Opcje zarządzania uczestnikami

 

Kliknij kartę Osoby i wybierz uczestnika, którego chcesz wyciszyć, przypiąć lub usunąć.

Tryb poziomy

Obróć iPhone do pozycji poziomej i kliknij obraz uczestnika, aby wyświetlić dodatkowe opcje, takie jak wyciszanie, przypinanie i usuwanie.

Przesuń palcem po swoim obrazie w górę lub dół, aby ukryć lub pokazać miniatury (pasek zdjęć) albo przenieść pasek zdjęć na ekranie.

Przesuń palcem po obrazie innej osoby w górę lub w dół, aby przewijać listę uczestników.

Usuwanie uczestnika

Użytkownik domeny, w której zorganizowano spotkanie wideo, może usunąć innego uczestnika, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Przy otwartej rozmowie wideo kliknij kartę Osoby, wybierz daną osobę, a następnie kliknij Usuń Usuń

Możesz też obrócić telefon w tryb poziomy, kliknąć ikonę osoby i wybrać Usuń Usuń. Aby przewinąć listę, przesuń miniaturki w górę lub w dół.

Wyciszanie mikrofonu uczestnika

Jeśli podczas spotkania występuje sprzężenie mikrofonu lub dźwięki otoczenia zakłócają rozmowę, możesz wyciszyć mikrofony uczestników.

Aby wyciszyć osobę, wybierz ją na karcie Osoby i kliknij Wycisz Wycisz.

Możesz też obrócić telefon w tryb poziomy, kliknąć ikonę osoby i wybrać Wycisz Wycisz. Aby przewinąć listę, przesuń miniaturki w górę lub w dół.

Wskazówki

  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.
  • Aby wyciszyć swój mikrofon lub wyłączyć jego wyciszenie, kliknij Wycisz Wycisz.
  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6
  • Można wyciszyć mikrofon każdego uczestnika, nawet takiego, który dołączył do spotkania przy użyciu telefonu.
  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.

Osoby dołączające przez telefon

  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą włączyć lub wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6.  
  • Jeśli inna osoba wyciszy Twój mikrofon, możesz wyłączyć to wyciszenie tylko przez naciśnięcie *6 (jest to oddzielna opcja od ikony wyciszania na ekranie).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?