Als u realtime vertalingen van ondertiteling wilt testen, meldt u zich aan voor de Meet-bèta voor vertalingen van ondertiteling.

Beleid voor acceptabel gebruik van Google Meet

Programmabeleid met betrekking tot misbruik en handhaving hiervan

Het onderstaande contentbeleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. We zijn genoodzaakt streng op te treden tegen misbruik om te voorkomen dat het aanbieden van deze service in gevaar komt. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden zodat wij dit doel kunnen bereiken. 

Dit beleid is van toepassing op Google Meet ('Meet'). Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op basis van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke overwegingen, of als er andere aanzienlijke voordelen zijn voor de gebruikers van de service. Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we je aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Raadpleeg ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Misbruik melden

Als je denkt dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je het misbruik melden
 
Google kan je mogelijkheid uitschakelen om Meet te gebruiken of accounts uitschakelen die in strijd zijn met dit beleid. Als de service is opgeschort of je account is uitgeschakeld en je denkt dat dit een vergissing is, volg je de instructies op deze pagina.

Programmabeleid

Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen 

Gebruik Meet niet om content te maken, te uploaden of te distribueren waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle soorten materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. 

Meer algemeen verbiedt Meet het gebruik van onze producten om kinderen in gevaar te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, roofdiergedrag ten opzichte van kinderen, zoals:

  • 'Kinderlokken' (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uitwisselen met dat kind),
  • 'Sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken), 
  • Seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en 
  • Kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).  

We nemen passende maatregelen, zoals melding bij het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children, beperken van de toegang tot productfuncties en het uitschakelen van accounts. Als je denkt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neem je meteen contact op met de politie.

Omzeiling 

Neem niet deel aan acties die zijn bedoeld om ons beleid te omzeilen of beperkingen op te heffen die voor je account gelden. Dit omvat het maken of gebruiken van meerdere accounts of andere methoden die bedoeld zijn om acties te kunnen uitvoeren die eerder verboden waren. 

Gevaarlijke en illegale activiteiten

Gebruik Meet niet om illegale activiteiten te promoten, te organiseren of hier aan deel te nemen of activiteiten die ernstig of onmiddellijk fysiek letsel toebrengen aan mensen of dieren.

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

Gebruik Meet niet voor phishing. Probeer niet om gevoelige gegevens te bemachtigen of te verzamelen, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers. Gebruik Meet niet om andere gebruikers voor de gek te houden, te misleiden of te bedriegen zodat ze informatie delen onder valse voorwendselen.

Doe je niet voor als iemand anders en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf of de bron van een Meet-uitnodiging of deelnameverzoek om iemand voor de gek te houden, te misleiden of te bedriegen.

Intimideren, pesten en bedreigen 

Je mag anderen niet intimideren, pesten of bedreigen. We staan ook niet toe dat dit product wordt gebruikt om anderen bij deze activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en ernstige offline gevolgen kan hebben voor zowel de dader als het slachtoffer. We kunnen gepaste actie ondernemen als we op de hoogte worden gesteld van bedreigingen of andere gevaarlijke situaties, waaronder aangifte doen bij de relevante autoriteiten.

Aanzetten tot haat

Zet niet aan tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

Malware en vergelijkbare schadelijke content

Verzend geen malware of content die de werking van netwerken, servers, apparaten van eindgebruikers of andere infrastructuur schaadt of verstoort. Dit omvat het direct hosten, insluiten of overdragen van malware, virussen, vernietigende code of andere schadelijke of ongewenste software of vergelijkbare content. Dit geldt ook voor content die virussen overdraagt, pop-ups veroorzaakt, software probeert te installeren zonder toestemming van de gebruiker of die gebruikers op een andere manier met schadelijke code beïnvloedt. Raadpleeg ons Safe Browsing-beleid voor meer informatie.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Deel of verspreid geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van anderen zonder toestemming. ​Dit omvat het gebruik van gevoelige informatie, zoals Amerikaanse burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers, afbeeldingen van handtekeningen en persoonlijke gezondheidsdocumenten. In de meeste gevallen waarin deze informatie algemeen beschikbaar is op internet of in openbare registers, zoals nationale identiteitsnummers op een overheidswebsite, voeren we over het algemeen geen handhavingsacties uit. 

Gereguleerde producten en services 

Je mag geen gereguleerde producten en services verkopen, promoten of de verkoop hiervan mogelijk maken. Gereguleerde producten en services omvatten alcohol, kansspelen, geneesmiddelen, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur.

Seksueel expliciete content 

Deel of distribueer geen content die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals naaktheid, expliciete seksuele handelingen en pornografische content. Dit geldt ook voor het genereren van verkeer naar commerciële pornosites. We staan content toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.

Spam 

Verzend geen spam. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste promotionele of commerciële content, ongewenste content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, ongewenste herhaalde content, onzinnige content of alles wat een massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content lijkt te zijn.

Systeemverstoring

Maak geen misbruik van dit product en beschadig, verslechter of beïnvloed de werking van netwerken, apparaten of andere infrastructuur niet. Hieronder valt ook de aantasting, uitschakeling of negatieve beïnvloeding van welk aspect van het product of de services dan ook.

Terroristische content

Het is terroristische organisaties niet toegestaan dit product te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. We zullen ook actie ondernemen tegen organisatoren of deelnemers van vergaderingen voor content met betrekking tot terrorisme, zoals het promoten van terroristische acties, het aanzetten tot geweld of het vieren van terroristische aanslagen. 

Geweld en bloedvergieten 

Deel of verspreid geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet geweld, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Expliciet geweld, zoals content met aanzienlijke hoeveelheden bloed, kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar houd er rekening mee dat je voldoende informatie moet bieden om mensen de context te laten begrijpen. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false