Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Khắc phục vấn đề về sự kiện phát trực tiếp

 Quan trọng: Tính năng phát trực tiếp cuộc họp video hiện chỉ được cung cấp cho các cuộc họp được tổ chức thông qua một số phiên bản Google Workspace.

Sau đây là cách khắc phục sự cố khi bạn phát trực tiếp cuộc họp.

Người xem sự kiện phát trực tiếp:

Tôi xem được video phát trực tiếp nhưng không nghe thấy âm thanh

Hãy thử các cách sau:

 • Tăng âm lượng trong Meet. Ở dưới cùng, trên thanh điều khiển, hãy nhấp vào biểu tượng Âm lượng .
 • Tăng âm lượng trên máy tính hoặc điện thoại.
 • Yêu cầu người tổ chức cuộc họp xác nhận rằng họ không bị tắt tiếng trong cuộc họp và chức năng âm thanh đang hoạt động bình thường trong cuộc họp.

Thông báo lỗi “Không xem được sự kiện phát trực tiếp này trên miền của bạn” hiện ra

 • Chỉ người dùng thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp mới có thể xem sự kiện phát trực tiếp.
 • Hãy đăng nhập bằng tài khoản thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp. Ví dụ: Đăng xuất khỏi tài khoản Gmail cá nhân, đăng nhập lại vào tài khoản Google Workspace dành cho công việc hoặc trường học rồi thử truy cập lại vào sự kiện phát trực tiếp đó.

Thông báo lỗi "Tài khoản của bạn không hỗ trợ phiên phát trực tuyến này" xuất hiện

 • Để xem sự kiện phát trực tiếp, bạn phải thuộc cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp.
 • Đăng nhập vào tài khoản thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp.
  • Ví dụ: Nếu người tổ chức thuộc tổ chức Google Workspace cho cơ quan hoặc trường học của bạn, hãy đăng xuất khỏi tài khoản Gmail cá nhân rồi đăng nhập vào tài khoản Google Workspace.

Thông báo lỗi "Đang chờ để bắt đầu phát trực tiếp" xuất hiện.

 • Người tổ chức cuộc họp phải bắt đầu phát trực tiếp theo cách thủ công. Hãy yêu cầu người tổ chức cuộc họp xác nhận rằng họ đã bắt đầu phát trực tiếp.
 • Thông báo này sẽ hiển thị cho đến khi người tổ chức nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Bắt đầu phát trực tiếp trên máy tính, ngay cả khi đã quá thời gian họp đã lên lịch.

Vì sao tôi không có trải nghiệm xem sự kiện phát trực tiếp mới?

 • Chế độ này hiện chỉ giới hạn cho 10.000 người xem đầu tiên.
  • Bạn vẫn có thể xem các sự kiện phát trực tiếp ở chế độ ban đầu.
 • Chúng tôi đang từng bước ra mắt chế độ này và có thể chưa cung cấp được cho bạn.
 • Lượt thể hiện cảm xúc là tính năng chỉ dành cho người dùng sử dụng chế độ mới.
 • Để có trải nghiệm xem tốt nhất, hãy sử dụng máy tính.
  • Một số thiết bị Android hỗ trợ một số tính năng trong trải nghiệm phát trực tiếp mới.

Làm cách nào để gửi ý kiến phản hồi cho người trình bày hoặc người tổ chức?

Hãy liên hệ trực tiếp với người trình bày hoặc người tổ chức. Bạn không thể gửi ý kiến phản hồi cho người trình bày hoặc người tổ chức trực tiếp từ trang dành cho người xem.

Người tổ chức sự kiện phát trực tiếp:

Tôi không tìm thấy nút "Bắt đầu phát trực tiếp"

 • Bạn phải định cấu hình sự kiện phát trực tiếp trước khi cuộc họp trong Lịch diễn ra. Bạn không thể thêm sự kiện phát trực tiếp sau khi cuộc họp bắt đầu vì hành động đó sẽ thay đổi mã cuộc họp dùng để tham gia.
 • Quản trị viên Google Workspace của bạn cũng phải bật tính năng phát trực tiếp. Chỉ người tham gia thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp mới có thể bắt đầu và dừng phát trực tiếp.

Người xem không thể truy cập vào sự kiện phát trực tiếp mà tôi đã định cấu hình

 • Sau khi cuộc họp bắt đầu, bạn phải nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đóBắt đầu phát trực tiếp.
 • Ngoài ra, chỉ người xem thuộc cùng tổ chức với người tổ chức cuộc họp mới có thể xem sự kiện phát trực tiếp.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính