Přidání lidí do videohovoru Google Meet a jejich odstranění

Přidat lidi do videoschůzky ve službě Google Meet můžete před jejím začátkem i v průběhu. Uživatele můžete během videoschůzky také odstraňovat.

Někteří lidé musí před připojením k videoschůzce požádat o povolení. Podrobnosti najdete v tématu Připojení k videoschůzce.

Přidání lidí k probíhající videoschůzce

Přidání lidí ke schůzce

 1. Vpravo dole klikněte na Lidé Lidé a pak Přidat lidi Přidat lidi.
 2. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu a pak Poslat pozvánku.

Sdílení informací pro připojení

 1. Vpravo dole klikněte na podrobnosti schůzky .
 2. Klikněte na Kopírovat informace pro připojení.
 3. Vložte podrobnosti o schůzce do e-mailu nebo jiné aplikace a odešlete je.

Přidání účastníka připojeného po telefonu k probíhající schůzce

V některých zemích a oblastech můžete do videoschůzky v Google Meet přidat účastníky připojené po telefonu.

 1. Po připojení ke schůzce klikněte vpravo dole na Lidé Lidé.
 2. Klikněte na ikonu pro přidání lidí Přidat lidi a pak Volat Volání .
 3. V okně vybráním země, do které chcete zavolat, zadejte kód země a zadejte telefonní číslo osoby, které chcete zavolat.
 4. Klikněte na Volat Volání.

Podporované země a oblasti

Úplný seznam zemí a oblastí najdete v článku Země, kde je podporováno přidávání hostů po telefonu.

Hromadné schválení účasti ve videohovoru

Studentům a dalším účastníkům můžete připojení k videohovoru povolit hromadně. Zobrazit a schvalovat žádosti o připojení ke schůzce může jen organizátor schůzky. Měl by proto na schůzce být přítomen a podle potřeby schvalovat žádosti.

 1. Když se v okně zobrazí žádost o připojení k videohovoru, klikněte na Povolit nebo Odmítnout.
 2. Pokud na povolení vstupu na schůzku čeká několik účastníků, klikněte na Zobrazit všechny. Vyberte některou možnost:
  • Kliknutím na Povolit nebo Odmítnout vedle jména můžete účastníky přijmout nebo odmítnout po jednom.
  • Kliknutím na Přijmout všechny nebo Zamítnout všechny přijmete nebo odmítnete všechny účastníky najednou.

Odstraňování účastníků během videoschůzky

 1. Vpravo dole klikněte na Lidé Lidé.
 2. Vedle jména účastníka klikněte na ikonu možností More a pak Odstranit ze schůzky  nebo Zavěsit Zavěsit.

Uživatelé Google Workspace for Education

Ukončení schůzky pro všechny

Důležité: Aby bylo možné ukončit schůzku pro všechny, musí být zapnutá moderátorská oprávnění.

Moderátoři schůzek můžou videohovor ukončit pro všechny účastníky. Možnost „Ukončit schůzku pro všechny“ ukončí schůzku a automaticky z ní odstraní všechny účastníky, aby je moderátoři nemuseli odstraňovat ručně.

Rady a tipy

 • Moderátoři, kteří ve službě Workspace využívají Rychlý přístup, můžou tuto funkci při ukončení schůzky pro všechny zapnout nebo vypnout. Pokud bude schůzka znovu zahájena se stejným odkazem, může moderátor v případě potřeby Rychlý přístup zase zapnout.
 • Odkaz na ukončenou schůzku je pro účastníky přístupný, nemůžou se ale připojit, dokud moderátor schůzku znovu nespustí. Schůzka se restartuje automaticky, jakmile se znovu připojí moderátor. Pokud moderátor ukončí schůzku s Rychlým přístupem, můžou se k ní účastníci znovu připojit i bez moderátora.
 • Administrátoři ve školách můžou studentům vypnout nastavení Vytvořit schůzku, aby k této funkci neměli přístup a nemohli schůzky sami zahajovat ani ukončovat.
 • Když je ukončena videoschůzka vytvořená v Učebně, Rychlý přístup se ve výchozím nastavení vypne automaticky.
 • Někteří administrátoři v některých verzích Workspace můžou schůzku ukončit pomocí nástroje pro bezpečnostní šetření. Přečtěte si, jak se tento nástroj používá.
 • Pokaždé, když se chcete setkat s jinou skupinou účastníků, vytvořte novou schůzku. Když restartujete ukončenou schůzku, můžou se připojit všichni předchozí účastníci.

Postup ukončení schůzky pro všechny:

 1. Dole klikněte na ikonu pro zavěšení Zavěsit.
 2. V okně, které se zobrazí, klikněte na Ukončit schůzku pro všechny.

Volitelné: Pokud chcete ze schůzky odejít, ale nechcete ji ukončit pro všechny, klikněte na Opustit schůzku.

Tip: Ukončením schůzky pro všechny se zavřou i případné otevřené dílčí místnosti. Pokud máte otevřen velký počet dílčích místností, ukončí se nejdřív hlavní místnost. Ukončení schůzky v dílčích místnostech může trvat ještě několik dalších minut.

Řízení přístupu k videoschůzce pomocí Rychlého přístupu

Důležité:

 • Rychlý přístup je k dispozici v těchto verzích Google Workspace: G Suite Basic, G Suite Business, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline a ve všech verzích Workspace for Education.
 • Aby bylo možné Rychlý přístup používat, musí být zapnutá moderátorská oprávnění.

Jako organizátor schůzky můžete pomocí funkce Rychlý přístup nastavit, jestli musí účastníci o připojení k videohovoru požádat.

Když je Rychlý přístup zapnutý:

Když je Rychlý přístup vypnutý:

 • Účastníci z vaší domény se můžou z počítače nebo mobilního zařízení automaticky připojit ke schůzce.
 • Účastníci, kteří se ke schůzce připojují po telefonu, se můžou také připojit automaticky.
 • Kterýkoli účastník může ke schůzce připojit po telefonu někoho dalšího.
 • Moderátor schůzky se musí připojit jako první.
 • Jen účastníci pozvaní moderátorem se můžou připojit, aniž by žádali o přístup.
 • Účastníci z vaší organizace, kteří nemají pozvánku, musí o připojení ke schůzce požádat. Platí to i pro lidi, kteří se chtějí ke schůzce připojit po telefonu.
 • Lidé, které během schůzky pozve někdo jiný než vy, musí o připojení také požádat.
 • Připojit někoho ke schůzce po telefonu může jen moderátor.

Rychlý přístup je ve výchozím nastavení zapnutý pro všechny schůzky, kde jsou zapnutá moderátorská oprávnění. Administrátoři Workspace ho ve výchozím nastavení můžou zapnout nebo vypnout. Po zahájení videoschůzky můžete nastavení Rychlého přístupu kdykoli podle potřeby změnit.

Tipy:

 • Pokud zapnete nebo vypnete Rychlý přístup u opakujících se schůzek nebo schůzek, které opětovně používají stejný kód pro připojení, uloží se toto nastavení pro budoucí schůzky. U jednorázových schůzek, schůzek s přezdívkou nebo okamžitých schůzek se Rychlý přístup po skončení vrátí do výchozího nastavení a zase se zapne.
 • Ke schůzkám vytvořeným v Kalendáři Google se mohou pozvaní účastníci připojit nejdříve s 15minutovým předstihem před plánovaným začátkem a poté kdykoli do konce schůzky. V jiných případech musí účastníci o připojení ke schůzce požádat.

Rychlý přístup zapnete nebo vypnete takto:

V průběhu schůzky

 1. Dole klikněte na ikonu ovládání pro moderátora .
 2. Vedle možnosti Rychlý přístup kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "" nebo Vypnuto ""

V Kalendáři Google

Přejděte na calendar.google.com a vyberte jednu z možností:

 • Vytvořte novou událost
 1. Vytvořte novou událost a pak klikněte na Přidat videokonferenci v Google Meet.
 2. Vpravo klikněte na Změnit nastavení konferencí Nastavení
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Rychlý přístup a pak klikněte na Uložit.  
 4. Podle potřeby událost nastavte.
 • Aktualizujte existující událost
 1. Klikněte na schůzku a pak klikněte na ikonu tužky Upravit
 2. V podrobnostech o události klikněte na Změnit nastavení konferencí Nastavení
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Rychlý přístup a pak klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false