Jei norite išbandyti subtitrų vertimus realiuoju laiku, prisiregistruokite naudoti „Meet“ subtitrų vertimų beta versijos programą.

„Google Meet“ priimtino naudojimo politika

Piktnaudžiavimo programų politika ir įgyvendinimas

Toliau pateikta turinio politika labai svarbi, siekiant užtikrinti, kad naudotojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos. Turime pažaboti piktnaudžiavimą, keliantį grėsmę mūsų galimybėms teikti šią paslaugą, ir prašome, kad visi laikytųsi toliau pateiktos politikos, tuo padėdami mums pasiekti šį tikslą. 

Ši politika taikoma „Google Meet“ („Meet“). Taikydami šią politiką galime daryti išimtis švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno sumetimais arba kai yra kitos svarbios naudos paslaugos naudotojams. Retkarčiais peržiūrėkite šią politiką, nes ji gali būti pakeista. Jei reikia daugiau informacijos, taip pat žr. „Google“ paslaugų teikimo sąlygas.

Pranešimas apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kažkas pažeidžia toliau nurodytas politikos nuostatas, praneškite apie piktnaudžiavimą
 
„Google“ gali neleisti jums naudoti „Meet“ arba išjungti paskyras, kuriose pažeidžiamos šios politikos nuostatos. Jei paslaugų teikimas jums laikinai sustabdytas arba jūsų paskyra išjungta ir manote, kad tai atlikta per klaidą, vadovaukitės šiame puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Programų politika

Seksualinė prievarta prieš vaikus ir išnaudojimas 

Nenaudokite „Meet“ norėdami kurti, įkelti ar platinti turinį, kuriame išnaudojami vaikai ar demonstruojama prievarta prieš vaikus. Tai apima visą seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. 

Žvelgiant plačiau, „Meet“ draudžia naudoti mūsų produktus siekiant kelti pavojų vaikams. Tai taikoma grobuoniškai elgsenai prieš vaikus, kaip nurodyta toliau (bet tuo neapsiribojama).

  • Vaikų viliojimas (pvz., susidraugavimas su vaiku internetu, siekiant internetu arba ne internetu užmegzti seksualinio pobūdžio kontaktą ir (arba) keistis seksualinio pobūdžio vaizdais su tuo vaiku).
  • Seksualinis prievartavimas (pvz., grasinimas vaikui ar jo šantažavimas naudojant realią arba tariamą prieigą prie vaiko intymių vaizdų). 
  • Nepilnamečio seksualinis vaizdavimas (pvz., vaizdai, kuriuose vaizduojama, skatinama ar reklamuojama seksualinė prievarta prieš vaikus, arba vaikų vaizdavimas, siekiant seksualiai išnaudoti vaikus). 
  • Prekyba vaikais (pvz., vaiko reklamavimas arba siūlymas seksualiai išnaudoti komerciniais tikslais).  

Mes imsimės atitinkamų veiksmų, įskaitant pranešimus Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui, prieigos prie produktų funkcijų apribojimą ir paskyrų išjungimą. Jei manote, kad vaikui gresia prievarta, išnaudojimas ar prekyba žmonėmis arba jis tapo šių veiksmų auka, nedelsdami kreipkitės į policiją.

Apėjimas 

Neatlikite veiksmų, skirtų apeiti mūsų politiką ar panaikinti paskyrai taikomus apribojimus. Tai apima kelių paskyrų kūrimą ar naudojimą ar kitus metodus, skirtus atlikti veiksmus, kurie anksčiau buvo draudžiami. 

Pavojinga ir neteisėta veikla

Nenaudokite „Meet“ siekdami skatinti, organizuoti ar įsitraukti į neteisėtą veiklą, kuria žmonėms ar gyvūnams padaroma rimta ir tiesioginė fizinė žala.

Apgaulės, sukčiavimo ir kitų tipų apgaulinga praktika

Nenaudokite „Meet“ siekdami sukčiauti. Neprašykite pateikti ir nerinkite neskelbtinų duomenų, įskaitant slaptažodžius, finansų informaciją ir socialinio draudimo numerius (bet tuo neapsiribojant). Nenaudokite „Meet“ siekdami gudrauti, suklaidinti ar apgauti kitus naudotojus, kad jie bendrintų informaciją.

Neapsimeskite kitu asmeniu ir kitaip klaidingai neteikite informacijos apie save arba „Meet“ kvietimo ar prisijungimo užklausos šaltinį siekdami apgauti, klaidinti ar klastoti.

