Avisering

Duo och Meet har kombinerats till en ny Meet-app. Meet-(original)-användare kan ladda ned den nya appen.

Anslut video och ljud

Före mötet

Använd det gröna rummet innan du går med i ett möte i Google Meet för att snabbt kontrollera hur du visas och hörs.

 1. Öppna Google Meet på datorn.
 2. Välj mötet som du vill gå med i.
 3. Innan du går med i mötet finns kringutrustning, till exempel mikrofon, högtalare och kamera, längst ned i förhandsgranskningsrutan.
 4. Om du vill byta kringutrustning klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den enhet du vill använda.
  • Du kan även klicka på Fler alternativ vertical menu uppe till höger i förhandsgranskningsrutan följt av Inställningar och välja Ljud eller Video .
 5. Så här kontrollerar du ljudet och videon längst ned i förhandsgranskningsrutan:
  • Testa mikrofonen genom att klicka på Mikrofon och tala.
   • Om mikrofonfältet rör sig fungerar mikrofonen.
  • Testa högtalaren genom att klicka på Högtalare följt av Testa högtalare .
   • Om du hör testljudet fungerar högtalaren.
  • Testa kameran genom att klicka på Kamera .
   • Om video visas i förhandsgranskningsrutan fungerar kameran.
 6. Klicka på Gå med nu när du är klar att gå med i mötet.

Så här går du med i ett möte

Under ett möte

Justera ljud- och videokringutrustning

Det går att justera mikrofonen, kameran och högtalaren i ett möte.

Justera högtalare och mikrofon

Viktigt! När du använder en mikrofon och externa högtalarenheter som inte matchar kan det orsaka eko.

 1. Klicka på pilen bredvid mikrofonikonen när du deltar i ett möte. Ett popup-fönster visas för ljudenheterna.
 2. Om du vill byta mikrofon klickar du på rullgardinsmenyn Down Arrow på mikrofonen .
  • Om mikrofonfältet rör sig fungerar mikrofonen.
 3. Om du vill byta högtalare klickar du på rullgardinsmenyn Down Arrow på högtalaren .
  1. Testa högtalaren genom att klicka på Högtalare följt av Testa högtalare .
  2. Om du hör testljudet fungerar högtalaren.

Justera kamerainställningarna

 • Klicka på pilen bredvid Kamera när du deltar i ett möte. Ett popup-fönster visas för kameraenheten.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Down Arrow i popup-fönstret om du vill byta kamera.
 • Du kan justera ljud- och videoinställningarna genom att välja Fler alternativ vertical menu följt av Inställningar .
  1. Ljudinställningar:
   1. Klicka på Ljud på inställningspanelen.
   2. Ändra inställningarna för mikrofonen och högtalarna.
  2. Videoinställningar:
   1. Klicka på Video på inställningspanelen.
   2. Ändra videoinställningarna.

Relaterade resurser

true
Skaffa den nya Meet-appen för Android

Google Meet är din enda app för videosamtal och möten på alla enheter. Använd videosamtalsfunktioner såsom roliga filter och effekter eller schemalägg tid för att umgås när alla kan delta.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny