เพิ่มคนหรือนำคนออกจากวิดีโอคอลใน Google Meet

คุณจะเพิ่มบุคคลไปยังการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ก่อนหรือหลังเริ่มประชุมก็ได้ นอกจากนี้คุณยังนำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอได้อีกด้วย 

ผู้ใช้บางคนต้องขอสิทธิ์ก่อนจึงจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

เพิ่มผู้เข้าร่วมในการประชุมทางวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่

คุณเชิญและนำผู้เข้าร่วมออกได้ในระหว่างการประชุมทางวิดีโอ คุณเชิญบุคคลภายนอกองค์กรที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในกิจกรรมในปฏิทินได้ โดยคนในองค์กรของคุณต้องอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมก่อน สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้ดูแลเท่านั้นที่ส่งคำเชิญในระหว่างการประชุมหรืออนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมได้

เลือกตัวเลือก

 1. ทางด้านขวา ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น เพิ่มคน เพิ่มบุคคล
 2. ป้อนชื่อหรืออีเมล จากนั้น ส่งคำเชิญ

 

 1. คลิกชื่อการประชุมที่มุมซ้ายล่าง
 2. คลิกคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม คัดลอก
 3. วางรายละเอียดการประชุมลงในอีเมลหรือแอปอื่นๆ แล้วส่งให้คนที่ต้องการ

เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมทางวิดีโอผ่านโทรศัพท์

สำคัญ: ในปัจจุบัน ฟีเจอร์นี้จะพร้อมให้บริการในการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น 

การเข้าร่วมทางโทรศัพท์รองรับการโทรฟรีไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจากบางประเทศและภูมิภาค ไปที่ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ในบางประเทศและภูมิภาค คุณจะเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet ผ่านโทรศัพท์ได้

 1. หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาบนเพื่อขยายแผงด้านข้าง
 2. คลิกเพิ่มบุคคล เพิ่มบุคคล
 3. คลิกโทร
 4. เลือกประเทศที่ต้องการโทรเข้าเพื่อเพิ่มรหัสประเทศ
 5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ต้องการโทรหา แล้วคลิกโทร โทร
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนหมายเลขเพิ่มเติม เช่น การต่อสาย ให้คลิกกดหมายเลข หมุนหมายเลข เพื่อเปิดแป้นตัวเลข
 6. บุคคลนั้นจะเข้าร่วมการประชุมเมื่อรับโทรศัพท์ 

เคล็ดลับ: ผู้ที่โทรเข้าด้วยตนเองโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์จะต้องป้อน PIN การประชุม

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

หากต้องการดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคทั้งหมด โปรดดูประเทศที่รองรับการเพิ่มผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

ยอมรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากเข้าสู่วิดีโอคอล 

คุณยอมรับผู้เข้าร่วมและนักเรียน/นักศึกษาจํานวนมากเข้าสู่วิดีโอคอลได้ มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่จะดูหรืออนุมัติคําขอเข้าร่วมประชุมได้ ผู้จัดการประชุมควรอยู่ในการประชุมเพื่ออนุมัติคําขอ

 1. คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เมื่อมีคําขอเข้าร่วมวิดีโอคอลปรากฏในหน้าต่าง
 2. คลิกดูทั้งหมดเมื่อมีผู้เข้าร่วมหลายคนรอเข้าร่วมประชุม เลือกตัวเลือก
  • ถัดจากชื่อ ให้คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทีละคน
  • คลิกยอมรับทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมด เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทั้งหมดในคราวเดียว

นำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

สำคัญ: คุณต้องอยู่ในองค์กรเดียวกับผู้จัดการประชุม จึงจะนำผู้เข้าร่วมออกจากการประชุมทางวิดีโอได้ 

 1. ทางด้านขวา ให้ไปที่บุคคล บุคคล
 2. ชี้ไปที่บุคคลนั้น แล้วคลิกลูกศรย้อนกลับ ""
 3. คลิกนำออก นำออก

สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้ดูแลการประชุมเท่านั้นที่นำคนออกจากการประชุมทางวิดีโอได้

ผู้ใช้ Google Workspace for Education Fundamentals: ผู้เข้าร่วม (ทั้งในและนอกโดเมน) ที่ถูกนำออกจากการประชุมจะขอสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมอีกครั้งไม่ได้ หากถูกปฏิเสธคำขอเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจะขอเข้าร่วมประชุมไม่ได้อีก ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการประชุมจะเชิญผู้เข้าร่วมกลับเข้ามาประชุมด้วยตนเองได้

 

ยกเลิกการเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์ในการประชุมทางวิดีโอ

 

 1.  คลิกบุคคล บุคคล เพื่อขยายแผงด้านข้าง
 2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิกลูกศรลง  ลูกศรลง จากนั้น วางสาย วางสาย 

ผู้ใช้ G Suite for Education และ G Suite Enterprise for Education

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการประชุมทางวิดีโอ

ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถใช้การเข้าถึงด่วนเพื่อกำหนดว่าผู้เข้าร่วมต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอหรือไม่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนเปิดอยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนปิดอยู่

 • ผู้เข้าร่วมจากโดเมนของคุณจะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ผู้เข้าร่วมที่เข้าประชุมโดยใช้โทรศัพท์จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะโทรออกจากการประชุมได้
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจากภายในและภายนอกองค์กรจะต้องขอเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ด้วย
 • ผู้ที่ได้รับเชิญในระหว่างการประชุมโดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากคุณจะต้องขอเข้าร่วม
 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่โทรออกจากการประชุมได้

การเข้าถึงด่วนจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น หลังจากเริ่มการประชุมทางวิดีโอแล้ว คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการโดยใช้ Meet ในคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับ: หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมที่เกิดซ้ำที่ใช้รหัสการประชุมเดิม ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้สําหรับการประชุมในอนาคต หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมแบบครั้งเดียว การประชุมที่มีชื่อเล่น หรือแบบทันที การตั้งค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็น "เปิด" หลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลง 

วิธีเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วน

กำลังประชุม 

 1. ที่ด้านล่าง ให้คลิกการควบคุมของผู้จัด
 2. ถัดจากการเข้าถึงด่วน ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" หรือปิดสวิตช์ "" 

ใน Google ปฏิทิน 

ไปที่ calendar.google.com แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ 

 • สร้างกิจกรรมใหม่
 1. สร้างกิจกรรมใหม่ จากนั้น คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet 
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม Settings ทางด้านขวา 
 3. เลือกช่องที่อยู่ด้านข้าง "การเข้าถึงด่วน" จากนั้น คลิกบันทึก  
 4. ตั้งค่ากิจกรรม
 • วิธีอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่
 1. คลิกการประชุม จากนั้น คลิกแก้ไขกิจกรรม Edit 
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม Settings ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม 
 3. เลือกช่องที่อยู่ด้านข้าง "การเข้าถึงด่วน" จากนั้น คลิกบันทึก 
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร