เพิ่มคนหรือนำคนออกจากวิดีโอคอลใน Google Meet

คุณจะเพิ่มบุคคลไปยังการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ก่อนหรือหลังเริ่มประชุมก็ได้ นอกจากนี้คุณยังนำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอได้อีกด้วย 

ผู้ใช้บางคนต้องขอสิทธิ์ก่อนจึงจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

เพิ่มผู้เข้าร่วมระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

ขณะอยู่ในการประชุม คุณจะเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมได้ สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่อนุญาตผู้เข้าร่วมได้

 • ผู้ใช้ Google Workspace: หากต้องการให้ผู้ที่ไม่อยู่ในองค์กรเข้าร่วมการประชุม บุคคลในองค์กรของคุณต้องยอมรับผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญ
 1. เปิดแอป Meet Meet app และเข้าร่วมวิดีโอคอล 
 2. แตะชื่อการประชุมที่ด้านซ้ายบน
 3. ในแท็บ "บุคคล" หากต้องการส่งรายละเอียดการประชุมให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ให้แตะแชร์ข้อมูลการเข้าร่วม

เคล็ดลับ: สำหรับการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace ข้อมูลการเข้าร่วมจะระบุวิธีเข้าร่วมผ่านโทรศัพท์ด้วย 

คุณจะใช้งาน Meet เพื่อโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาได้จากภายในประเทศที่รองรับการโทรออก หากองค์กรของคุณเปิดการโทรทั่วโลกด้วย Meet คุณจะสามารถใช้ Meet โทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้

นำผู้เข้าร่วมออกระหว่างประชุมทางวิดีโอ

สําคัญ: คุณต้องอยู่ในองค์กร Google Workspace เดียวกันกับผู้จัดการประชุมจึงจะนําผู้เข้าร่วมออกจากการโทรได้ สําหรับการโทรที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่นําผู้เข้าร่วมออกในระหว่างวิดีโอคอลได้

เมื่ออยู่ในวิดีโอคอล ให้ทำดังนี้

 1. แตะชื่อการประชุมที่ด้านซ้ายบน
 2. ในแท็บ "บุคคล" ถัดจากผู้เข้าร่วม ให้แตะเมนู Customize and control Google Chrome จากนั้น นำออก

เคล็ดลับ: หากต้องการนําผู้ใช้ที่โทรมาเข้าร่วมออก ให้แตะนําออก ข้างหมายเลขนั้น

ผู้ใช้ Google Workspace for Education: ผู้เข้าร่วม (ทั้งภายในและภายนอกโดเมน) ที่ถูกนำออกจากการประชุมจะขอเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งไม่ได้ หากถูกปฏิเสธคำขอเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจะขอเข้าร่วมประชุมไม่ได้อีก ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการประชุมจะเชิญผู้เข้าร่วมกลับเข้ามาประชุมด้วยตนเองได้

ผู้ใช้ Google Workspace for Education

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการประชุมทางวิดีโอ

ในฐานะผู้จัดการประชุม ให้ใช้การเข้าถึงด่วนเพื่อตัดสินใจว่าผู้ใดบ้างที่ต้องขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนเปิดอยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนปิดอยู่

 • ผู้เข้าร่วมจากโดเมนของคุณจะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ผู้เข้าร่วมที่เข้าประชุมโดยใช้โทรศัพท์จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะโทรออกจากการประชุมได้
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจากภายในและภายนอกองค์กรจะต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ด้วย
 • ผู้ที่ได้รับเชิญในระหว่างการประชุมโดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากคุณจะต้องขออนุญาตเข้าร่วม
 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่โทรออกจากการประชุมได้

การเข้าถึงด่วนจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น หลังจากเริ่มการประชุมทางวิดีโอแล้ว คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้บ่อยตามต้องการโดยใช้ Meet ในคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับ: หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการประชุมที่ใช้รหัสการประชุมซ้ำเดิม ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้สําหรับการประชุมในอนาคต หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมแบบครั้งเดียว การประชุมที่มีชื่อเล่น หรือแบบทันที การตั้งค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็น "เปิด" หลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลง 

วิธีเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วน

 1. ในการประชุม ให้แตะหน้าจอ แล้ว เมนู เพิ่มเติม 
 2. แตะความปลอดภัยในการประชุม  แล้ว เปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วน

ปิดการประชุมสำหรับทุกคน 

ผู้จัดการประชุมและผู้ดูแลในอุปกรณ์ iOS จบการประชุมของทุกคนในวิดีโอคอลได้ การปิดการประชุมสำหรับทุกคนจะปิดการประชุมและลบผู้เข้าร่วมทั้งหมดออกจากการประชุมโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องลบผู้เข้าร่วมด้วยตัวเอง

เคล็ดลับ

 • เมื่อปิดประชุมสําหรับทุกคนแล้ว การเข้าถึงด่วนจะปิดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้ลิงก์การประชุมเดียวกันเพื่อเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง ผู้จัดจะสามารถเปิดใช้การเข้าถึงด่วนได้หากต้องการ
 • ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงลิงก์การประชุมของการประชุมที่สิ้นสุดแล้วได้ แต่จะยังเข้าร่วมไม่ได้จนกว่าผู้จัดการประชุมจะเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง การประชุมจะเริ่มใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จัดกลับมาเข้าร่วม
 • ผู้ดูแลระบบอาจปิด "สร้างการประชุม" สําหรับนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวหรือสิ้นสุดการประชุมไม่ได้ 
 • สร้างการประชุมใหม่ทุกครั้งที่ต้องการประชุมกับผู้เข้าร่วมที่มาจากกลุ่มต่างๆ เมื่อคุณเริ่มการประชุมที่สิ้นสุดแล้วอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมเดิมทั้งหมดจะเข้าร่วมได้

วิธีปิดการประชุมสําหรับทุกคน

 1. แตะ "ออกจากการโทร" "" ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะปิดการประชุมสําหรับทุกคนในเมนูที่ปรากฏขึ้น
ไม่บังคับ: หากต้องการออกจากการประชุมโดยไม่ปิดการประชุมสําหรับทุกคน ให้แตะออกจากการประชุม
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร