Иконите на приложенията Google Meet и Google Duo се променят. Научете повече.

Фиксиране или заглушаване на участници в Google Meet

Изберете участник от раздела „Хора“, за да го заглушите или фиксирате.

Фиксиране на до 3 неща в Google Meet

Важно: Ако използвате жестомимичен преводач, фиксирайте едновременно презентацията и преводача. 

Можете да фиксирате участник, презентация или до 3 елемента в Google Meet.

За да фиксирате:

 • участници или презентации в срещата: Задръжте курсора на мишката върху панел и кликнете върху „Фиксиране“  .
 • участници или презентации, които не са в оформлението:
  1. Долу вдясно кликнете върху панела „Хора“ People Tab.
  2. До участника в срещата или презентацията кликнете върху „Фиксиране“ .

Ще получите подкана, когато фиксирате максималния брой участници и презентации.

Незадължително: За да освободите елемент, задръжте курсора на мишката върху панела and then кликнете върху „Освобождаване“ .

Заглушаване на микрофона на участник

Ако по време на видеообаждане се чува микрофония или фонов шум, бихте могли да заглушите микрофоните на другите участници.

Условия

Съвет: Следното е приложимо, когато функцията Управление за домакин е изключена. Когато тя е включена, само основният домакин и съдомакините могат да заглушават други участници.  

За видеообаждания, организирани чрез личен профил, само модераторът на съответното видеообаждане може да заглушава другите участници.

За видеообаждания, организирани чрез профил в Google Workspace, участник от домейна, който е организирал срещата, може да заглуши друг участник, ако е необходимо. 

За видеообаждания, организирани чрез профил в Education, само създателите на срещата, собствениците на събитие в календара или хората, които са настроили среща на хардуерно устройство в стаята, могат да заглушават други участници.
 
 • Поставете курсора върху изображението на участник > кликнете върху „Заглушаване“ "".
 • В долния десен ъгъл кликнете върху „Хора“ Хора.
  • До името на участник кликнете върху „Заглушаване“ .

Съвет: От съображения, свързани с поверителността, не можете да включвате звука на друг човек. Помолете участника да включи звука си. За да спрете или включите звука си, докоснете „Спиране“ ""

Заглушаване на всички участници

Важно: Функцията Управление на домакин трябва да е включена, за да можете да използвате „Заглушаване на всички участници“.

Създателите на срещата и собствениците на събитие в календара могат да заглушат всички участници по едно и също време. След като бъдат заглушени, участниците могат да включват отново звука си.

 • Долу вдясно кликнете върху „Хора“ Хора и след това Заглушаване на всички "".
Научете как да настроите Meet за дистанционно обучение.

Участници с достъп чрез набиране

Само за платени издания на Google Workspace.

 • Участниците по телефона винаги трябва да натискат *6, за да спрат или включат звука на телефона си.
 • Ако някой друг спре звука ви, можете да го пуснете само чрез *6.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
713370
false
false