ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์ในการประชุมทางวิดีโอ

สําคัญ: ขณะนี้ฟีเจอร์เหล่านี้จะพร้อมให้บริการแก่การประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google Workspace

หากต้องการพูดและฟังทางโทรศัพท์ขณะอยู่ในการประชุมทางวิดีโอ คุณให้ Google Meet โทรหาคุณได้ Google Meet ยังโทรเข้าร่วมการประชุมจากอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย

หากคุณไม่ได้อยู่ในการประชุม คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าร่วมเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อ หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5 คน ระบบจะปิดเสียงคุณเอาไว้ตอนเข้าร่วม หากคอมพิวเตอร์ปิดเสียงอยู่แล้วก่อนที่จะเชื่อมต่อ คุณจะเข้าร่วมแบบปิดเสียงเอาไว้ 

เช่น หากคุณอยู่ในการประชุมทางวิดีโอและการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี คุณจะโทรเข้าจากโทรศัพท์ได้ ใช้เสียงจากโทรศัพท์แทนไมโครโฟนและลำโพงของคอมพิวเตอร์ 

Microsoft® Internet Explorer® 11 ไม่รองรับฟีเจอร์นี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่รองรับ

ให้ Meet โทรหาคุณทางโทรศัพท์

Meet จะโทรหาได้เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเท่านั้น

 1.  เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอยู่ในการประชุมอยู่แล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
  • จาก meet.google.com ให้เลือกการประชุม จากนั้น เข้าร่วม จากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
   • เคล็ดลับ: หากไม่ได้ใช้โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุม คุณอาจต้องให้บุคคลที่อยู่ในการประชุมอนุมัติให้เข้าร่วม
 2. คลิกโทรหาฉัน
 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
  • เคล็ดลับ: หากต้องการบันทึกหมายเลขสำหรับการประชุมในอนาคต ให้เลือกช่องจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในอุปกรณ์เครื่องนี้
 4. คลิกโทรหาฉัน
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กด 1 บนโทรศัพท์

โทรเข้าร่วมโดยใช้โทรศัพท์

เคล็ดลับ: ผู้ดูแลระบบต้องเปิดการโทรเข้าโดยใช้โทรศัพท์ ไปที่ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

หากไม่ได้ใช้โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุม และไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมใน Google ปฏิทิน คุณจะต้องเข้าร่วมการประชุม แล้วต้องมีคนอนุมัติให้คุณเข้าร่วมประชุม

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอยู่ในการประชุมอยู่แล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
  • จาก meet.google.com ให้เลือกการประชุม จากนั้น เข้าร่วม จากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์ หากไม่ได้ใช้โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุม คุณอาจต้องให้บุคคลที่อยู่ในการประชุมอนุมัติให้เข้าร่วม
 2. คลิกโทรเข้า
 3. เลือกประเทศเพื่อใช้หมายเลขโทรเข้าภายในประเทศ หากมี
 4. โทรไปที่หมายเลขนี้
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ป้อน PIN จากนั้น #

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

คุณใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้แม้ว่าสายโทรศัพท์จะตัดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

 1. วางสายโทรศัพท์ในหน้าต่างการประชุมหรือคลิกโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ จากนั้น  ยกเลิกการเชื่อมต่อ
  •  เสียงจะเล่นต่อบนคอมพิวเตอร์ และจะปิดเสียงไว้จนกว่าคุณจะเปิดเสียง
 2. หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อการประชุมอย่างสมบูรณ์ ให้คลิกวางสาย วางสาย
 3. คลิกเชื่อมต่อโทรศัพท์ ซึ่งระบบจะปิดเสียงคุณไว้ในการประชุม 

เคล็ดลับ: หากคุณปิดแล็ปท็อปหรือแท็บเบราว์เซอร์ Meet โทรศัพท์จะยังคงเชื่อมต่ออยู่ ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะไม่เห็นฟีดวิดีโอของคุณ จะเห็นแค่รูปโปรไฟล์เท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมจากคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อและเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร