Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Thêm hoặc xoá người dùng khỏi cuộc họp trên Google Meet

Bạn có thể thêm người vào cuộc họp video trong Google Meet trước hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Bạn cũng có thể loại bỏ người khi cuộc họp video đang diễn ra. 

Một số người cần yêu cầu quyền thì mới có thể tham gia cuộc họp video. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Tham gia cuộc họp video.

Thêm người vào cuộc họp video đang diễn ra

Thêm người vào cuộc họp

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ sau đó Thêm người Thêm người.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email sau đó Gửi email.

Chia sẻ thông tin về cách tham gia

 1. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng chi tiết về cuộc họp  .
 2. Nhấp vào nút Sao chép thông tin về cách tham gia.
 3. Dán chi tiết về cuộc họp vào một email hoặc ứng dụng khác rồi gửi.

Thêm người tham gia bằng điện thoại vào cuộc họp đang diễn ra

Ở một số quốc gia và khu vực, bạn có thể thêm người vào cuộc họp video trên Google Meet qua điện thoại.

 1. Sau khi bạn tham gia cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mọi người  Danh bạ.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm người Thêm người sau đó Gọi Gọi .
 3. Trong cửa sổ hiện ra, hãy chọn quốc gia bạn muốn gọi đến để thêm mã quốc gia và nhập số điện thoại của người mà bạn muốn gọi điện.
 4. Nhấp vào biểu tượng Gọi Gọi.

Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Để xem danh sách đầy đủ các quốc gia và khu vực, hãy tham khảo phần Các quốc gia được hỗ trợ thêm khách qua điện thoại.

Cho phép hàng loạt người tham gia cuộc họp trên Google Meet 

Bạn có thể cho phép hàng loạt người tham gia và học viên truy cập vào cuộc họp trên Google Meet. Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể xem hoặc phê duyệt yêu cầu tham gia cuộc họp. Người tổ chức cuộc họp phải ở trong cuộc họp để phê duyệt yêu cầu.

 1. Khi một yêu cầu tham gia cuộc họp xuất hiện, hãy nhấp vào Cho phép hoặc Từ chối.
 2. Nhấp vào Xem tất cả khi có nhiều người tham gia đang chờ truy cập vào cuộc họp. Chọn một tùy chọn:
  • Bên cạnh tên, hãy nhấp vào Cho phép hoặc Từ chối để cho phép hoặc từ chối lần lượt từng người tham gia.
  • Nhấp vào Cho phép tất cả hoặc Từ chối tất cả để cho phép hoặc từ chối tất cả người tham gia cùng lúc.

Loại bỏ người khi cuộc họp video đang diễn ra

Quan trọng: Đối với các cuộc họp có bật chế độ Quyền quản lý của người tổ chức, thì chỉ người tổ chức hoặc người đồng tổ chức cuộc họp mới có thể xoá người tham gia khác khỏi cuộc họp đang diễn ra. Nếu chế độ Quyền quản lý của người tổ chức đang tắt, thì bất kỳ ai trong miền của người tổ chức cuộc họp cũng có thể xoá người tham gia.

Xoá người tham gia hoặc bản trình bày trong cuộc họp

 1. Di chuột qua ô của một người hoặc bản trình bày.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Xoá khỏi cuộc gọi.

Người tham gia hoặc bản trình bày không có trên bố cục:

 1. Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị tất cả mọi người People Tab.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thao tác khác More bên cạnh người tham gia mà bạn muốn xoá.
 3. Chọn Loại bỏ khỏi cuộc gọi.
 4. Trên hộp được mở ra, hãy chọn một hoặc nhiều phương án sau:
 • Để xoá người tham gia, hãy chọn Loại bỏ.
 • Để xoá và đánh dấu một người tham gia là có hành vi sai trái Hãy điền vào báo cáo hành vi sai trái.
 • Để đảm bảo rằng người tham gia không tham gia lại vào cùng một cuộc họp, hãy chọn Chặn.
  • Quan trọng: Nếu bạn chặn một người dùng, thì họ chỉ bị chặn khỏi cuộc họp hiện tại hoặc các cuộc họp đồng thời mà sử dụng cùng một mã cuộc họp. Họ vẫn có thể tham gia các cuộc họp khác mà bạn tổ chức. Để cho phép người dùng tham gia lại cuộc họp mà họ bị chặn, bạn phải mời lại họ theo cách thủ công từ trong cuộc họp.

Người dùng Google Workspace for Education: Nếu một người tham gia đã yêu cầu tham gia cuộc họp và bị từ chối hai lần, họ sẽ không thể yêu cầu tham gia cuộc họp nữa. Trong những trường hợp này, người tổ chức cuộc họp có thể mời họ tham gia lại cuộc họp theo cách thủ công.

Kết thúc cuộc họp đối với tất cả mọi người

Quan trọng: Bạn phải bật Quyền quản lý của người tổ chức để sử dụng tính năng Kết thúc cuộc họp với mọi người.

Người tổ chức có thể kết thúc cuộc họp trên Google Meet đối với mọi người. Thao tác "Kết thúc cuộc họp đối với tất cả mọi người" sẽ kết thúc cuộc họp và tự động xoá tất cả người tham gia để người tổ chức không phải làm bước này theo cách thủ công.

Các phương pháp hay nhất

 • Người tham gia có thể truy cập vào đường liên kết của một cuộc họp đã kết thúc, nhưng không thể tham gia khi người tổ chức cuộc họp chưa bắt đầu lại cuộc họp. Cuộc họp sẽ tự động bắt đầu lại sau khi người tổ chức tham gia lại.
 • Nếu muốn đảm bảo học viên không thể truy cập vào tính năng kết thúc cuộc họp để bắt đầu hoặc kết thúc cuộc họp, quản trị viên có thể tắt chế độ cài đặt "Tạo cuộc họp" đối với học viên
 • Một số quản trị viên Workspace trên các phiên bản Workspace nhất định có thể kết thúc cuộc họp bằng Công cụ điều tra bảo mật. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ điều tra.
 • Tạo cuộc họp mới mỗi khi bạn muốn họp với một nhóm người tham gia khác. Khi bạn bắt đầu lại một cuộc họp đã kết thúc, tất cả những người tham gia trước đó đều có thể tham gia.

Cách kết thúc cuộc họp đối với tất cả mọi người:

 1. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Rời khỏi cuộc gọi Kết thúc cuộc gọi.
 2. Trong cửa sổ hiện ra, nhấp vào Kết thúc cuộc họp đối với mọi người.
 3. Để rời khỏi cuộc họp nhưng không kết thúc cuộc họp đối với tất cả mọi người, hãy nhấp vào Rời khỏi cuộc họp.

Mẹo: Kết thúc cuộc họp cho tất cả mọi người cũng sẽ kết thúc mọi phòng họp nhóm đang mở. Nếu có nhiều Phòng họp nhóm đang mở, phòng chính sẽ kết thúc đầu tiên và tất cả Phòng họp nhóm khác có thể mất vài phút mới kết thúc. 

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính