เปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอและเสียงของคอมพิวเตอร์

 

ปรับกล้อง ไมโครโฟน และอื่นๆ ตามการตั้งค่าที่ต้องการ
 

เปลี่ยนลำโพงและไมโครโฟนสำหรับ Google Meet

เคล็ดลับ: การใช้ไมโครโฟนและอุปกรณ์ลำโพงภายนอกที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดเสียงก้องได้ ขอแนะนำให้ใช้ชุดหูฟังเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

บนเว็บ

 1. ให้เลือกตัวเลือกดังนี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ก่อนการประชุม ให้ไปที่ Meet
  • หลังจากเริ่มประชุมแล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม ""
 2. คลิกการตั้งค่า ""
 3. คลิกเสียงจากนั้นการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน
  • ไมโครโฟน
  • ลำโพง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการทดสอบลำโพง ให้คลิกทดสอบ
 5. คลิกเสร็จ
 
 
 

เปลี่ยนคุณภาพกล้องหรือวิดีโอของคอมพิวเตอร์

คุณจะเปลี่ยนกล้องที่ใช้สำหรับการประชุมในคอมพิวเตอร์ได้ 

และควรลดคุณภาพของวิดีโอด้วยหากพบปัญหาต่อไปนี้

 • วิดีโอหรือเสียงล่าช้า
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่เสถียร
 • แบตเตอรี่อ่อน
 • มีปริมาณข้อมูลทึ่ใช้ได้จำกัด
 • ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพ

วิธีเปลี่ยนกล้องหรือความละเอียดของวิดีโอเมื่อใช้ Meet ในคอมพิวเตอร์มีดังนี้

 1. เปิด https://meet.google.com/ ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นวิดีโอ
 3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน ดังนี้ 
  • กล้อง เลือกอุปกรณ์กล้อง หากกล้องใช้งานได้ คุณจะเห็นฟีดวิดีโอทางด้านขวาของ "วิดีโอ"
  • ความละเอียดในการส่ง คุณภาพของภาพจากอุปกรณ์ของคุณที่ผู้อื่นเห็น
  • ความละเอียดในการรับ คุณภาพของภาพที่คุณเห็นจากผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ
 4. คลิกเสร็จ

ความละเอียดในการส่ง (สูงสุด)

 • ความละเอียดสูง (720p) (ใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ 4 Core ขึ้นไป) ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่กล้องจะส่งภาพที่มีคุณภาพสูงกว่า 
 • ความละเอียดมาตรฐาน (360p) ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตน้อยลง แต่กล้องจะส่งภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่า

ความละเอียดในการรับ (สูงสุด)

 • ความละเอียดสูง (720p) (ใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ 4 Core ขึ้นไป) ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่คุณจะเห็นภาพที่มีคุณภาพสูงกว่า
 • ความละเอียดมาตรฐาน (360p) ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตน้อยลง แต่คุณจะเห็นภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่า
 • ความละเอียดมาตรฐาน (360p) (ฟีดเดียว) ปิดภาพขนาดย่อของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เพื่อลดการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต
 • เสียงเท่านั้น เพื่อใช้ข้อมูลปริมาณน้อยที่สุด โดยคุณจะไม่เห็นภาพวิดีโอใดๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร