Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Đặt câu hỏi cho người tham gia trong Google Meet

Lưu ý quan trọng: Tính năng Hỏi và đáp trong Google Meet được cung cấp cho người dùng có các phiên bản Google Workspace sau đây:

 • Essentials 
 • Business Standard
 • Business Plus 
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits
Lưu ý: Quản trị viên Workspace có thể bật hoặc tắt tính năng này cho toàn bộ tổ chức của họ.

Đặt câu hỏi khi tham gia cuộc họp trên Google Meet

Dành cho người điều phối cuộc họp:

Bất cứ người tham gia nào cũng có thể đặt câu hỏi trong cuộc họp. Các câu hỏi sẽ xuất hiện cho đến khi ai đó xoá hoặc ẩn câu hỏi.

Sau cuộc họp, người điều phối sẽ nhận được báo cáo chi tiết về tất cả các câu hỏi.

Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ là người tổ chức cuộc họp. Nếu bạn chuyển cuộc họp sang hoặc lên lịch cuộc họp trên lịch của người khác thì người đó có thể trở thành người tổ chức cuộc họp. Theo mặc định, mỗi cuộc họp chỉ có một người tổ chức cuộc họp, nhưng khi vào cuộc họp thì bạn có thể thêm tối đa 25 người đồng tổ chức.

Bật tính năng Hỏi và đáp

Tính năng Hỏi và đáp được bật tự động cho tất cả người dùng, ngoại trừ người dùng Google Workspace for Education.

 • Người dùng Education: Người điều phối có thể bật tính năng Hỏi và đáp trong cuộc họp.

Cách bật tính năng Hỏi và đáp 

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Bộ điều khiển của người tổ chức .
 2. Chuyển đến mục "Hoạt động trong cuộc họp."
 3. Bật chế độ Cho phép đặt câu hỏi trong phần Hỏi và đáp Toggle ON.

Mẹo: Theo mặc định, mọi người có thể đặt câu hỏi ẩn danh. Để không cho phép việc này, hãy tắt chế độ Cho phép đặt câu hỏi ẩn danh (Hỏi và đáp) Toggle Off.

Đặt câu hỏi

Khi bạn đặt câu hỏi, mọi người trong cuộc họp sẽ nhận được thông báo.

Khi bạn đặt câu hỏi ẩn danh, thông tin của bạn sẽ được ẩn đối với:

 • Những người tham gia khác trong cuộc họp
 • Người điều phối
 • Quản trị viên Workspace

Toàn bộ câu hỏi sẽ được chia sẻ với Google. Sau đó, câu hỏi sẽ được ẩn danh hoặc xoá theo chính sách giữ lại dữ liệu của chúng tôi.

 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Câu hỏi.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Đặt câu hỏi.
 3. Nhập câu hỏi sau đó nhấp vào Đăng.
  • Để đặt câu hỏi ẩn danh, hãy chọn "Đăng ẩn danh".

Xem và quản lý câu hỏi

Trong chế độ xem của mình, người điều phối có thể:

 • Lọc câu hỏi
 • Xoá câu hỏi
 • Tán thành câu hỏi
 • Ẩn câu hỏi
 • Giải quyết câu hỏi
 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động sau đó nhấp vào Câu hỏi.
 • Để lọc câu hỏi, bên cạnh tuỳ chọn "Tất cả câu hỏi", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống "" và chọn một bộ lọc:
Mẹo: Người tham gia chỉ có thể lọc theo tất cả các câu hỏi hoặc những câu hỏi do họ đặt ra.
 • Để xoá câu hỏi, ở câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá "".
 • Để tán thành câu hỏi, ở câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Tán thành "".
 • Để ẩn câu hỏi, ở câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Ẩn "".
 • Để đánh dấu câu hỏi là đã trả lời, ở câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Đánh dấu là đã trả lời "".

Mẹo: Đánh dấu câu hỏi là đã trả lời để người tham gia biết câu hỏi đã có câu trả lời.

 • Để sắp xếp câu hỏi theo thứ tự hoặc số lượt tán thành nhiều nhất, bên cạnh "Phổ biến", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống "" và chọn một cách sắp xếp.
 • Để xoá câu hỏi, hãy nhấp vào nút Xoá trên câu hỏi.

Mẹo: 

 • Người tham gia chỉ có thể xoá câu hỏi do họ đặt ra. 
 • Người điều phối có thể:
  • Xoá mọi câu hỏi. 
  • Xem tất cả câu hỏi đã xoá.
  • Xem các câu hỏi ẩn danh đã xoá, nhưng các câu hỏi này sẽ không liên kết với người đăng.
 • Sau cuộc họp, tất cả câu hỏi đều sẽ có trong báo cáo Câu hỏi và được gửi qua email cho người điều phối.

Xem báo cáo về câu hỏi

Sau cuộc họp, người điều phối sẽ nhận được email đính kèm báo cáo về câu hỏi. Email này bao gồm danh sách câu hỏi đã được đặt ra, ẩn hoặc xóa cùng với tên của những người đã đăng câu hỏi. 

 1. Mở email đính kèm báo cáo về các câu hỏi.
 2. Nhấp vào báo cáo đính kèm.

Dành cho người tham gia cuộc họp:

Người tham gia cuộc họp có thể đặt câu hỏi. Nếu bạn không xoá câu hỏi, thì tất cả người tham gia cuộc họp sẽ nhận được câu hỏi của bạn. 

Người điều phối cuộc họp có thể:

 • Ẩn câu hỏi của bạn.
 • Xem tất cả câu hỏi bạn đã xoá.
 • Xem các câu hỏi ẩn danh đã xoá, nhưng các câu hỏi đó sẽ không liên kết với bạn.

Đặt câu hỏi

Khi bạn đặt câu hỏi, mọi người trong cuộc họp sẽ nhận được thông báo. 

Khi bạn đặt câu hỏi ẩn danh, thông tin của bạn sẽ được ẩn đối với:

 • Những người tham gia khác trong cuộc họp
 • Người điều phối
 • Quản trị viên Workspace

Toàn bộ câu hỏi sẽ được chia sẻ với Google. Sau đó, câu hỏi sẽ được ẩn danh hoặc xoá theo chính sách giữ lại dữ liệu của chúng tôi.

 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Câu hỏi.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Đặt câu hỏi.
 3. Nhập câu hỏi sau đó nhấp vào Đăng.
  • Để đặt câu hỏi ẩn danh, hãy chọn "Đăng ẩn danh".

Tìm, tán thành hoặc xoá câu hỏi

 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Câu hỏi.
  • Để sắp xếp câu hỏi theo mức độ phổ biến hoặc thứ tự thời gian, bên cạnh "Phổ biến", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống "" và chọn một cách sắp xếp.
  • Để xem câu hỏi của mọi người, hãy nhấp vào Tất cả câu hỏi.
  • Để chỉ xem câu hỏi của bạn, hãy nhấp vào Câu hỏi của tôi.
  • Để tán thành câu hỏi, ở câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Tán thành "".
  • Để xoá câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá "" trên câu hỏi.

Mẹo: Người tham gia có thể xoá câu hỏi của chính mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tải ứng dụng Meet mới dành cho Android

Google Meet là ứng dụng để họp và gọi video trên nhiều thiết bị. Hãy sử dụng các tính năng gọi video như các bộ lọc và hiệu ứng vui nhộn, hoặc thiết lập thời gian kết nối vào lúc mọi người đều có thể tham gia.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
713370
false