A Google Meet elfogadható használatra vonatkozó irányelvei

Visszaélésekre vonatkozó programszabályzat és annak betartatása

Az alább ismertetett tartalmi irányelvek fontos szerepet játszanak abban, hogy folyamatosan pozitív élményt biztosíthassunk felhasználóinknak. A szolgáltatást veszélyeztető visszaélések megakadályozása érdekében arra kérünk minden felhasználót, hogy tartsa be az alábbi irányelveket. 

Ezek az irányelvek a Google Meetre („Meet”) vonatkoznak. Alkalmazásuk során kivételt tehetünk oktatási, dokumentációs, tudományos vagy művészeti megfontolásokból, illetve olyan esetekben, amikor az intézkedés mellőzése jelentős előnyökkel jár a szolgáltatás használóira nézve. Ne felejtsen el időről időre visszalátogatni ide, mert változhatnak az irányelvek. További információt a Google Általános Szerződési Feltételeiben talál.

Visszaélés bejelentése

Ha úgy véli, hogy valaki megszegi az alább ismertetett irányelveket, bejelentheti a visszaélést
 
A Google bizonyos esetekben eltilthatja Önt a Meet használatától, vagy letilthatja az irányelveket megszegő fiókokat. Ha felfüggesztettük Önnél a szolgáltatást vagy letiltottuk a fiókját, és véleménye szerint félreértés történt, kövesse az ezen az oldalon olvasható útmutatást.

Programszabályzat

Gyermekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása 

Ne használja a Meetet gyermekek kizsákmányolásával vagy bántalmazásával kapcsolatos tartalmak készítésére, feltöltésére vagy terjesztésére. Ide értendő a gyermekekkel történő szexuális visszaéléssel kapcsolatos bármilyen anyag. 

Általánosabban fogalmazva a Meet tiltja a termékeink gyermekeket veszélyeztető módon történő használatát. Ebbe (több más mellett) beleértendők a gyermekeket érintő ragadozó viselkedés alábbi formái:

  • gyermekmolesztálás (például internetes barátkozás egy gyermekkel szexuális kapcsolat internetes vagy nem internetes elősegítése végett és/vagy szexuális tartalmú képek cseréje a gyermekkel);
  • szexuális tartalmú internetes zsarolás (például egy gyermek megfélemlítése vagy megzsarolása az intim képeihez történő valós vagy állítólagos hozzáférés használatával); 
  • kiskorú szexuális tárgyként kezelése (például gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló, ösztönző vagy népszerűsítő képek, illetve gyermekek oly módon történő ábrázolása, amely elősegítheti a szexuális kizsákmányolásukat); valamint 
  • gyermekkereskedelem (például gyermekek hirdetése vagy felkínálása kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolás céljából).  

Ilyen típusú tartalmak esetén megtesszük a szükséges intézkedéseket, például jelentjük az esetet az Egyesült Államok NCMEC nevű gyermekvédelmi szervezetének, korlátozzuk a termékfunkciókhoz történő hozzáférést, és letiltjuk az érintett fiókokat. Ha úgy véli, hogy bántalmazás, kizsákmányolás vagy emberkereskedelem veszélyének van kitéve egy gyermek, vagy ezek valamelyikét követték el ellene, azonnal forduljon a rendőrséghez.

Irányelvek kijátszása 

Ne végezzen olyan műveleteket, amelyeknek célja az irányelveink kijátszása vagy a fiókjára vonatkozó korlátozások megkerülése. Ilyen művelet például több fiók létrehozása vagy használata, illetve egyéb módszerek kiaknázása abból a célból, hogy olyasvalamit tegyen, amit korábban megtiltottak. 

Veszélyes és törvénybe ütköző tevékenységek

Ne használja a Meetet olyan illegális tevékenységek vagy egyéb tevékenységek népszerűsítésére vagy szervezésére, amelyek komoly és azonnali fizikai sérülést okozhatnak embereknek vagy állatoknak, és ne is vegyen részt ilyen tevékenységekben.

Csalás, adathalászat és más megtévesztő tevékenységek

Ne használja a Meetet adathalászatra. Ne kérjen és ne gyűjtsön bizalmas adatokat, beleértve többek között a jelszavakat, pénzügyi információkat és társadalombiztosítási számokat. Ne használja a Meetet csalásra, valamint mások megtévesztésére vagy félrevezetésére annak érdekében, hogy hamis ürügy kapcsán információkat osszanak meg Önnel.

Ne éljen vissza mások személyes adataival, továbbá ne tüntesse fel magát vagy egy Meet-meghívó vagy bekapcsolódási kérelem küldőjét másnak megtévesztés, félrevezetés vagy csalás céljából.

Zaklatás, bántalmazás és fenyegetés 

Ne zaklasson, ne bántalmazzon és ne fenyegessen másokat. Termékünkkel emellett tilos másokat ilyen tevékenységekbe bevonni vagy ilyen tevékenységekre buzdítani. Ne feledje, hogy az internetes zaklatás sok helyen törvényellenes, és súlyos következményekkel járhat a való életben mind a zaklatóra, mind pedig az áldozatra nézve. Ha veszéllyel való fenyegetésről vagy más veszélyes szituációról értesülünk, jogunkban áll megtenni a szükséges intézkedéseket, így akár feljelentést is benyújthatunk a megfelelő hatóságoknak.

Gyűlöletkeltés

Ne vegyen részt gyűlöletkeltésben. Gyűlöletkeltőnek minősül minden olyan tartalom, amely személyek vagy személyek csoportja elleni gyűlöletkeltésre alkalmas, diszkriminációra buzdít ellenük, vagy lealacsonyítóan nyilatkozik róluk faj, népcsoporthoz tartozás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, veteránstátusz, illetve szexuális beállítottság, nemi identitás vagy egyéb olyan jellemzők alapján, amelyek rendszerszintű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódnak.

Rosszindulatú programok és hasonló kártékony tartalmak

Ne továbbítson rosszindulatú programokat vagy olyan tartalmakat, amelyek kárt okoznak a hálózatokban, szerverekben, végfelhasználói eszközökben vagy egyéb infrastruktúrában, vagy beavatkoznak azok működésébe. Ide tartozik a rosszindulatú programok, a vírusok, az ártalmas kódok, valamint az egyéb káros vagy nemkívánatos szoftverek vagy hasonló tartalmak közvetlen tárolása, beágyazása vagy továbbítása. Azokra a tartalmakra is vonatkozik a tiltás, amelyek vírusokat továbbítanak, előugró ablakokat jelenítenek meg, vagy a felhasználó beleegyezése nélkül próbálnak szoftvereket telepíteni, esetleg más módon ártanak a felhasználóknak kártékony kód használatával. További információt a Biztonságos Böngészés szolgáltatásra vonatkozó irányelvek oldalán talál.

Személyes és bizalmas információk

Engedély nélkül tilos megosztani, terjeszteni vagy felhasználni mások személyes vagy bizalmas információit, köztük a társadalombiztosítási számokat, bankszámlaszámokat, hitelkártyaszámokat, aláírásokról készült képeket és személyes egészségügyi dokumentumokat. A legtöbb olyan esetben, amikor ezek az információk bárkinek hozzáférhetők máshol az interneten vagy egy nyilvános forrásból (például bizonyos országok valamely kormányzati webhelyén feltüntetett személyi azonosító számok esetén), általában nem végzünk az említettek betartatását célzó műveleteket. 

Szabályozás hatálya alá eső áruk és szolgáltatások 

Ne értékesítsen és ne hirdessen szabályozás hatálya alá eső termékeket és szolgáltatásokat, és ne segítse elő az értékesítésüket vagy a hirdetésüket. Szabályozás hatálya alá esik például az alkohol, a szerencsejáték, a gyógyszerkészítmények, a nem engedélyezett táplálékkiegészítők, a dohánytermékek, a tűzijátékok és a fegyverek, valamint az egészségügyi vagy orvosi eszközök.

Nyílt szexuális tartalom 

Tilos a nyíltan szexuális (például meztelenséget, kendőzetlen szexuális tevékenységet és pornográf jeleneteket ábrázoló) tartalmak megosztása vagy terjesztése. Ezenkívül tilos kereskedelmi jellegű pornográf webhelyekre irányítani a forgalmat. Oktatási, dokumentációs, tudományos vagy művészi céllal azonban engedélyezett a szexuális tartalom.

Spam 

Ne küldjön spameket. Ide tartoznak a promóciós vagy kereskedelmi célú kéretlen tartalmak, az automatikus programok által készített kéretlen tartalmak, az ismétlődő kéretlen tartalmak, az értelmetlen tartalmak és minden olyan tartalom, amely feltehetően tömeges küldéssel érkezett üzletszerzés céljából.

Rendszerek megzavarása

Ne használja helytelenül ezt a terméket, és ne okozzon kárt, teljesítményromlást vagy negatív hatást mások hálózatainak, eszközeinek vagy egyéb infrastruktúrájának működésében. Ide tartozik a termék vagy szolgáltatásai bármely jellemzőjének lerontása, letiltása vagy káros befolyásolása.

Terrorizmussal kapcsolatos tartalom

Terrorszervezetek semmilyen célra (így toborzásra) sem használhatják ezt a terméket. Intézkedni fogunk továbbá a megbeszélések szervezői vagy résztvevői ellen, ha terrorizmussal kapcsolatos tartalmat észlelünk (például: terrorcselekmények népszerűsítése, erőszakra felbujtás vagy terrorcselekmények ünneplése). 

Erőszak és vérontás 

Ne osszon meg és ne terjesszen élő embereket vagy állatokat ábrázoló olyan erőszakos vagy véres tartalmakat, amelyeknek elsődleges célja a megbotránkoztatás, a szenzációkeltés vagy az indokolatlan erőszak. Ide sorolható a különösen felkavaró erőszak, például a csonkítás vagy a megcsonkított holttestekről készült közeli felvételek. Oktatási, dokumentációs, tudományos vagy művészi kontextusban esetleg engedélyezhető a felkavaró erőszak ábrázolása (ilyen a sok vért bemutató tartalom), de ügyelni kell arra, hogy elegendő információ segítse a kontextus megértését. Egyes tartalmak annyira erőszakosak vagy megrázók lehetnek, hogy semmilyen kontextusban nem jeleníthetők meg a platformjainkon. Befejezésül pedig arra kérjük, hogy senkit se buzdítson konkrét erőszakos cselekmények elkövetésére. 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?