Opcje zarządzania uczestnikami

 

Kliknij kartę Osoby i wybierz uczestnika, którego chcesz wyciszyć, przypiąć lub usunąć.

Tryb poziomy

„.”

Obróć urządzenie do trybu poziomego i kliknij obraz uczestnika, a potem kliknij Przypnij Przypnij, aby przypiąć tę osobę u góry listy.

Usuwanie uczestnika

„.”

Użytkownik w domenie, w której zorganizowano spotkanie wideo, może usunąć innego uczestnika, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Podczas spotkania wideo kliknij kartę Osoby, wybierz daną osobę, a potem kliknij Usuń Usuń

Możesz też obrócić telefon do trybu poziomego, przewinąć listę i kliknąć ikonę osoby, a potem kliknąć Wycisz Usuń.  

Wyciszanie mikrofonu uczestnika

„.”

Jeśli podczas spotkania występuje sprzężenie mikrofonu lub dźwięki otoczenia zakłócają rozmowę, możesz wyciszyć mikrofony uczestników.

Aby wyciszyć osobę, wybierz ją na karcie Osoby i kliknij Wycisz Wycisz.

Możesz też obrócić telefon do trybu poziomego, przewinąć listę i wybrać ikonę osoby, a potem kliknąć Wycisz Wycisz

Wskazówki

  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.
  • Aby wyciszyć swój mikrofon lub wyłączyć jego wyciszenie, kliknij Wycisz Wycisz.
  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6.
  • Można wyciszyć mikrofon każdego uczestnika, nawet takiego, który dołączył do spotkania przy użyciu telefonu.
  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.

Osoby dołączające przez telefon

  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą włączyć lub wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6
  • Jeśli inna osoba wyciszy Twój mikrofon, możesz wyłączyć to wyciszenie tylko przez naciśnięcie *6 (jest to oddzielna opcja od ikony wyciszania na ekranie).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?