อนุญาตการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat

หากต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้อนุญาตการแจ้งเตือน

อนุญาตการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat ใน Chrome

" "

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์ แอป หรือส่วนขยายต้องการส่งการแจ้งเตือน คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลาโดยทำดังนี้

หากกำลังท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

อัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Chrome

หากการแจ้งเตือนของ Meet และ Chat ปิดอยู่ คุณจะเปิดกลับขึ้นมาได้

  1. เปิด Chrome จากคอมพิวเตอร์
  2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
  3. คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์ในหัวข้อ "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย"
  4. คลิกการแจ้งเตือน
  5. เลือก Meet หรือ Chat แล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น อนุญาต ตัวอย่างเช่น
    • Meet-https://meet.google.com:443
    • Chat​-https://chat.google.com:443

โปรดดูหัวข้อเปลี่ยนสิทธิ์ของเว็บไซต์เพิ่มเติม

อนุญาตการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat ในเบราว์เซอร์อื่น

" "

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่รองรับเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น Chat คุณต้องเปิดการแจ้งเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นในเบราว์เซอร์ที่ใช้ แต่ละเบราว์เซอร์มีขั้นตอนในการเปิดการแจ้งเตือนแตกต่างกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในความช่วยเหลือออนไลน์ของเบราว์เซอร์นั้นๆ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร