Dodawanie osób do spotkania wideo w Google Meet i usuwanie ich z niego

Uczestników spotkania wideo w Google Meet możesz dodawać przed jego rozpoczęciem lub w trakcie spotkania. Podczas spotkania wideo możesz też usuwać uczestników.

Niektóre osoby będą mogły dołączyć do spotkania wideo, jeśli poproszą o zgodę i zostaną zaakceptowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dołączanie do spotkania wideo.

Dodawanie osób do trwającego spotkania wideo

Podczas spotkania wideo możesz usuwać uczestników spotkania, a także zapraszać kolejnych. Możesz zaprosić osoby spoza organizacji, które jeszcze nie zostały dodane do wydarzenia w Kalendarzu. Przed dołączeniem do spotkania musi je zaakceptować ktoś z Twojej organizacji. W przypadku spotkań organizowanych przy użyciu osobistego konta Google tylko moderatorzy mogą akceptować uczestników.

 1. Otwórz Meet i dołącz do spotkania wideo.
 2. Kliknij Informacje Informacje.
 3. Kliknij Udostępnij a następnie wybierz aplikację, aby wysłać szczegóły spotkania do gościa.

Dodawanie osób do spotkania wideo przez telefon

Ważne: ta funkcja jest obecnie dostępna w przypadku spotkań organizowanych przez użytkowników G Suite.

Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych krajach i regionach w przypadku bezpłatnych połączeń z numerami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zobacz listę obsługiwanych krajów.

W niektórych krajach i regionach możesz dodawać osoby do spotkania wideo w Google Meet, używając telefonu.

 1. Kliknij Informacje Informacje.
 2. Kliknij Udostępnij.
 3. Wybierz sposób udostępniania (SMS-em lub e-mailem). W aplikacji do SMS-ów lub e-maili otworzy się wiadomość z linkiem do spotkania i numerami telefonów.
Wskazówka: do spotkania możesz dołączyć przez telefon. Musisz wpisać kod PIN spotkania.

Obsługiwane kraje i regiony

Pełną listę krajów, w których można dodawać gości przez telefon, znajdziesz tutaj.

Usuwanie osób podczas spotkania wideo

Ważne: aby usunąć kogoś ze spotkania wideo, musisz należeć do tej samej organizacji co organizator spotkania.

 1. Kliknij Osoby Osoby.
 2. Kliknij imię i nazwisko osoby, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń  a następnie kliknij Usuń, aby potwierdzić czynność.

W przypadku spotkań organizowanych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator spotkania może usuwać uczestników w trakcie spotkania wideo.

Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni: uczestnicy (zarówno z domeny, jak i spoza niej), którzy zostali usunięci ze spotkania, nie mogą poprosić o ponowne dołączenie do niego. Jeśli prośby uczestnika o dołączenie do spotkania zostaną dwukrotnie odrzucone, uczestnik nie będzie mógł poprosić o ponowne dołączenie do spotkania. W takich przypadkach organizator spotkania może ręcznie zaprosić tego uczestnika z powrotem do spotkania.

Rozłączanie telefonicznych uczestników spotkania wideo

 1. Kliknij Osoby Osoby.
 2. Obok numeru lub imienia i nazwiska osoby kliknij strzałkę w prawo a potem.
 3. Kliknij Usuń  a następnie Usuń, aby potwierdzić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?