Google Meet- ja Google Duo ‑sovellusten kuvakkeet muuttuvat. Lue lisää.

Osallistujien lisääminen Google Meet ‑kokoukseen ja poistaminen kokouksesta

Voit lisätä osallistujia Google Meet ‑videokokoukseen ennen kokouksen alkua tai kokouksen aikana. Voit myös poistaa osallistujia videokokouksen aikana.

Joidenkin osallistujien on pyydettävä lupa liittyä videokokoukseen. Katso lisätietoja videokokoukseen liittymisestä.

Osallistujien lisääminen käynnissä olevaan videokokoukseen

Osallistujien lisääminen kokoukseen

 1. Klikkaa oikeasta alakulmasta Ihmiset Henkilöt ja sitten Lisää ihmisiä Lisää henkilöitä.
 2. Lisää nimi tai sähköpostiosoite ja sitten Lähetä sähköpostia.

Liittymistietojen jakaminen

 1. Klikkaa oikeasta alakulmasta Kokouksen tiedot  .
 2. Valitse Kopioi liittymistiedot.
 3. Liitä kokouksen tiedot sähköpostiin tai toiseen sovellukseen ja lähetä ne.

Puhelinosallistujan lisääminen käynnissä olevaan kokoukseen

Voit lisätä osallistujan puhelimella Google Meet ‑videokokoukseen tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

 1. Kun olet liittynyt kokoukseen, klikkaa oikeasta alakulmasta Ihmiset  Henkilöt.
 2. Klikkaa Lisää ihmisiä Lisää henkilöitä ja sitten Soita Soita .
 3. Lisää maatunnus valitsemalla ikkunasta maa, johon soitat, ja kirjoita sitten sen henkilön puhelinnumero, jolle haluat soittaa.
 4. Klikkaa Soita Soita.

Tuetut maat ja alueet

Kaikki tuetut maat ja alueet löytyvät Maat, joissa osallistujia voi lisätä puhelimella ‑osiosta.

Kaikkien osallistujien hyväksyminen Google Meet ‐kokoukseen yhdellä kertaa 

Voit hyväksyä kaikki osallistujat ja oppilaat Google Meet ‐kokoukseen yhdellä kertaa. Vain kokouksen järjestäjä näkee liittymispyynnöt ja voi hyväksyä ne. Kokouksen järjestäjä voi hyväksyä pyyntöjä vain, jos hän on itse mukana kokouksessa.

 1. Kun kokousikkunaan tulee liittymispyyntö, klikkaa Hyväksy tai Estä pääsy.
 2. Jos useampi osallistuja odottaa pääsyä kokoukseen, klikkaa Näytä kaikki. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto:
  • Jos haluat hyväksyä tai estää osallistujia yksi kerrallaan, valitse kunkin osallistujan nimen vierestä Hyväksy tai Estä pääsy.
  • Jos haluat hyväksyä tai estää kaikki osallistujat yhtä aikaa, klikkaa Hyväksy kaikki tai Estä kaikki.

Osallistujien poistaminen käynnissä olevasta videokokouksesta

 1. Klikkaa oikeasta alakulmasta Ihmiset Henkilöt.
 2. Klikkaa osallistujan nimen vierestä Lisää toimintoja More ja sitten Poista kokouksesta  tai Katkaise puhelu Lopeta puhelu.

Kokouksen päättäminen kaikilta

Tärkeää: Järjestäjän tehtävien on oltava päällä, jotta Lopeta kokous kaikilta ‑toimintoa voi käyttää.

Järjestäjä voi päättää kokouksen kaikilta Google Meet ‑kokouksen osallistujilta. Päätä kokous kaikilta ‐toiminto päättää kokouksen ja poistaa kaikki osallistujat automaattisesti, joten järjestäjien ei tarvitse poistaa heitä manuaalisesti.

Parhaat käytännöt

 • Workspace-järjestäjät, joilla on pikakäyttö käytössä, voivat pitää sen päällä tai poissa päältä, kun he lopettavat kokouksen kaikilta. Kun samaa kokouslinkkiä käytetään kokouksen aloittamiseen uudelleen, järjestäjä voi halutessaan laittaa pikakäytön päälle. 
 • Osallistujat pääsevät päättyneen kokouksen linkkiin, mutta he eivät voi liittyä ennen kuin kokouksen järjestäjä on aloittanut kokouksen uudelleen. Kokous alkaa automaattisesti uudelleen heti, kun järjestäjä on liittynyt. Jos järjestäjä lopettaa kokouksen, jossa pikakäyttö on päällä, osallistujat voivat liittyä kokoukseen uudelleen myös ilman järjestäjää.
 • Järjestelmänvalvojat voivat poistaa kokouksen luomisen oppilaiden käytöstä varmistaakseen, että oppilaat eivät pääse aloittamaan tai päättämään kokouksia lopetusominaisuuden kautta. 
 • Oletusarvona on, että Pikakäyttö menee automaattisesti pois päältä, kun Classroomissa luotu kokous päättyy. 
 • Tiettyjen Workspace-versioiden järjestelmänvalvojat voivat päättää kokouksen suojaustutkintatyökalun avulla. Lue lisää tutkintatyökalun käytöstä.
 • Luo uusi kokous aina, kun haluat kokoukseen eri osallistujaryhmän. Kun aloitat jo päättyneen kokouksen uudelleen, kaikki aiemmat osallistujat voivat liittyä siihen.

Kokouksen päättäminen kaikilta:

 1. Valitse alareunasta Poistu puhelusta Lopeta puhelu.
 2. Valitse avautuvasta ikkunasta Lopeta kokous kaikilta.

Valinnainen: Jos haluat poistua kokouksesta mutta et halua päättää sitä kaikilta, valitse Poistu kokouksesta.

Vinkki: Kokouksen päättäminen kaikilta sulkee myös kaikki avoimet pienryhmähuoneet. Jos avoimia pienryhmähuoneita on paljon, päähuone suljetaan ensin ja kaikkien muiden pienryhmähuoneiden sulkemiseen voi mennä muutama minuutti. 

Videokokoukseen pääsyn hallinta Pikakäytön avulla

Tärkeää: 

 • Pikakäyttö on saatavilla seuraavissa Google Workspacen versioissa: G Suite Basic, G Suite Business, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline ja kaikki Workspace for Education ‐versiot.
 • Järjestäjän tehtävien on oltava päällä, jotta Pikakäyttö-ominaisuutta voi käyttää.

Kokouksen järjestäjä voi Pikakäyttö-asetuksen avulla määrittää, tarvitseeko osallistujien pyytää lupaa videokokoukseen liittymiseen.

Kun Pikakäyttö on päällä:

Kun Pikakäyttö on pois päältä:

 • Järjestäjän kanssa samaan verkkotunnukseen kuuluvat osallistujat voivat liittyä kokoukseen automaattisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.
 • Soittamalla osallistuvat käyttäjät voivat liittyä kokoukseen automaattisesti.
 • Kaikki osallistujat voivat soittaa ulos kokouksesta.
 • Kokouksen järjestäjän on liityttävä kokoukseen, ennen kuin kukaan muu voi liittyä.
 • Vain järjestäjän kutsumat osallistujat voivat liittyä kokoukseen pyytämättä tai "koputtamatta". 
 • Järjestäjän organisaatioon kuuluvien osallistujien, joita ei ole kutsuttu, on pyydettävä lupaa liittyä kokoukseen. Tämä koskee myös niitä osallistujia, jotka haluavat soittaa kokoukseen puhelimella.
 • Jos muu kuin järjestäjä kutsuu lisää osallistujia kokouksen aikana, kutsuttujen on pyydettävä lupaa liittymiseen.
 • Vain kokouksen järjestäjät voivat soittaa ulos kokouksesta.

Pikakäyttö on oletuksena päällä kaikissa kokouksissa, joissa järjestäjän tehtävät on laitettu päälle. Workspace-järjestelmänvalvojat voivat määrittää oletusarvoksi Päällä tai Poissa päältä.  Kun olet aloittanut videokokouksen, voit muuttaa Pikakäyttö-asetusta aina tarvittaessa.

Vinkkejä: 

 • Jos laitat Pikakäytön päälle tai pois päältä toistuvissa kokouksissa tai samaa kokouskoodia käyttävissä kokouksissa, asetus tallennetaan tulevia kokouksia varten. Jos laitat Pikakäytön päälle tai pois päältä kertaluontoisessa kokouksessa, pikakokouksessa tai kokouksessa, jolla on lyhytnimi, asetus palautuu päälle kyseisen kokouksen päätyttyä. 
 • Jos kokous on luotu Google Kalenterissa, kutsutut osallistujat voivat liittyä aikaisintaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkamisaikaa ja siitä eteenpäin kokouksen päättymiseen asti. Muussa tapauksessa osallistujien on koputettava päästäkseen kokoukseen.

Pikakäyttö-asetuksen laittaminen päälle tai pois päältä:

Kokouksessa 

 1. Klikkaa oikeasta alakulmasta Järjestäjän asetukset .
 2. Laita Pikakäyttö päälle tai pois päältä sivupaneelista. 

Google Kalenterissa 

Siirry osoitteeseen calendar.google.com ja valitse sopiva vaihtoehto: 

Luo uusi tapahtuma

 1. Luo uusi tapahtuma.
 2. Klikkaa Lisää Google Meet ‑videokokous
 3. Valitse oikealta Muuta neuvottelun asetuksia Asetukset
 4. Valitse Pikakäyttö-valintaruutu.  
 5. Klikkaa Tallenna.  
 6. Luo tapahtuma.

Päivitä aiemmin luotua tapahtumaa

 1. Klikkaa kokousta ja sitten Muokkaa tapahtumaa Muokkaa
 2. Valitse tapahtuman tiedoista Muuta neuvottelun asetuksia Asetukset
 3. Valitse Pikakäyttö-valintaruutu.
 4. Valitse Tallenna
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
713370
false
false