Thêm hoặc loại bỏ mọi người khỏi cuộc họp video

Bạn có thể thêm mọi người vào cuộc họp video trong Google Meet trước hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Nếu bắt đầu cuộc họp từ Gmail, thì bạn có thể thêm mọi người sau khi cuộc họp bắt đầu. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khi cuộc họp video đang diễn ra.

Một số người cần yêu cầu quyền thì mới có thể tham gia cuộc họp video. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Tham gia cuộc họp video.

Thêm người vào cuộc họp video đang diễn ra

Bạn có thể mời và loại bỏ mọi người khi cuộc họp video đang diễn ra. Bạn có thể mời những người bên ngoài tổ chức của mình (người chưa được thêm vào sự kiện trên Lịch). Trước tiên, người đó phải được một người thuộc tổ chức của bạn cho phép tham dự cuộc họp. Đối với những cuộc họp được tổ chức thông qua Tài khoản Google cá nhân, chỉ người kiểm duyệt mới có thể mời trong cuộc gọi hoặc cho phép người tham gia tham dự cuộc họp.

Chọn một tùy chọn:

 1. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ sau đó Thêm người Thêm người.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email sau đó Gửi lời mời.

 

 1. Ở góc dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào tên cuộc họp.
 2. Nhấp vào biểu tượng Sao chép thông tin về cách tham gia Sao chép.
 3. Dán thông tin chi tiết về cuộc họp vào một email hoặc ứng dụng khác rồi gửi cho người mà bạn mời.

Thêm người vào cuộc họp video qua điện thoại

Quan trọng: Tính năng này hiện chỉ được cung cấp cho những cuộc họp do người dùng G Suite tổ chức. 

Ở một số quốc gia hoặc khu vực, bạn có thể dùng tính năng này cho các cuộc gọi miễn phí tới Hoa Kỳ và Canada .Hãy chuyển đến phần Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Ở một số quốc gia và khu vực, bạn có thể thêm người vào cuộc họp video trên Google Meet qua điện thoại.

 1. Sau khi bạn tham gia cuộc họp, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ để mở rộng bảng điều khiển bên.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm người Thêm người.
 3. Nhấp vào Gọi.
 4. Chọn quốc gia bạn đang gọi để thêm mã quốc gia vào cuộc gọi.
 5. Nhập số điện thoại của người mà bạn muốn gọi rồi nhấp vào biểu tượng Gọi Gọi.
  • Không bắt buộc: Để  nhập thêm số, chẳng hạn như số máy nhánh, hãy nhấp vào biểu tượng Quay số Quay số để mở bàn phím.
 6. Người đó sẽ tham gia cuộc họp khi trả lời điện thoại. 

Lưu ý: Những người tự quay số bằng cách dùng số điện thoại cần phải nhập mã PIN của cuộc họp.

Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Để xem danh sách đầy đủ các quốc gia và khu vực, hãy tham khảo phần Các quốc gia được hỗ trợ thêm khách qua điện thoại.

 
 

Loại bỏ người khi cuộc họp video đang diễn ra

Quan trọng: Nếu muốn loại bỏ người nào đó khỏi một cuộc họp video, thì bạn phải thuộc cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp. Đối với những cuộc họp được tổ chức thông qua Tài khoản Google cá nhân, chỉ người kiểm duyệt cuộc họp mới có thể loại bỏ người tham gia khi cuộc họp video đang diễn ra. 

 1. Ở bên phải, hãy chuyển đến biểu tượng Mọi người Danh bạ.
 2. Trỏ vào người mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào biểu tượng Mũi tên quay lại Back.
 3. Nhấp vào biểu tượng Loại bỏ Remove.

 

Ngắt kết nối người tham gia cuộc họp video qua điện thoại

 

 1.  Nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ để mở rộng bảng điều khiển bên.
 2. Chọn số điện thoại, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống  Mũi tên xuống sau đó Kết thúc cuộc gọi Kết thúc cuộc gọi

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?