto. Detta omfattar att skapa eller använda flera konton eller andra metoder som syftar till att utföra handlingar som redan har förbjudits. 

Farliga och olagliga aktiviteter

Använd inte Meet för att främja, organisera eller delta i olaglig verksamhet eller verksamhet som orsakar allvarlig och omedelbar fysisk skada på människor eller djur.

Bedrägeri, nätfiske och andra vilseledande metoder

Använd inte Meet för nätfiske. Låt bli att begära eller samla in känsliga uppgifter som bland annat lösenord, ekonomiska uppgifter eller personnummer. Använd inte Meet för att vilseleda eller lura andra användare att dela information under falska förespeglingar.

Utge dig inte för att vara en annan person eller på annat sätt felaktigt framställa dig själv eller källan till en Meet-inbjudan eller -begäran om att få gå med, i syfte att luras, vilseleda eller bedra.

Trakasserier, mobbning och hot 

Du får inte trakassera, mobba eller hota andra. Vi tillåter inte heller att den här produkten används för att engagera eller uppmana andra till sådana aktiviteter. Tänk på att onlinetrakasserier även är olagliga på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om hot som kan leda till skador eller andra farliga situationer, vilket kan innebära att du anmäls till berörda myndigheter.

Hatretorik

Ägna dig inte åt hatretorik. Hatretorik är innehåll som främjar eller förespråkar våld mot enskilda individer eller grupper på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med strukturell diskriminering eller marginalisering.

Skadlig programvara och liknande skadligt innehåll

Överför inte skadlig programvara eller annat innehåll som skadar eller stör nätverk, servrar, slutanvändare, enheter eller annan infrastruktur. Detta omfattar att vara direktvärd för, bädda in eller överföra skadlig programvara, virus, skadlig kod eller annan skadlig eller oönskad programvara eller liknande innehåll. Detta omfattar även innehåll som sprider virus, öppnar popupfönster, försöker installera programvara utan användarens godkännande eller som på annat sätt påverkar användare med skadlig kod. Läs våra policyer för säker webbsökning om du vill ha mer information.

Personlig och konfidentiell information

Dela eller distribuera inte andras privata och konfidentiella uppgifter utan deras tillåtelse. ​Detta inkluderar användning av känslig information, till exempel personnummer, bankkontonummer, kreditkortsnummer, bilder av signaturer och personliga hälsodokument. I de flesta fall där denna information är allmänt tillgänglig på andra ställen på internet eller i offentliga register, till exempel nationella id-nummer som står på en myndighets webbplats, så vidtar vi i regel inte rättsliga åtgärder. 

Reglerade varor och tjänster 

​Du får inte sälja, annonsera eller främja försäljning av reglerade varor och tjänster. Reglerade varor och tjänster inkluderar alkohol, hasardspel, läkemedel, ej godkända kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen eller hälso- och sjukvårdsprodukter.

Sexuellt explicit innehåll 

Dela eller distribuera inte innehåll som innehåller sexuellt explicit material, som nakenhet, sexuella handlingar och pornografiskt innehåll. Detta inkluderar att rikta trafik till kommersiella pornografiska webbplatser. Vi tillåter innehåll som har pedagogiska, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften.

Skräppost 

Skicka inte skräppost. Detta kan omfatta oönskat reklaminnehåll eller kommersiellt innehåll, oönskat innehåll som skapas av ett automatiskt program, oönskat upprepat innehåll, meningslöst innehåll eller allt som verkar vara ett massvärvningsförsök.

Störningar av systemet

Du får inte missbruka produkten eller skada, försämra eller negativt påverka driften av nätverk, enheter eller annan infrastruktur. Detta inkluderar att försämra, inaktivera eller negativt störa någon aspekt av produkten eller dess tjänster.

Terroristinnehåll

Terrororganisationer får inte använda produkten i något syfte, inklusive rekrytering. Vi kommer även att vidta åtgärder mot mötesorganisatörer eller -deltagare för innehåll som är relaterat till terrorism, som att främja terrorhandlingar, uppmana till våld eller hylla terroristattacker. 

Våld och blodigt innehåll 

Distribuera inte och sprid inte våldsamt eller blodigt innehåll som involverar verkliga personer eller djur och vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst. Detta omfattar extrema våldsskildringar, som till exempel styckning eller närbilder av stympade lik. Våldsskildringar, till exempel innehåll som innehåller stora mängder blod, kan tillåtas i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang, men tänk på att ge tillräckligt med information så att tittarna förstår sammanhanget. I vissa fall kan innehållet vara så grovt att det inte får publiceras på våra plattformar oavsett sammanhang. Slutligen är det inte tillåtet att uppmuntra andra att begå specifika våldshandlingar. 

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
2018245988955062666