Duo ja Meet ovat yhdistyneet uudeksi Meet-sovellukseksi. Alkuperäisen Meetin käyttäjät voivat ladata uuden sovelluksen.

Google Meetin hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö

Väärinkäytöksiin liittyvät ohjelmakäytännöt ja niiden täytäntöönpano

Alla olevilla sisältökäytännöillä on tärkeä tehtävä myönteisen käyttökokemuksen tarjoamisessa käyttäjille. Pyrimme estämään väärinkäyttötapaukset, jotka vaikeuttavat tämän palvelun tarjoamista. Siksi edellytämme, että kaikkien käyttäjien on noudatettava alla olevia käytäntöjä, jotta voimme saavuttaa asettamamme tavoitteen. 

Nämä käytännöt koskevat Google Meetiä ("Meet"). Soveltaessamme näitä käytäntöjä voimme tehdä poikkeuksia koulutuksellisista, dokumentaarisista, tieteellisistä, taiteellisista tai muista syistä, jos siitä on merkittävää hyötyä palvelun käyttäjille. Tarkista nämä käytännöt ajoittain, sillä ne voivat muuttua. Tutustu myös Googlen käyttöehtoihin.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Jos uskot, että joku toimii alla olevien käytäntöjen vastaisesti, ilmoita väärinkäytöstä
 
Google voi estää sinua käyttämästä Meetiä ja poistaa käytöstä sellaiset tilit, joilla rikotaan näitä käytäntöjä. Jos palvelu on jäädytetty tai tilisi poistettu käytöstä mielestäsi virheellisesti, seuraa tämän sivun ohjeita.

Ohjelmakäytännöt

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 

Älä käytä Meetiä lasten hyväksikäyttöön liittyvän sisällön luomiseen, jakamiseen tai lataamiseen palvelimelle. Tämä koskee kaikkea lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. 

Meetin käyttö lapsia vaarantavaan toimintaan on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan mm. lasten vainoamista, kuten

  • lapsen houkuttelua (esim. lapsen kanssa ystävystyminen verkossa tai sen ulkopuolella, seksuaalinen kanssakäyminen ja/tai seksuaalisten kuvien jakaminen lapsen kanssa)
  • seksuaalista kiristämistä (esim. lapsen uhkailu tai mustamaalaaminen lapsen todellisten tai väitettyjen intiimien kuvien avulla) 
  • alaikäisen seksualisointia (esimerkiksi kuvat lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, hyväksikäyttöön rohkaisevat tai sitä edistävät kuvat tai lapsen esittäminen tavalla, joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön) 
  • alaikäisen seksikauppaa (esimerkiksi lapsen mainostaminen tai tavoittelu kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä varten).  

Jos havaitsemme tällaista toimintaa, voimme ilmoittaa siitä National Center for Missing & Exploited Children ‑järjestölle, rajoittaa pääsyä tuotteen ominaisuuksiin ja poistaa tilejä käytöstä. Jos uskot, että lapsi on joutunut tai vaarassa joutua väärinkäytöksen, hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi, ota välittömästi yhteys poliisiin.

Kiertäminen 

Älä yritä ohittaa käytäntöjämme tai kiertää tilillesi asetettuja rajoituksia. Tällä tarkoitetaan mm. useiden tilien luomista tai käyttämistä sekä muita pyrkimyksiä toimia ylempänä kielletyllä tavalla. 

Vaarallinen ja laiton toiminta

Älä käytä Meetiä laittomiin tarkoituksiin tai toimintaan, joka aiheuttaa ihmisille tai eläimille vakavaa ja välitöntä vaaraa, äläkä järjestä tai edistä tällaista toimintaa.

Petokset, tietojenkalastelu ja muu harhaanjohtava toiminta

Älä käytä Meetiä tietojenkalasteluun. Älä pyydä tai kerää arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja, pankkitietoja tai henkilötunnuksia. Meetiä ei saa käyttää muiden huijaamiseen tai harhaanjohtamiseen. Sen avulla ei saa huijata muita käyttäjiä jakamaan tietojaan väärin perustein.

Älä huijaa, harhauta tai petä muita käyttäjiä esiintymällä toisena henkilönä tai antamalla vääriä tietoja itsestäsi tai jonkin Meet-kutsun tai ‑liittymiskutsun lähteestä millään tavalla.

Ahdistelu, kiusaaminen ja uhkailu 

Älä ahdistele, kiusaa tai uhkaile muita äläkä yllytä muita ahdistelemaan, kiusaamaan tai uhkailemaan muita. Muista, että verkkoahdistelu on monissa paikoissa laitonta ja että sillä voi olla vakavia seurauksia verkon ulkopuolella niin ahdistelijalle kuin uhrillekin. Voimme ilmoittaa uhkailusta tai muusta vaarasta asianmukaisille viranomaisille tai toimia muulla tilanteen edellyttämällä tavalla.

Vihamielinen sisältö

Vihapuhe on kiellettyä. Tämä tarkoittaa sisältöä, jossa esiintyy väkivallan edistämistä tai suvaitsemista tai tarkoituksenmukaista vihamielisyyteen yllyttämistä yksilöä tai ryhmää kohtaan rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia.

Haittaohjelmat ja muu haitallinen sisältö

Älä jaa haittaohjelmia tai muuta sisältöä, joka vahingoittaa tai häiritsee verkkoja, palvelimia, loppukäyttäjien laitteita tai muuta infrastruktuuria. Älä siis hostaa, upota tai lähetä haittaohjelmia, viruksia, vahingollista koodia tai muita haitallisia tai ei-toivottuja ohjelmistoja tai vastaavaa sisältöä. Tämä kattaa myös sellaisen sisällön, joka tartuttaa viruksia, avaa ponnahdusikkunoita, pyrkii asentamaan ohjelmistoja ilman käyttäjän suostumusta tai vaikuttaa käyttäjiin muun haitallisen koodin kautta. Lue lisää selaussuojakäytännöistämme.

Henkilötiedot ja luottamukselliset tiedot

Älä jaa tai levitä luvatta muiden henkilötietoja ja luottamuksellisia tietoja. ​Tällä tarkoitetaan henkilötunnusten, pankkitilien numeroiden, luottokorttien numeroiden, allekirjoitusten kuvien ja terveyteen liittyvien henkilökohtaisten dokumenttien käyttöä. Emme yleensä aseta sanktioita tapauksissa, joissa tällaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla internetissä tai julkisissa tietueissa (esim. julkishallinnon sivustolla luetteloidut henkilötunnukset). 

Säädellyt tuotteet ja palvelut 

​Älä myy tai mainosta säädeltyjä tuotteita ja palveluita äläkä edistä niiden myyntiä. Säädeltyjä tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi alkoholi, uhkapelit, lääkkeet ja hyväksymättömät lisäravinteet, tupakkatuotteet, ilotulitteet, aseet ja terveydenhoitoon tarkoitetut tai lääketieteelliset laitteet.

Seksuaalinen sisältö 

Älä jaa tai levitä avoimen seksuaalista sisältöä, esimerkiksi sellaista sisältöä, jossa esiintyy alastomuutta, seksuaalisia tekoja tai pornografiaa. Älä myöskään ohjaa verkkoliikennettä kaupallisille pornosivustoille. Sallimme sisällön, jolla on koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen tarkoitus.

Roskasisältö 

Älä julkaise roskasisältöä. Tällä tarkoitetaan mm. ei-toivottua mainostavaa tai kaupallista sisältöä, automaattisen ohjelman luomaa ei-toivottua sisältöä, ei-toivottua toisteista sisältöä, merkityksetöntä sisältöä tai massalähetykseltä vaikuttavaa sisältöä.

Järjestelmän häirintä

Älä väärinkäytä tuotetta äläkä vahingoita, heikennä tai muulla tavalla häiritse verkkojen, laitteiden ja muun infrastruktuurin toimintaa. Tällä tarkoitetaan mm. tuotteen tai sen palveluiden minkä tahansa osa-alueen heikentämistä ja häiritsemistä sekä sen poistamista käytöstä.

Terrorismiin liittyvä sisältö

Terroristijärjestöt eivät saa käyttää tuotetta mihinkään tarkoitukseen. Tämä koskee myös rekrytointia. Ryhdymme toimenpiteisiin sellaisia Meet-kokousten järjestäjiä ja osallistujia kohtaan, joiden sisältö edistävää terroristisia tekoja, yllyttää väkivaltaan tai juhlistaa terrori-iskuja. 

Väkivalta ja kammottava sisältö 

Älä jaa tai jakele todellisia henkilöitä tai eläimiä esittävää väkivaltaista tai kammottavaa sisältöä, jonka tarkoitus on ensisijaisesti järkyttää tai aiheuttaa kuohuntaa tai jonka jakamiseen ei ole erityistä perustetta. Tällä tarkoitetaan äärimmäistä väkivaltaa, kuten irtoraajoja tai lähikuvia silvotuista ruumiista. Esimerkiksi paljon verta sisältävä sisältö saattaa olla hyväksyttävää koulutuksellisissa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa kontekstissa, mutta muista antaa yleisölle riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät sisällön kontekstin. Joissakin tapauksissa sisältö voi olla niin väkivaltaista tai järkyttävää, että se on poistettava käyttöympäristöistämme kontekstista riippumatta. Muiden kannustaminen väkivallantekoihin ei ole sallittua. 

true
Lataa uusi Meet-sovellus Androidille

Google Meetillä voit soittaa videopuheluita ja järjestää kokouksia kaikilla laitteilla. Voit käyttää videopuheluominaisuuksia, kuten hauskoja suodattimia ja tehosteita, tai varata tapaamisaikoja kaikille sopivana ajankohtana.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
713370