Tiến hành cuộc thăm dò ý kiến trong Google Meet

Quan trọng: Hiện tại, người dùng G Suite Business, Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus có thể sử dụng tính năng thăm dò ý kiến trong Google Meet. Tính năng này cũng dành cho giáo viên và học viên có giấy phép G Suite Enterprise for Education.

Thực hiện cuộc thăm dò ý kiến trong cuộc gọi video

Dành cho người kiểm duyệt cuộc họp: 

Quan trọng: Để ra mắt hoặc trả lời cuộc thăm dò ý kiến, hãy sử dụng phiên bản web của Meet.

Là người kiểm duyệt cuộc họp, bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến cho người tham gia bình chọn. Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ là người kiểm duyệt. Mỗi cuộc họp chỉ được có một người kiểm duyệt. Nếu bạn chuyển cuộc họp sang – hoặc lên lịch cuộc họp trên – lịch của người khác thì người đó có thể trở thành người kiểm duyệt.

Sau cuộc họp, người kiểm duyệt sẽ tự động nhận được email đính kèm báo cáo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến. Báo cáo gồm tên và câu trả lời của những người tham gia. 

Tạo cuộc thăm dò ý kiến

 1. Trong cuộc họp, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Nhấp vào Bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến
 3. Nhập câu hỏi và thêm lựa chọn cho cuộc thăm dò ý kiến.
 4. Hãy chọn một tùy chọn:
  • Để đăng cuộc thăm dò ý kiến, hãy nhấp vào Ra mắt.
  • Để lưu cuộc thăm dò ý kiến và ra mắt sau, hãy nhấp vào Lưu.
   Mẹo: Những cuộc thăm dò ý kiến bạn lưu vẫn được liệt kê trong phần Cuộc thăm dò ý kiến

Kiểm duyệt cuộc thăm dò ý kiến

 1. Trong cuộc họp, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. (Không bắt buộc) Để cho phép người tham gia xem kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, bên cạnh "Hiển thị kết quả cho mọi người", hãy nhấp vào nút Bật "".
 3. (Không bắt buộc) Để đóng cuộc thăm dò ý kiến và không nhận câu trả lời, hãy nhấp vào Kết thúc cuộc thăm dò ý kiến.  
  Mẹo: Người tham gia vẫn có thể xem cuộc thăm dò ý kiến.
 4. Để xóa vĩnh viễn một cuộc thăm dò ý kiến khỏi danh sách các cuộc thăm dò ý kiến, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa "".
  Mẹo: Không ai có thể xem các cuộc thăm dò ý kiến đã bị xóa. 

Xem báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến

Sau cuộc họp, người kiểm duyệt sẽ tự động nhận được email đính kèm báo cáo về mọi cuộc thăm dò ý kiến đã tiến hành trong cuộc họp. Báo cáo gồm tên và câu trả lời của những người tham gia cuộc họp. 

 1. Mở email đính kèm báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Nhấp vào báo cáo đính kèm.

Dành cho người tham gia cuộc họp: 

Là người tham gia cuộc họp, bạn có thể gửi câu trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến. 

Bạn sẽ nhận được thông báo trong cuộc họp khi người kiểm duyệt bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến. Hãy nhớ gửi câu trả lời trước khi cuộc thăm dò ý kiến hoặc cuộc họp kết thúc. 

Trong cuộc họp:

 1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Trong cuộc thăm dò ý kiến, hãy chọn câu trả lời của bạn sau đó nhấp vào Bình chọn.
  Mẹo: Sau khi nhấp vào Bình chọn, bạn không thể thay đổi câu trả lời.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?