Dodawanie osób do rozmowy wideo w Google Meet i usuwanie ich z niej

Uczestników spotkania wideo w Google Meet możesz dodawać przed jego rozpoczęciem lub w trakcie spotkania. Podczas spotkania wideo możesz też usuwać uczestników. 

Niektóre osoby będą mogły dołączyć do spotkania wideo, jeśli poproszą o zgodę i zostaną zaakceptowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dołączanie do spotkania wideo.

Dodawanie osób do trwającego spotkania wideo

Podczas spotkania wideo możesz usuwać uczestników spotkania, a także zapraszać kolejnych. Możesz zaprosić osoby spoza organizacji, które nie zostały jeszcze dodane do wydarzenia w Kalendarzu. Osoba z Twojej organizacji musi najpierw zezwolić im na udział w spotkaniu. W przypadku spotkań organizowanych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator może zapraszać i akceptować uczestników.

Wybierz opcję:

 1. Po prawej stronie kliknij Osoby Osoby a potem Dodaj osoby Dodaj osoby.
 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail a potem Wyślij zaproszenie.

 

 1. W lewym dolnym rogu okna kliknij nazwę spotkania.
 2. Kliknij Kopiuj informacje dla uczestników Kopiuj.
 3. Wklej szczegóły spotkania w e-mailu lub innej aplikacji, aby je wysłać do zapraszanej osoby.

Dodawanie osób do spotkania wideo przez telefon

Ważne: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w przypadku spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace.

Dołączanie do spotkania przez telefon jest możliwe tylko w określonych krajach i regionach w przypadku bezpłatnych połączeń z numerami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zobacz listę obsługiwanych krajów i regionów.

W niektórych krajach i regionach możesz dodawać osoby do spotkania wideo w Google Meet, używając telefonu.

 1. Po dołączeniu do spotkania kliknij Osoby Osoby w prawym górnym rogu, aby rozwinąć panel boczny.
 2. Kliknij Dodaj osoby Dodaj osoby.
 3. Kliknij Zadzwoń.
 4. Wybierz kraj, do którego dzwonisz, aby dodać kod kraju do połączenia.
 5. Wpisz numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić, i kliknij Zadzwoń Połączenie.
  • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz wpisać dodatkowy numer (na przykład numer wewnętrzny), kliknij Wybierz numer Zadzwoń, aby otworzyć klawiaturę.
 6. Osoba dołączy do spotkania, gdy odbierze telefon. 

Wskazówka: osoby łączące się przez telefon przy użyciu numeru telefonu muszą wpisać kod PIN spotkania.

Obsługiwane kraje i regiony

Pełną listę krajów i regionów, w których można dodawać gości przez telefon, znajdziesz tutaj.

Zbiorcze akceptowanie uczestników rozmowy wideo 

Możesz zbiorczo zaakceptować uczestników rozmowy wideo. Wyświetlać i zatwierdzać prośby o dołączenie do spotkania może tylko jego organizator. Organizator spotkania powinien pozostać na spotkaniu i zatwierdzać prośby.

 1. Kliknij Zaakceptuj lub Odrzuć, gdy w oknie pojawi się prośba o dołączenie do rozmowy wideo.
 2. Kliknij Wyświetl wszystkich, gdy na dołączenie do spotkania oczekuje wiele osób. Wybierz opcję:
  • Obok nazwy kliknij Zaakceptuj lub Odrzuć, aby zaakceptować lub odrzucić pojedyncze osoby.
  • Kliknij Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie, aby jednocześnie zaakceptować lub odrzucić wszystkie osoby oczekujące na spotkanie.

Usuwanie osób podczas spotkania wideo

Ważne: aby usunąć kogoś ze spotkania wideo, musisz należeć do tej samej organizacji co organizator spotkania. 

 1. Po prawej stronie kliknij Osoby Osoby.
 2. Wskaż osobę, a następnie kliknij strzałkę wstecz "".
 3. Kliknij Usuń Usuń.

W przypadku spotkań organizowanych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator spotkania może usuwać osoby ze spotkania wideo.

Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni: uczestnicy (zarówno z domeny, jak i spoza niej), którzy zostali usunięci ze spotkania, nie mogą poprosić o ponowne dołączenie do niego. Jeśli prośby uczestnika o dołączenie do spotkania zostaną dwukrotnie odrzucone, uczestnik nie będzie mógł poprosić o ponowne dołączenie do spotkania. W takich przypadkach organizator spotkania może ręcznie zaprosić tego uczestnika z powrotem do spotkania.

 

Rozłączanie telefonicznych uczestników spotkania wideo

 

 1.  Kliknij Osoby Osoby, aby rozwinąć panel boczny.
 2. Wybierz numer telefonu i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zakończ połączenie Zakończ połączenie

Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni

Kontrolowanie dostępu do spotkania wideo

Jako organizator spotkania możesz wybrać funkcję szybkiego dostępu, by zdecydować, czy uczestnicy będą musieli prosić o dołączenie do spotkania wideo.

Gdy opcja Szybki dostęp jest włączona:

Gdy opcja Szybki dostęp jest wyłączona:

 • Uczestnicy z Twojej domeny mogą automatycznie dołączać do spotkania przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego.
 • Uczestnicy dołączający do spotkania przez telefon mogą to zrobić automatycznie.
 • Każdy uczestnik spotkania może dzwonić też na telefony innych osób, aby dodać je do spotkania.
 • Wszyscy uczestnicy z organizacji i spoza niej muszą poprosić o dołączenie do spotkania. Obejmuje to także osoby dołączające do spotkania przez telefon.
 • Osoby zaproszone podczas spotkania przez inną osobę muszą poprosić o dołączenie.
 • Tylko Ty możesz dzwonić do innych osób, aby dodać je do spotkania.

Szybki dostęp jest domyślnie włączony. Po rozpoczęciu spotkania wideo możesz zmieniać to ustawienie wtedy, kiedy potrzebujesz, korzystając z Meet na komputerze. Wybrane ustawienie dotyczy tylko konkretnego spotkania wideo, w którym bierzesz udział. Jeśli dane spotkanie wideo jest częścią wydarzenia cyklicznego w Kalendarzu, zmiana tego ustawienia nie wpłynie na przyszłe wydarzenia w serii.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję Szybki dostęp:

 1. Podczas spotkania w dolnej części ekranu kliknij Ustawienia gospodarza .
 2. Obok opcji Szybki dostęp kliknij przełącznik, aby ustawić go w pozycji Włączonej "" lub Wyłączonej "".
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?