Problemen met Google Meet oplossen

Welk type probleem ondervindt u?

Alles openen  |  Alles sluiten

Deelnemen aan een vergadering

Ik kan geen Meet-videovergadering maken of eraan deelnemen

Als u een nieuwe Meet-videovergadering wilt maken of een link wilt toevoegen aan een Google Agenda-afspraak, moet u zijn ingelogd op een Google-account.U kunt alleen een link toevoegen aan een Google Agenda-afspraak als u toegang heeft tot Google Agenda.

Als u kunt deelnemen aan een Meet-videovergadering maar er geen kunt maken of toevoegen, moet uw beheerder misschien videogesprekken inschakelen voor uw organisatie. Vraag uw beheerder om meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen:

Ik kan geen videogesprekken starten vanuit chatgesprekken of eraan deelnemen

Als videogesprekken zijn uitgeschakeld voor uw organisatie, kunt u niet deelnemen aan videogesprekken in de klassieke versie van Hangouts. Vraag uw beheerder om hulp.

Geplande vergaderingen worden niet weergegeven
 • Als u Google Meet Vergaderen opent maar geen geplande vergaderingen ziet, heeft u mogelijk geen geplande vergaderingen. Alleen vergaderingen die zijn gepland via Google Agenda, worden op meet.google.com of in de Meet-app weergegeven.
 • Zorg ervoor dat u op uw Google Workspace-account voor werk of school of op uw persoonlijke Google-account bent ingelogd. Zorg ervoor dat u Gmail kunt checken op hetzelfde apparaat of dezelfde computer.

Er wordt geen inbelnummer vermeld in mijn vergadering

Belangrijk: Deze functie is momenteel beschikbaar voor vergaderingen die zijn gemaakt door Google Workspace-gebruikers.
Als uw beheerder de inbelfunctie voor Google Meet heeft ingeschakeld, bevatten alle Google Workspace-versies een telefoonnummer in de VS. In G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise for Education, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard en Enterprise Plus worden ook internationale nummers in Meet-videovergaderingen ondersteund. U betaalt de reguliere gesprekskosten.
Iedereen kan inbellen (waaronder externe gebruikers en mensen die andere Google Workspace-versies gebruiken).
Wilt u weten of uw land wordt ondersteund, ga dan naar Ondersteunde landen voor inbellen bij een vergadering
Een inbelnummer ontbreekt of is voor een ander land

Belangrijk: Deze functie is momenteel beschikbaar voor vergaderingen die zijn gemaakt door Google Workspace-gebruikers.

 • Uw beheerder moet de inbelfunctie voor Google Meet inschakelen.
 • Alle Google Workspace-uitnodigingen bevatten een Amerikaans telefoonnummer.
 • Meet gebruikt uw locatie en tijdzone-instellingen in Agenda om een inbelnummer voor te stellen. Zorg ervoor dat Agenda en uw computer dezelfde instellingen voor locatie, datum en tijd hebben als het land van waaruit u inbelt.
 • Als de locatie- en tijdinstellingen op uw computer en in Agenda verschillen, kan het zijn dat u verschillende aanbevolen inbelnummers ziet op uw apparaat en in de agenda-uitnodiging.
 • Wilt u nagaan of uw land wordt ondersteund, ga dan naar Ondersteunde landen voor inbellen bij een vergadering.
Waarom staat er dat er een netwerkprobleem is?

Als er een time-out van het netwerktransport of een firewallfout wordt weergegeven, is het netwerk van uw groep mogelijk niet geconfigureerd voor videogesprekken en vergaderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vereiste UDP- en TCP-poort is geblokkeerd.

Vraag uw Google Workspace- of netwerkbeheerder het netwerk voor Google Meet te optimaliseren.

De verkeerde tijd wordt weergegeven in Meet

Als u de tijd wilt wijzigen die wordt weergegeven in Meet, moet u de instelling voor de tijdzone wijzigen in Google Agenda.

Waarom staat er De vergadering is vol?

Misschien is het maximumaantal deelnemers voor uw Google Workspace-versie bereikt.

 • Business Starter, G Suite for Education, G Suite Basic: 100 deelnemers
 • Business Standard, Enterprise Essentials, Essentials, G Suite Business: 150 deelnemers
 • Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Enterprise for Education: 250 deelnemers

Tip: De limieten gelden voor het aantal apparaatverbindingen.  Vanuit een vergaderruimte of vanaf een gedeeld apparaat kunnen meerdere mensen deelnemen.

Belangrijk: Vergaderingen die worden gemaakt met een persoonlijk Google-account, hebben een limiet van 100 deelnemers.

Ga naar Google Workspace-versies vergelijken voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Problemen met het presenteren van uw scherm en cameraproblemen

De toegang tot mijn microfoon of camera wordt geweigerd

Meet heeft uw toestemming nodig om uw camera en microfoon te gebruiken in Chrome. De eerste keer dat u deelneemt aan een Meet-videogesprek, wordt u gevraagd toegang te verlenen.

U kunt de instelling wijzigen zodat Meet uw camera en microfoon mag gebruiken. Klik op het camera-icoon  in de adresbalk en selecteer de optie Altijd toestaan

Mensen kunnen me niet zien in de vergadering

Zorg ervoor dat uw camera is ingeschakeld en dat uw computer en browser toegang tot de camera hebben, zodat u zichtbaar bent.

Cameratoegang inschakelen op macOS Mojave en hoger

Op computers met macOS Mojave versie 10.14 of hoger moet u cameratoegang toestaan voor uw Chrome- of Firefox®-webbrowser. Anders wordt de video van uw apparaat niet naar Meet gestuurd.

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then Beveiliging en privacy.
 2. Selecteer Privacy and then Camera.
 3. Vink het vakje aan voor de app waarin u Meet gebruikt (Google Chrome of Firefox).

Google Chrome toegang geven tot uw camera

Op computers met Chrome moet u de browser toegang geven tot uw camera.

 1. Voer chrome://settings/content/camera in de adresbalk van Chrome in.  
 2. Schakel de instelling 'Vragen vóór toegang' uit.
 3. Onder Toestaan verwijdert u https://meet.google.com:443 (indien aanwezig).  
 4. Vernieuw de Google Meet-pagina en geef de camera toegang als daarom wordt gevraagd.

Meer opties:

 1. Kijk of de camera van uw computer is aangesloten, is ingeschakeld en goed op u is gericht.
 2. Ga na of de camera werkt in andere apps, zoals FaceTime in MacOS of de Camera-app in Windows 10.
 3. Sluit alle andere apps die de camera gebruiken en laad Google Meet opnieuw.
 4. Start uw computer of Google Chrome-browser opnieuw op.
Problemen met presenteren

Als u niet kunt presenteren in een Google Meet-videovergadering, moet u uw browser toestemming geven om uw scherm op te nemen.

Geef op een Apple® Mac®-computer met macOS® Catalina® versie 10.15 of hoger Firefox® of de Chrome-browser toestemming uw scherm op te nemen:

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then Beveiliging en privacy.
 2. Klik op Privacy.
 3. Klik links op Schermopname.
 4. Vink rechts het vakje aan voor Google Chrome of Firefox.
Waarom wordt het vergadervenster weergegeven als ik presenteer?
 • Selecteer een nieuw tabblad als u een nieuw tabblad presenteert.
 • Als u het vergadervenster presenteert, wordt het mogelijk tot in het oneindige gemirrord.

 

U bent niet hoorbaar in een vergadering
 • Check of uw microfoon is ingeschakeld.
 • Check of uw microfoon is gedempt op het moment dat u aan de vergadering deelnam. Er klinkt een bel als de eerste vijf mensen deelnemen aan de vergadering. Daarna worden nieuwe deelnemers automatisch gedempt.  

 

Het dempen opheffen op uw Windows-apparaat
 1. Open de geluidsinstellingen  and then klik op Opnemen.
 2. Dubbelklik op de microfoon.
 3. Selecteer Niveaus.
 4. Check of de microfoon is ingeschakeld.
 5. Verplaats de volumeregelaar en klik op OK als u het volume wilt verhogen.

 

Het dempen opheffen op een Mac-apparaat
 1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then klik op Geluid and then Invoer.
 2. Check of de microfoon is ingeschakeld.
 3. Verhoog het volume met de volumeregelaar.

De volume-instelling wordt automatisch opgeslagen.

 

Het dempen opheffen op een Linux-apparaat
 1. Open de geluidsinstellingen  and then klik op Input.
 2. Selecteer de apparaatinstelling Microfoon.
 3. Controleer of de microfoon is ingeschakeld.
 4. Verplaats de volumeregelaar en klik op OK als u het volume wilt verhogen.

 

 

Dempen voor jezelf opheffen in Meet

Andere mensen kunnen uw geluid dempen om achtergrondgeluid te verminderen, maar ze kunnen het dempen niet opheffen.

 1. Schakel uw microfoon in.
 2. Klik onderaan het scherm op Dempen "".

Opmerking: Voor vergaderingen die worden georganiseerd via een persoonlijk Google-account, kan alleen de organisator van de vergadering een andere deelnemer dempen.

 

Waarom zijn sommige geluiden in Windows gedempt?

Als u deelneemt aan een Meet-videogesprek, beperkt Windows de ruis van andere bronnen. Dit komt niet door Meet, maar door een Windows-functie.

U bent niet te horen op uw Mac-computer

Overzicht

Het kan zijn dat de instellingen van een Mac-computer voorkomen dat Meet de microfoon gebruikt. Als dit gebeurt, start u de Chrome-browser opnieuw. Als dat niet werkt, start u de computer opnieuw op en verhoogt u het microfoonvolume in de systeeminstellingen.

Als u een Apple® Mac®-computer gebruikt, moet u mogelijk het volgende doen:

 

 

De microfoon inschakelen op macOS Mojave en hoger

In sommige gevallen voorkomen de instellingen van uw Mac-computer dat Meet de microfoon kan gebruiken. 

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then Beveiliging en privacy.
 2. Selecteer Privacy and then Microfoon.
 3. Vink het selectievakje naast Google Chrome of Firefox aan.

 

De Chrome-browser opnieuw opstarten

Chrome afsluiten lost mogelijk niet het probleem op, omdat andere apps of extensies die uw microfoon gebruiken hier niet mee worden gereset. Start de Chrome-browser opnieuw op om apps en extensies te resetten. Als u de Chrome-browser opnieuw opstart, worden uw tabbladen en vensters opnieuw geopend.

 1. Voer chrome://restart in uw browser in. 
 2. Zorg dat uw microfoon en camera zijn ingeschakeld.
 3. Neem opnieuw deel aan de videovergadering.

 

Uw computer opnieuw opstarten en het microfoonniveau checken

Start uw computer opnieuw op als u na het opnieuw opstarten van uw browser nog steeds niet te horen bent.

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren and then klik op Opnieuw opstarten.
 2. Log in.
 3. Ga naar Systeemvoorkeuren and then klik op Systeemvoorkeuren.
 4. Klik op Geluid and then Invoer.
 5. Verplaats naast Invoervolume de schuifregelaar om te checken of de niveaubalkjes bewegen.
 6. Neem opnieuw deel aan de Meet-videovergadering.  

 

De microfoon resetten met de CLI (geavanceerd)

Geef de microfoon van uw computer vrij uit andere apps of extensies die de microfoon gebruiken.

Tip: Hiervoor heeft u mogelijk beheerdersrechten op uw computer nodig.

 1. Ga naar Apps and then Hulpprogramma's en dubbelklik op Terminal
 2. Voer in het Terminal-venster sudo killall coreaudiod in en druk op Enter.
 3. Geef uw wachtwoord op en druk op Enter.
 4. Neem opnieuw deel aan de Meet-videovergadering. 

 

Video- en audiokwaliteit

De juiste randapparatuur gebruiken

Als de audio of video slecht is, probeert u het volgende: 

Andere browsertabbladen en apps sluiten

Te veel tabbladen en geopende apps kunnen een slechte videokwaliteit veroorzaken.

 1. Sluit niet-essentiële tabbladen.
 2. Sluit andere apps.
 3. Maak het Meet-venster kleiner.
VPN-software deactiveren

Normaal gesproken maakt uw computer of smartphone rechtstreeks verbinding met Meet. Een VPN stuurt verkeer door via een andere netwerklocatie en kan de overdracht van video van en naar de Meet-vergadering vertragen.

 • Deactiveer het VPN tijdelijk en maak opnieuw verbinding met de Meet-videovergadering.
 • Als de beeldkwaliteit verbetert, voltooit u het gesprek zonder VPN.
 • Denk eraan dat u voor toekomstige Meet-videovergaderingen het VPN weer deactiveert voor een betere verbinding.
 • Vraag uw IT- of VPN-serviceprovider om uw VPN-configuratie aan te passen zodat Meet-verkeer het VPN kan omzeilen. Het kan zijn de provider informatie nodig heeft over de uitgaande poorten, URI's op de toelatingslijst en IP-bereiken voor Meet. Verwijs de serviceprovider naar het gedeelte Uw netwerk voorbereiden voor Meet.
Antivirus-, firewall- of andere beveiligingssoftware configureren
 • Software die Meet-verkeer inspecteert of aanpast voordat dit aankomt bij de videovergadering, kan Meet verstoren en de videokwaliteit verlagen.
 • Bekijk de opties waardoor de Chrome-browser en de Meet-verkeersuitwisseling zonder tussenkomst kunnen werken. Als het probleem blijft aanhouden, kan het zijn dat uw beheerder specifieke URL's op de toelatingslijst moet zetten om Meet optimaal te laten werken. Zie Uw netwerk voorbereiden.
De prestaties van uw wifi- of netwerkverbinding verbeteren

Problemen met de bandbreedte zijn een belangrijke oorzaak van slechte videokwaliteit. Ook als u zelf geen problemen heeft met audio of video, kunnen andere deelnemers aan de vergadering moeite hebben om u te horen of te zien. Probeer het volgende om bandbreedteproblemen op te lossen:

 • Test uw internetsnelheid om na te gaan of u voldoende bandbreedte en een korte wachttijd (latentie) heeft. Monitor de bandbreedte en wachttijd langere tijd om vast te stellen of u een stabiele verbinding heeft (die u nodig heeft voor videogesprekken in hoge kwaliteit). Bekijk de bandbreedtevereisten.
 • Gebruik een bedrade ethernetverbinding (als deze beschikbaar is) om te zien of de videokwaliteit dan verbetert.
 • Gebruik de wifi-band van 5 GHz in plaats van de band van 2,4 GHz, die intensiever wordt gebruikt.
 • Hardwarefirewalls en beveiligingsapparaten die Meet-verkeer inspecteren of aanpassen voordat het wordt doorgestuurd, kunnen een slechte videokwaliteit veroorzaken. Vraag uw beheerder het gedeelte Uw netwerk voorbereiden te lezen.

Als laatste raden we u aan Quality of Service (QoS) voor Meet-verkeer uit te schakelen. Sommige netwerkapparatuur gebruikt QoS om specifieke typen verkeer voorrang te geven. Google Meet voert ook een prioriteitsbepaling voor netwerken uit, wat in combinatie met QoS de videokwaliteit kan verslechteren. Schakel QoS tijdelijk uit voor Meet om te zien of de videokwaliteit verbetert. Bekijk de praktische tips voor QoS.

Overleg met uw systeembeheerder

Als u netwerkproblemen ondervindt, kan uw systeembeheerder u mogelijk helpen de problemen op te lossen. Probeer het volgende:

 • Vraag uw systeembeheerder de gegevens van uw video te analyseren met de Meet-kwaliteitstool.
 • In sommige gevallen is het bedrijfsnetwerk misschien niet goed ingesteld voor optimale kwaliteit als u verbinding maakt met de Google-cloud. Vraag uw systeembeheerder het gedeelte Uw netwerk voorbereiden te lezen.

Meet reageert niet of is niet beschikbaar

Check het Google Workspace-statusdashboard

Ga naar het Google Workspace-statusdashboard om te zien of er problemen zijn met Meet.

 • Groen icoon: Meet werkt normaal. Probeer de tips voor probleemoplossing in dit artikel om problemen op te lossen.
 • Geel of rood icoon: Meet werkt niet goed of is niet beschikbaar. Bekijk tijdelijke oplossingen voor bekende problemen voor manieren om te communiceren totdat Meet weer normaal werkt.

 

 

Vergaderingen opnemen

Belangrijk: Videovergaderingen opnemen is alleen beschikbaar voor vergaderingen die worden georganiseerd via bepaalde Google Workspace-versies.

Kan de opnameknop niet vinden
 • Ga na of uw beheerder opnemen voor Meet heeft ingeschakeld in de Google Beheerdersconsole.
 • Bevestig dat u Meet op een computer gebruikt. Opnemen is alleen beschikbaar voor de computerversie. 
 • U kunt niet opnemen als u deelneemt om alleen te presenteren, zoals via een laptop terwijl u al in een videovergaderruimte zit. Neem eerst deel aan de videovergadering, start dan de presentatie en begin vervolgens met opnemen.
 • U kunt niet opnemen als de vergadering is aangemaakt op een apparaat in een vergaderruimte (zoals Meet-hardware) of via een ander proces, zoals een plug-in voor Chrome. Plan de vergadering in Agenda of zorg dat een persoon (niet een apparaat) ad-hoc-vergaderingen start.
 • Als u een terugkerende vergadering waarin opnemen eerst wel was toegestaan nu niet meer kunt opnemen, kijkt u of het account van de organisator van de vergadering misschien is uitgeschakeld. De vergaderingen die deze gebruiker heeft georganiseerd, kunnen dan niet meer worden opgenomen. Verwijder de vergadering uit de Agenda-afspraak als u dit wilt oplossen. Sla de afspraak op en voeg een nieuwe vergaderingscode toe om de vergadering opnieuw te maken als de nieuwe eigenaar.

Gerelateerde onderwerpen:

Kan de opname niet vinden
 • Opnamen moeten eerst worden gemaakt en zijn niet meteen na de opname beschikbaar. 
 • Zodra de opname beschikbaar is, wordt er een e-mail met de link voor de opname naar de organisator van de vergadering gestuurd en naar de persoon die de opname heeft gestart.
 • De link voor de opname wordt ook toegevoegd aan de agenda-afspraak en opgeslagen in de map Mijn Drive > Meet-opnamen van de organisator.

Gerelateerde onderwerpen:

Er staat 'Wordt nog verwerkt' bij mijn opname in Google Drive
 • 'Wordt nog verwerkt' betekent dat de opname nog wordt voorbereid voor weergave. 
 • Als u de opname direct wilt afspelen, selecteert u het bestand en klikt u op Meer Meeren danDownloaden Downloaden. Dubbelklik op het gedownloade bestand op uw computer.

Gerelateerde onderwerpen:

Ik heb de opname met iemand gedeeld, maar de ander kan die niet downloaden

Zorg ervoor dat u anderen toestemming geeft om uw bestanden te downloaden:

 1. Open Google Drive.
 2. Selecteer het opnamebestand en klik op Delen of Delen Share.
 3. Klik rechtsonder op Geavanceerd.
 4. Vink het vakje naast 'Opties voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitschakelen voor reageerders en kijkers' uit.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan en dan Gereed.

Gerelateerde onderwerpen:

Livestreams instellen en bekijken

 Belangrijk: Videovergaderingen met livestreaming zijn alleen beschikbaar voor vergaderingen die zijn georganiseerd in bepaalde Google Workspace-versies.

Ik kan de knop 'Streamen starten' niet vinden
 • Streamen moet vóór de vergadering worden ingesteld in Agenda. U kunt geen livestream toevoegen nadat de vergadering is gestart, omdat de code van de vergadering hierdoor wordt veranderd. 
 • Streamen moet ook worden ingeschakeld door uw Google Workspace-beheerder. Alleen deelnemers uit dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering kunnen streamen starten en stoppen.

Gerelateerde onderwerpen:

Kijkers hebben geen toegang tot de livestream die ik heb ingesteld
 • Nadat de vergadering is gestart, moet u op Meer Meer and then Streamen starten klikken. 
 • Verder kan de livestream alleen worden bekeken door kijkers binnen dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering. 

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar boven Terug naar boven

Ik wil kijkersstatistieken zien voor een afspraak die live is gestreamd

Vraag uw Google Workspace-beheerder om informatie over de afspraak met gebruik van de Meet-kwaliteitstool.

De foutmelding 'Deze stream is niet beschikbaar voor je domein' wordt weergegeven
 • Streams kunnen alleen worden bekeken door gebruikers binnen dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering.
 • Log in met een account van dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering. U moet bijvoorbeeld eerst uitloggen van uw persoonlijke Gmail-account en daarna inloggen op uw Google Workspace-account voor werk of school. Probeer daarna opnieuw om de stream te bekijken.
De foutmelding 'Wachten tot de stream wordt gestart, een ogenblik geduld' wordt weergegeven
 • De stream moet handmatig worden gestart door de organisator van de vergadering. Vraag de organisator of deze de livestream heeft gestart.
 • Dit bericht wordt weergegeven totdat de organisator op een computer op Meer Meer and then Streamen starten , klikt, zelfs als de begintijd van de vergadering al is verstreken.  

Gerelateerde onderwerpen:

Ik kan de videostream wel bekijken, maar er is geen audio

Probeer het volgende:

 • Verhoog het volume op uw computer of telefoon.
 • Vraag de organisator of die zichzelf niet heeft gedempt in de vergadering en of de audio van de vergadering goed werkt.
Hoe geef ik feedback aan de presentator of organisator?

Neem rechtstreeks contact op met de presentator of organisator. U kunt vanaf de kijkerspagina niet rechtstreeks feedback sturen naar de presentator of organisator.

De laptop raakt oververhit

Overzicht
 • Bepaalde laptops zonder ventilatoren, zoals de Pixelbook en Pixelbook Go, kunnen tijdens een videovergadering sneller opwarmen dan andere laptops met ingebouwde ventilatoren.
 • Met deze tips kunt u de temperatuur van uw apparaat binnen een normaal bereik houden en Meet soepel laten werken in vergaderingen.
Upgraden naar de nieuwste versie van de OS-software

Update naar de nieuwste versie van het besturingssysteem als u een MacBook of een Windows-, Linux- of Chrome-apparaat gebruikt. Vaak bevat de nieuwste versie updates waarmee bekende problemen worden opgelost. 

Terug naar boven Terug naar boven

De verbinding met HD-schermen verbreken

Als u schermen met Ultra HD-kwaliteit (Quad HD, 4K enzovoort) ontkoppelt, kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren. Is ontkoppelen niet mogelijk, dan verlaagt u de resolutie van uw huidige scherm of maakt u verbinding met een scherm met een lagere resolutie.

Het aantal geopende tabbladen en apps verminderen

Hoe meer niet-essentiële browsertabbladen u sluit, hoe beter Meet werkt. Dit kan van invloed zijn op uw workflow. Sluit dus enkele tabbladen, probeer wat van de onderstaande suggesties uit en sluit zo nodig meer tabbladen.

 • Sluit of pauzeer andere apps die de CPU of RAM van uw apparaat intensief gebruiken. We raden u aan virtuele machines uit te schakelen, omdat deze het systeem ook langzamer kunnen maken.
 • Met Taakbeheer van Chrome kunt u ook tabbladen vinden die veel CPU of RAM gebruiken. 
 • Als niets helpt, start u uw computer opnieuw op en voert u zo min mogelijk vensters uit.
Uw videokwaliteit verlagen
 1. Klik nadat een vergadering is gestart op Meer Meer and then Instellingen Instellingen and then Video.
 2. Klik onder Resolutie voor verzenden (maximum) op Standard definition (360p).
 3. Klik onder Resolutie voor ontvangen (maximum) op Standard definition (360p).

Dit vermindert de bandbreedte die nodig is voor de vergadering en ontlast mogelijk ook de CPU, waardoor uw computer de vergadering beter kan uitvoeren.

Gerelateerde onderwerpen:

Zorgen dat het Meet-venster niet overlapt met andere vensters

Plaats geen ander venster vóór het Meet-venster, omdat vensters in lagen de GPU sterker kunnen belasten. Probeer het scherm te splitsen als u een notitiedocument wilt openhouden tijdens een Meet-gesprek.

Terug naar boven Terug naar boven

Spotlight-lay-out gebruiken

De Spotlight-lay-out in Meet zorgt voor minder CPU- en GPU-belasting. Zo schakelt u deze in:

 1. Klik onderaan het Meet-gesprek op Menu 3 dot menu icon.
 2. Selecteer Lay-out wijzigen.
 3. Selecteer Spotlight

Zie De lay-out wijzigen tijdens een vergadering voor meer informatie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?