Priekabiavimas, patyčios ir grasinimai 

Nepriekabiaukite, nesityčiokite ir negrasinkite kitiems. Be to, neleidžiame šio produkto naudoti siekiant įtraukti kitus į šią veiklą ar juos kurstyti. Atminkite, kad priekabiavimas internete daugelyje šalių yra neteisėtas ir gali turėti rimtų pasekmių realiame pasaulyje ir priekabiautojui, ir nukentėjusiajam. Galime imtis atitinkamų veiksmų, jei mums bus pranešta apie žalos grėsmę ar kitas pavojingas situacijas, įskaitant pranešimą apie jus atitinkamoms institucijoms.

Neapykanta

Neskatinkite neapykantos. Neapykantą skatinantis turinys reklamuoja arba toleruoja žiaurų elgesį arba turi tikslą kurstyti neapykantą asmeniui arba grupei dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos savybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu.

Kenkėjiškos programos ir panašus kenkėjiškas turinys

Neperduokite kenkėjiškų programų ar turinio, kuris kenkia tinklų, serverių, galutinių naudotojų įrenginių ar kitos infrastruktūros veikimui arba jį trikdo. Tai apima tiesioginį kenkėjiškų programų, virusų, destruktyvaus kodo ar kitos žalingos ar nepageidaujamos programinės įrangos arba panašaus turinio prieglobą, įterpimą ar perdavimą. Tai taip pat apima turinį, kuriuo perduodami virusai, rodomi iššokantieji langai, bandoma įdiegti programinę įrangą be naudotojo sutikimo arba stengiamasi kitaip paveikti naudotojus naudojant kenkėjišką kodą. Jei reikia daugiau informacijos, peržiūrėkite saugaus naršymo politiką.

Asmens ir konfidenciali informacija

Be kitų žmonių leidimo nebendrinkite ir neplatinkite jų asmens ar konfidencialios informacijos. ​Tai apima neskelbtiną informaciją, pvz., JAV socialinio draudimo, banko sąskaitų, kredito kortelių numerius, parašų vaizdus ir asmens sveikatos dokumentus. Daugeliu atvejų, kai ši informacija yra plačiai pasiekiama kitose interneto vietose ar viešuosiuose įrašuose, pvz., valdžios institucijų svetainėje pateikti valstybinių tapatybės dokumentų numeriai, paprastai netaikome šių nuostatų. 

Kontroliuojamos prekės ir paslaugos 

​Neparduokite, nereklamuokite kontroliuojamų prekių ir paslaugų bei neskatinkite jų pardavimo. Kontroliuojamos prekės ir paslaugos apima alkoholį, lošimą, vaistus, nepatvirtintus papildus, tabaką, fejerverkus, ginklus arba sveikatos bei medicinos įrenginius.

Nepadorus seksualinis turinys 

Nebendrinkite turinio, kuriame yra nepadorios seksualinės medžiagos, pvz., nuogybių, atvirų lytinių aktų ir pornografinio turinio. Tai apima srauto nukreipimą į komercines pornografijos svetaines. Leidžiame turinį švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno tikslais.

Šlamštas 

Nesiųskite šlamšto. Tai gali būti nepageidaujamas reklaminis ar komercinis turinys, nepageidaujamas turinys, kurį sukuria automatizuota programa, nepageidaujamas pasikartojantis turinys, beprasmis turinys ar bet kas, kas atrodo kaip masinis siūlymas.

Sistemos trikdymas

Nepiktnaudžiaukite šiuo produktu ir nepažeiskite, nemenkinkite ar neigiamai nepaveikite tinklų, įrenginių ar kitos infrastruktūros veikimo. Tai apima bet kokio produkto ar jo paslaugų aspekto menkinimą, išjungimą ar neigiamą veikimą.

Teroristinis turinys

Teroristinėms organizacijoms neleidžiama naudoti šio produkto jokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Be to, imsimės veiksmų prieš susitikimų rengėjus ar dalyvius dėl turinio, susijusio su terorizmu, pvz., teroristinių veiksmų reklamavimo, smurto kurstymo ar teroristinių atakų šlovinimo. 

Smurtas ir kruvinos smurto scenos 

Nebendrinkite ir neplatinkite smurtinio ar kruvinų smurto scenų turinio, susijusio su realiais žmonėmis ar gyvūnais, kuriuo pirmiausia siekiama šokiruoti ar sukurti sensaciją. Tai apima itin atviras smurto scenas, pvz., sužaloto lavono atskirų kūno dalių ar iš arti filmuotą medžiagą. Atviros smurto scenos, pvz., turinys, kuriame yra daug kraujo, gali būti leidžiamas švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno kontekste, bet pasistenkite pateikti pakankamai informacijos, kad žmonės suprastų kontekstą. Tam tikrais atvejais turinys gali būti toks žiaurus ir šokiruojantis, kad net pateikus pakankamai informacijos negalėsime palikti jo mūsų platformose. Galiausiai, neskatinkite kitų atlikti konkrečius smurtinius veiksmus. 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
false