ใช้คําบรรยายในวิดีโอคอล

You can turn captions on to view subtitles as everyone speaks during a video call. 
คุณใช้คําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ EMEA คุณสามารถเลือกใช้คําอธิบายภาพเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส (บราซิล) สเปน (เม็กซิโก) สเปน (สเปน) ได้

เคล็ดลับ: หากคุณบันทึกวิดีโอคอล ระบบจะไม่บันทึกคําบรรยายไว้และจะไม่ปรากฏเมื่อเล่นไฟล์ที่บันทึก

เปิดหรือปิดคำบรรยายวิดีโอ

  1. ไปที่ Google Meet ในคอมพิวเตอร์
  2. เข้าร่วมวิดีโอคอล
  3. คลิกเปิดคําบรรยายวิดีโอ "" หรือปิดคําบรรยายวิดีโอ "" ที่ด้านล่าง

เปลี่ยนภาษา

  1. คลิกเมนู 3 dot menu icon จากนั้น คําบรรยายวิดีโอ "" ที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอคอล
  2. เลือกภาษา จากนั้น ใช้
ข้อมูลสำคัญ:
  • วิดีโอคอลทั้งหมดในอนาคตจะเปิดคําบรรยายไว้จนกว่าคุณจะเลือกปิด
  • ภาษาที่คุณเลือกจะได้รับการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนภาษาใหม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร