Използване на реакции в Google Meet

Важно:
Можете да използвате реакции в Meet, за да взаимодействате с други участници или домакини по време на среща чрез реакции с емоджи.
Реакциите:
 • предоставят смислени отзиви за домакините и говорещите;
 • дават възможност на участниците да отговарят бързо на съдържанието и да намалят неловките паузи или прекъсвания;
 • показват как се чувстват присъстващите и кои моменти в срещата най-много или най-малко харесват.

Използване на реакции в профили в Workspace или Enterprise

 • По подразбиране реакциите са включени, освен ако не са деактивирани от администратора или домакина.
 • Администраторите и домакините могат да изключат реакциите.
  • Когато администраторите или домакините изключат реакциите, иконата пак е видима, но върху нея не може да се кликва. Когато задържите курсора на мишката върху панела, се показва съобщение, че реакциите не са налице.
 • Администратори: В „Настройки за администраторски контрол“ можете да включите или изключите реакциите за всички участници. Научете как да управлявате настройките за Meet за администратори.
 • Домакини: Можете също да включите или изключите реакциите за конкретното обаждане.

Изключване на реакциите за всички участници в обаждането

 1. Долу вдясно кликнете върху „Контроли на домакин“ .
 2. Отстрани, под „Модериране на срещата“ включете „Управление за домакин“ .
 3. Изключете „Изпращане на реакции“ Toggle Off.

Защо виждам реакции, когато не кликвам върху нищо?

Ако използвате Mac, iPhone или iPad, реакциите на устройството ви може да са включени по подразбиране под iOS 17 и macOS Sonoma. Когато реакциите са включени, по време на видеообаждане може да се покаже емоджи, когато участникът използва пред камерата определен жест с ръка.

За да включите или изключите функцията:

 1. По време на видеообаждане или среща отворете контролния център на устройството си (Mac, iPhone, iPad).
  • На iPhone или iPad прекарайте пръст надолу от горния десен ъгъл.
  • На Mac изберете иконата „Видео“ от лентата с менюта на Mac.
 2. Отворете менюто Видеоефекти и след това изберете Реакции.

Изпращане на реакции по време на среща

Важно: Домакин може да преобразува зрител в сътрудник и обратно в зрител, докато е в мрежата или когато използва режима „Картина в картината“ на компютъра.

Когато участниците изпратят реакция, емоджито може да се показва на две места:
 • Като временна значка в горния ляв ъгъл на панела на подателя.
 • Емоджитата се превъртат нагоре от долната лява част на екрана.

За да изпратите реакция с емоджи:
 1. Присъединете се към видеосреща в Meet.
 2. Кликнете върху „Изпращане на реакция“ в долната част. Отваря се панелът за реакция.
 3. Изберете реакцията, която искате да изпратите.
Съвет: За да затворите панела за реакции, кликнете върху „Изпращане на реакция“ .

Избор на цвят на кожата за реакциите ви в Meet

Можете да изберете цвета на кожата за реакциите си, преди да ги изпратите.
 1. Задръжте курсора на мишката върху реакция, за да се покаже инструментът за избор на цвят на кожата до панела.
 2. Изберете цвета на кожата на своето емоджи.
Съвет: Не можете да променяте цвета на кожата на някои емоджита.

Групиране на подобни реакции на множество участници с балончета с емоджи

Когато няколко участници изпратят една и съща реакция, тези реакции се комбинират в балонче с емоджи, което се поклаща и разширява при всяко добавено емоджи. Когато достигнете прага за максимален брой емоджита, балончето с емоджи се пука.

Промяна на реакциите в настройките за Meet

Когато изключите реакциите, променяте само личните си настройки. Можете да изключите реакциите с емоджи преди или по време на обаждане.
От настройките можете да коригирате възможността да:
 • получавате реакции от други хора;
 • задавате анимации;
 • задавате звуци за известия.
За да промените настройките за реакциите:
 1. Кликнете върху „Още опции“ More и след това Настройки и след това „Реакции“ .
 2. Включете или изключете настройката, която искате да коригирате .
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню