Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Informacje o kodach spotkań w Google Meet

Każde spotkanie ma nadany unikalny kod spotkania. Termin wygaśnięcia kodu zależy od usługi, w której spotkanie zostało utworzone. Spotkania możesz tworzyć w tych usługach:

 • Kalendarz Google
 • Google Chat
 • Google Classroom
 • Gmail
 • Pokoje podgrupy w Google Meet
 • Strona główna Google Meet – meet.google.com
 • Urządzenie Google do prowadzenia wideokonferencji
 • Google Nest
 • Jamboard
 • Inne oprogramowanie firm zewnętrznych (na przykład Outlook)

Sprawdzanie terminu wygaśnięcia kodu

Aby mieć pewność, że kod spotkania, do którego chcesz dołączyć, jest aktualny i lepiej zaplanować kolejne spotkania, sprawdź, po jakim czasie wygasają kody spotkań.

Spotkania rozpoczęte w Kalendarzu Google

Kody spotkań wygasają po spełnieniu tych warunków:

 • Kod spotkania nie był używany od 365 dni.
 • Kod spotkania nie jest powiązany z żadnymi przyszłymi wydarzeniami w kalendarzu.

Wskazówka: jeśli kod został wygenerowany w innej usłudze, a następnie wklejony w zaproszeniu z Kalendarza, to spotkanie nie jest traktowane jako wygenerowane w Kalendarzu. Termin ważności kodu jest zależny od usługi, w której utworzono spotkanie.

Spotkania rozpoczęte w Google Chat

Kody spotkań wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Spotkania rozpoczęte w Google Classroom

Kody spotkań wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Spotkania rozpoczęte w Gmailu

Kody spotkań wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Spotkania rozpoczęte w pokojach podgrup w Google Meet

Gdy utworzysz pokój podgrupy zostanie do niego przypisany unikalny kod spotkania. Te pokoje wygasają natychmiast po zakończeniu głównego spotkania.

Spotkania rozpoczęte na stronie głównej Google Meet – meet.google.com

Kody spotkań wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Spotkania rozpoczęte przy użyciu sprzętu do obsługi sali konferencyjnej

Kody spotkań wygasają natychmiast po opuszczeniu spotkania przez wszystkich użytkowników.

Spotkania rozpoczęte w Google Nest

Kody spotkań wygenerowane przez rozmowę z urządzeniem Nest i wypowiedzenie polecenia „OK Google, rozpocznij spotkanie” wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Kody spotkań wygenerowane przez rozpoczęcie spotkania po dotknięciu ekranu Nest wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia.

Tylko użytkownicy Workspace korzystający z wersji beta: kody spotkań wygenerowane przez użycie nazwy spotkań wygasają natychmiast po tym, jak wszyscy użytkownicy opuszczą spotkanie.

Spotkania rozpoczęte w Jamboard

Kody spotkań wygasają natychmiast po opuszczeniu spotkania przez wszystkich użytkowników.

Spotkania rozpoczęte w programach innych firm, takich jak Outlook

Kody spotkań wygasają po 365 dniach od ostatniego użycia. Jeśli ktoś użyje kodu w okresie 365 dni, termin ważności kodu zostanie przedłużony o kolejne 365 dni.

Spotkania z nazwami z Google Workspace

Ważne: tylko użytkownicy Google Workspace mogą tworzyć spotkania z nazwami.
Kody spotkań wygasają natychmiast po opuszczeniu spotkania przez wszystkich użytkowników.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne