Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Xem danh sách khách trên Lịch trong Google Meet


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bắt đầu các cuộc họp đã lên lịch một cách hiệu quả bằng danh sách khách trên Lịch trong Google Meet. Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy những người đã được mời tham gia cuộc họp trên Google Meet nhưng chưa tham gia. Ngoài ra, bạn có thể xem trạng thái hồi đáp của mọi người đối với thư mời, bao gồm cả người tham dự "không bắt buộc". Để xác nhận xem khách có tham gia trực tiếp bằng Meet hay không, bạn có thể dễ dàng liên hệ với từng khách thông qua ứng dụng Chat. 

Điều kiện

Yêu cầu cần đáp ứng để xem danh sách khách trong Lịch trên Google Meet

Tính năng này có trong các phiên bản Google Workspace sau:

 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Frontline
 • Workspace for Nonprofits
 • Business Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Starter
 • Education Plus
 • G Suite Basic và G Suite Business cũ
 • Workspace Individual

Cách xem danh sách khách trong Lịch trên Google Meet

Quan trọng: Tính năng này chỉ dành cho những khách mà bạn mời thông qua Lịch và chỉ hoạt động trên máy tính.

Cách xem danh sách khách trên Lịch:

 1. Mở Google Meet.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào thẻ Mọi ngườiPeople Tab.
 3. Không bắt buộc: Để gửi tin nhắn cho người tham gia, hãy nhấp vào biểu tượng Trò chuyện .

Lưu ý: Những người tham gia bên ngoài tổ chức của người tổ chức sẽ có huy hiệu trong bảng điều khiển mọi người. Nếu người tham gia bên ngoài có mặt trong phòng, thì huy hiệu  cũng sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính