Genomföra omröstningar i Google Meet

Viktigt! Omröstningar i Google Meet finns i dessa Google Workspace-utgåvor: 

 • Essentials
 • Business Standard 
 • Business Plus 
 • Enterprise Essentials 
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus 
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits

Genomföra en omröstning i ett videosamtal

För mötesmoderatorer: 

Som mötesmoderator kan du skapa omröstningar och låta deltagarna rösta i dem. Alla som schemalägger eller startar ett möte blir moderator. Det får bara finnas en moderator per möte. Om du överför ett möte till någon annan eller schemalägger ett möte i någon annans kalender kan den personen bli moderator.

Efter mötet får moderatorn automatiskt en rapport med omröstningsresultatet. Rapporten innehåller deltagarnas namn och svar. 

Skapa en enkät

 1. Klicka på Aktiviteter följt av uppe till höger i mötet och klicka på Omröstningar.
 2. Klicka på Starta en omröstning
 3. Skriv en fråga och lägg till alternativ för omröstningen.
 4. Välj en:
  • Klicka på Starta för att lägga upp omröstningen.
  • Spara omröstningen för att starta den senare genom att klicka på Spara.
   Tips! Omröstningar du sparar finns kvar under Omröstningar så länge videosamtalet varar. Efter samtalet raderas alla omröstningar permanent. Mötesmoderatorer får en omröstningsrapport per e-post när mötet har avslutats. 

Moderera en omröstning

 1. Klicka på Aktiviteter följt av uppe till höger i mötet och klicka på Omröstningar.
 2. (Valfritt) Visa deltagarna resultatet av en omröstning genom att klicka på Aktivera "" intill Visa alla resultat.
 3. (Valfritt) Stäng en omröstning och sluta tillåta svar genom att klicka på Avsluta omröstningen.                                                                                  Tips! Deltagarna ser fortfarande omröstningen.
 4. Ta bort en omröstning permanent från listan med omröstningar genom att klicka på Radera "".                                                                                   Tips! Ingen kan visa borttagna enkäter. 

Visa en omröstningsrapport

Efter mötet får moderatorn ett e-postmeddelande med en rapport om omröstningarna som utfördes under mötet. Rapporten innehåller mötesdeltagarnas namn och svar. 

 1. Öppna e-postmeddelandet med omröstningsrapporten.
 2. Klicka på den bifogade rapporten.

För mötesdeltagare: 

Som mötesdeltagare får du skicka ett svar i en omröstning. 

Du får en avisering i mötet när moderatorn startar en omröstning. Skicka in ditt svar innan omröstningen eller mötet avslutas. 

Under ett möte:

 1. Klicka på Aktiviteter följt av uppe till höger och klicka på Omröstningar.
 2. Välj ditt svar i omröstningen följt av och klicka på Rösta.
  Tips! Du kan inte ändra svaret när du har klickat på Rösta.
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?