Inni uczestnicy spotkania mnie nie słyszą

Jeśli inne osoby na spotkaniu wideo w Hangouts Meet Cię nie słyszą, sprawdź, czy masz włączony mikrofon.

Jeśli używasz komputera Apple® Mac®, może być konieczne wykonanie tych czynności:

 • Ponownie uruchom przeglądarkę lub komputer.
 • Dostosuj głośność mikrofonu komputera.
 • Na komputerze z systemem macOS® Mojave® w wersji 10.14 lub nowszej zmień systemowe ustawienia mikrofonu.

Wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu

Sprawdź w ustawieniach systemowych urządzenia, czy mikrofon jest włączony.

Wyłączanie wyciszenia mikrofonu w systemie Linux
 1. Otwórz panel ustawień Dźwięk a potem kliknij Wejście.
 2. Wybierz ustawienia mikrofonu urządzenia.
 3. Upewnij się, że mikrofon jest włączony.
 4. Aby zwiększyć głośność, przesuń suwak głośności i kliknij OK.
Wyłączanie wyciszenia mikrofonu na komputerze Mac
 1. Otwórz Preferencje systemowe a potem kliknij Dźwięk a potem Wejście.
 2. Upewnij się, że mikrofon jest włączony.
 3. Aby zwiększyć głośność, przesuń suwak głośności i kliknij OK.
Wyłączanie wyciszenia mikrofonu urządzenia z systemem Windows
 1. Otwórz panel ustawień Dźwięk a potem kliknij Nagrywanie.
 2. Kliknij dwukrotnie mikrofon.
 3. Wybierz Poziomy.
 4. Upewnij się, że mikrofon jest włączony.
 5. Aby zwiększyć głośność, przesuń suwak głośności i kliknij OK.
Wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu w Meet

Inne osoby mogą wyciszyć Twój mikrofon, ale nie mogą wyłączyć wyciszenia. Dlatego nawet jeśli nie pamiętasz wyłączania swojego mikrofonu, sprawdź, czy jest włączony.

Aby włączyć mikrofon, kliknij u dołu ekranu Wyłącz wyciszenie Wycisz.

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem na komputerach Mac

Czasami ustawienia komputera Mac uniemożliwiają Hangouts Meet korzystanie z mikrofonu. Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom przeglądarkę Chrome. Jeśli to nie pomoże, ponownie uruchom komputer i skoryguj głośność mikrofonu w ustawieniach systemowych komputera.

Włączanie mikrofonu w systemie macOS Mojave lub nowszym

Niektóre ustawienia komputera Mac uniemożliwiają Hangouts Meet korzystanie z mikrofonu. 

 1. Otwórz Preferencje systemowe a potem kliknij Ochrona i prywatność.
 2. Wybierz Prywatność a potem Mikrofon.
 3. Zaznacz pole obok Google Chrome lub Firefox.

Ponowne uruchomienie przeglądarki Chrome

Zamknięcie przeglądarki Chrome może nie rozwiązać problemu, ponieważ nie powoduje zresetowania aplikacji ani rozszerzeń, które używają mikrofonu. Aby to zrobić, uruchom ponownie przeglądarkę Chrome. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki Chrome karty i okna otworzą się jeszcze raz.

 1. W przeglądarce wpisz chrome://restart
 2. Sprawdź, czy mikrofon i kamera są włączone.
 3. Ponownie dołącz do spotkania wideo.

Ponowne uruchomienie komputera i sprawdzenie poziomu mikrofonu

Jeśli po ponownym uruchomieniu przeglądarki osoby uczestniczące w spotkaniu wciąż Cię nie słyszą, uruchom ponownie komputer. Wymusi to zaprzestanie użycia mikrofonu urządzenia przez aplikacje.
 1. Otwórz Preferencje systemowe a potem kliknij Uruchom ponownie.
 2. Zaloguj się na komputerze.
 3. Otwórz Preferencje systemowe a potem kliknij Preferencje systemowe.
 4. Kliknij Dźwięk a potem Wejście.
 5. Podczas manipulowania suwakiem sprawdź, czy paski poziomu rejestrowanego dźwięku się poruszają.
 6. Dołącz ponownie do rozmowy wideo w Meet.

Resetowanie mikrofonu za pomocą CLI (zaawansowane)

Aby wymusić odblokowanie mikrofonu komputera w innych aplikacjach lub rozszerzeniach:

Uwaga: do wykonania tych czynności mogą być konieczne uprawnienia administratora na komputerze.

 1. Otwórz Aplikacje a potemNarzędzia i dwukrotnie kliknij Terminal. 
 2. W oknie terminala wpisz sudo killall coreaudiod i naciśnij Enter.
 3. Wpisz hasło i naciśnij Enter.
 4. Ponownie dołącz do spotkania wideo w Meet. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?