Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Thêm hoặc xoá người dùng khỏi cuộc họp trên Google Meet

Bạn có thể thêm người vào cuộc họp video trong Google Meet trước hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Bạn cũng có thể loại bỏ người khi cuộc họp video đang diễn ra. 

Một số người cần yêu cầu quyền thì mới có thể tham gia cuộc họp video. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Tham gia cuộc họp video.

Thêm người khi cuộc họp video đang diễn ra

Trong khi tham gia cuộc họp, bạn có thể mời người khác tham gia. Đối với những cuộc họp được tổ chức thông qua Tài khoản Google cá nhân, chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể cho phép người tham gia tham dự cuộc họp.

 • Người dùng Google Workspace: Người được mời không thuộc tổ chức của bạn phải được người thuộc tổ chức của bạn cho phép thì mới có thể tham gia.
 1. Mở ứng dụng Meet Ứng dụng Meet và tham gia một cuộc họp. 
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào tên cuộc họp.
 3. Trên thẻ "Mọi người", hãy nhấn vào Chia sẻ thông tin về cách tham gia Chia sẻ để chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp với những người tham gia khác.
Mẹo: Đối với các cuộc họp do người dùng Google Workspace tổ chức, thông tin về cách tham gia bao gồm cả cách tham gia qua điện thoại.

Loại bỏ người khi cuộc họp video đang diễn ra

Quan trọng: Đối với các cuộc họp có bật chế độ Quyền quản lý của người tổ chức, thì chỉ người tổ chức hoặc người đồng tổ chức cuộc họp mới có thể xoá người tham gia khác khỏi cuộc họp đang diễn ra. Nếu chế độ Quyền quản lý của người tổ chức đang tắt, thì bất kỳ ai trong miền của người tổ chức cuộc họp cũng có thể xoá người tham gia.
 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào tên cuộc họp hoặc mã cuộc họp.
 2. Bên cạnh người tham gia mà bạn muốn xoá, hãy nhấn vào biểu tượng Hành động Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome.
 3. Nhấn vào biểu tượng Loại bỏ .
 4. Trên hộp được mở ra, hãy chọn một hoặc nhiều phương án sau:
 • Để xoá người tham gia, hãy chọn Loại bỏ.
 • Để xoá và đánh dấu một người tham gia là có hành vi sai trái Hãy điền vào báo cáo hành vi sai trái.
 • Để đảm bảo rằng người tham gia không tham gia lại vào cùng một cuộc họp, hãy chọn Chặn.
  • Quan trọng: Nếu bạn chặn một người dùng, thì họ chỉ bị chặn khỏi cuộc họp hiện tại hoặc các cuộc họp đồng thời mà sử dụng cùng một mã cuộc họp. Họ vẫn có thể tham gia các cuộc họp khác mà bạn tổ chức. Để cho phép người dùng tham gia lại cuộc họp mà họ bị chặn, bạn phải mời lại họ theo cách thủ công từ trong cuộc họp.

Người dùng Google Workspace for Education: Nếu một người tham gia đã yêu cầu tham gia cuộc họp và bị từ chối hai lần, họ sẽ không thể yêu cầu tham gia cuộc họp nữa. Trong những trường hợp này, người tổ chức cuộc họp có thể mời họ tham gia lại cuộc họp theo cách thủ công.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính