Opcje zarządzania uczestnikami

 

Kliknij kartę Osoby i wybierz uczestnika, którego chcesz wyciszyć, przypiąć lub usunąć.

Tryb poziomy

Obróć urządzenie do pozycji poziomej i kliknij obraz uczestnika, aby przypiąć tę osobę na początku listy.

Usuwanie uczestnika

Użytkownik domeny, w której zorganizowano spotkanie wideo, może usunąć innego uczestnika, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Przy otwartej rozmowie wideo kliknij kartę Osoby, wybierz daną osobę, a następnie kliknij Usuń Usuń

Wyciszanie mikrofonu uczestnika

Jeśli podczas spotkania występuje sprzężenie mikrofonu lub dźwięki otoczenia zakłócają rozmowę, możesz wyciszyć mikrofony uczestników.

Aby wyciszyć osobę, wybierz ją na karcie Osoby i kliknij Wycisz Wycisz.

Wskazówki

  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.
  • Aby wyciszyć swój mikrofon lub wyłączyć jego wyciszenie, kliknij Wycisz Wycisz.
  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6.  
  • Można wyciszyć mikrofon każdego uczestnika, nawet takiego, który dołączył do spotkania przy użyciu telefonu.
  • Ze względu na ochronę prywatności nie możesz wyłączyć wyciszenia innej osoby. Poproś uczestnika o wyłączenie wyciszenia jego mikrofonu.

Osoby dołączające przez telefon

  • Uczestnicy spotkania korzystający z telefonu mogą włączyć lub wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, naciskając *6.  
  • Jeśli inna osoba wyciszy Twój mikrofon, możesz wyłączyć to wyciszenie tylko przez naciśnięcie *6 (jest to oddzielna opcja od ikony wyciszania na ekranie).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?