ใช้คําบรรยายในวิดีโอคอล

You can turn captions on to view subtitles as everyone speaks during a video call. 
คุณใช้คําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสําหรับทุกสถานที่ได้ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือในเขตยุโรป คุณสามารถเลือกใช้คําอธิบายภาพเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส (บราซิล) สเปน (เม็กซิโก) สเปน (สเปน) ได้

เคล็ดลับ: หากคุณบันทึกการโทร คําบรรยายวิดีโอจะไม่ปรากฏในการบันทึก  

เปิดหรือปิดคำบรรยายวิดีโอ

  1. ไปที่ Google Meet ในคอมพิวเตอร์
  2. เข้าร่วมวิดีโอคอล
  3. คลิกเปิดคําบรรยายวิดีโอ "" หรือปิดคําบรรยายวิดีโอ "" ที่ด้านล่าง

เปลี่ยนภาษา

  1. คลิกเมนู 3 dot menu icon จากนั้น คําบรรยายวิดีโอ "" ที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอคอล
  2. เลือกภาษา จากนั้น ใช้
สําคัญ: ภาษาที่คุณเลือกจะเป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร