Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Đặt câu hỏi cho người tham gia trong Google Meet

Lưu ý quan trọng:

 • Khi bạn tạo phiên Hỏi và đáp trong sự kiện phát trực tiếp, thì cả người tham gia cuộc họp và sự kiện phát trực tiếp đều có thể sử dụng phiên này. Trên máy tính của mình, người tổ chức cuộc họp có thể tắt tính năng Hỏi và đáp đối với những người tham gia sự kiện phát trực tiếp.
 • Mỗi phiên Hỏi và đáp có thể có tối đa 500 câu hỏi.
Điều kiện sử dụng tính năng Hỏi và đáp trong Google Meet

Quan trọng: Tính năng Hỏi và đáp trong Google Meet dành cho người dùng có các phiên bản Google Workspace này:

 • Essentials 
 • Business Standard
 • Business Plus 
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits
 • Workspace Individual

Đặt câu hỏi cho người tham gia trong cuộc họp trên Google Meet

Bất cứ người tham gia nào cũng có thể đặt câu hỏi trong cuộc họp. Các câu hỏi sẽ hiển thị cho đến khi bị xoá hoặc bị ẩn.

Sau cuộc họp, người kiểm duyệt sẽ nhận được báo cáo chi tiết về tất cả các câu hỏi.

Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ là người tổ chức cuộc họp. Nếu bạn chuyển cuộc họp sang hoặc lên lịch cuộc họp trên lịch của người khác thì người đó có thể trở thành người tổ chức cuộc họp. Theo mặc định, mỗi cuộc họp chỉ có một người tổ chức cuộc họp, nhưng khi vào cuộc họp thì bạn có thể thêm tối đa 25 người đồng tổ chức.

Bật tính năng Hỏi và đáp

Lưu ý quan trọng:

 • Tính năng Hỏi và đáp được bật tự động cho tất cả người dùng, ngoại trừ người dùng Google Workspace for Education. Đối với người dùng Education, người tổ chức cuộc họp có thể bật tính năng Hỏi và đáp trong cuộc họp.
 • Người tổ chức có thể tắt tính năng Hỏi và đáp trong cửa sổ bật lên khi họ bắt đầu sự kiện phát trực tiếp trên máy tính hoặc tắt tính năng này trong phần "Bộ điều khiển của người tổ chức".
 1. Trên máy tính, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Bộ điều khiển của người tổ chức .
 2. Chuyển đến phần Hoạt động trong cuộc họp.
 3. Bật chế độ Cho phép đặt câu hỏi trong phần Hỏi và đáp Toggle ON.

Lưu ý: Theo mặc định, mọi người có thể đặt câu hỏi ẩn danh. Để ngừng việc đặt câu hỏi ẩn danh, hãy tắt chế độ Cho phép đặt câu hỏi ẩn danh (Hỏi và đáp) Toggle Off.

Bật tính năng Hỏi và đáp trên thiết bị di động
 1. Nhấn vào biểu tượng Chế độ cài đặt khác sau đó Bộ điều khiển của người tổ chức .
 2. Chuyển đến phần Hoạt động trong cuộc họp.
 3. Bật chế độ Cho phép đặt câu hỏi trong phần Hỏi và đáp Toggle ON.

Lưu ý: Theo mặc định, mọi người có thể đặt câu hỏi ẩn danh. Để ngừng việc đặt câu hỏi ẩn danh, hãy tắt chế độ Cho phép đặt câu hỏi ẩn danh (Hỏi và đáp) Toggle Off

Xem và quản lý câu hỏi

Quan trọng: Sau cuộc họp, tất cả câu hỏi đã đặt ra sẽ được đưa vào báo cáo Câu hỏi và được gửi cho người kiểm duyệt qua email.

 1. Trên máy tính, ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó Hỏi và đáp.
 2. Để lọc câu hỏi, bên cạnh phần "Tất cả câu hỏi", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống .
 3. Chọn một mục:
  • Cách xoá câu hỏi: Trên bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá .
   • Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem các câu hỏi đã bị xoá và câu hỏi ẩn danh đã bị xoá trong báo cáo, chứ không thể xem trong cuộc họp thực tế.
  • Cách tán thành một câu hỏi: Trên câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Tán thành .
  • Cách ẩn câu hỏi: Trên câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Ẩn .
  • Cách đánh dấu câu hỏi là đã trả lời: Ở trên câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Đánh dấu là đã trả lời .
   • Lưu ý: Hãy đánh dấu câu hỏi là đã trả lời để người tham gia biết câu hỏi đã có câu trả lời.
  • Cách sắp xếp câu hỏi theo thứ tự hoặc theo lượt tán thành nhiều nhất:
   1. Bên cạnh phần "Phổ biến", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống .
   2. Chọn một mục.
Xem và quản lý câu hỏi trên thiết bị di động

Quan trọng: Sau cuộc họp, tất cả câu hỏi đã đặt ra sẽ được đưa vào báo cáo Câu hỏi và được gửi cho người kiểm duyệt qua email.

 1. Nhấn vào biểu tượng Chế độ cài đặt khác  sau đó Hoạt động sau đó Hỏi và đáp.
 2. Để lọc câu hỏi, bên cạnh phần "Tất cả câu hỏi", hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống .
 3. Chọn một mục:
  • Cách xoá câu hỏi: Trên bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá .
   • Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem các câu hỏi đã bị xoá và câu hỏi ẩn danh đã bị xoá trong báo cáo, chứ không thể xem trong cuộc họp thực tế.
  • Cách tán thành câu hỏi: Trên câu hỏi, hãy nhấn vào biểu tượng Tán thành .
  • Cách ẩn câu hỏi: Trên câu hỏi, hãy nhấn vào biểu tượng Ẩn .
  • Cách đánh dấu câu hỏi là đã trả lời: Trên câu hỏi, hãy nhấn vào biểu tượng Đánh dấu là đã trả lời .
   • Lưu ý: Hãy đánh dấu câu hỏi là đã trả lời để người tham gia biết câu hỏi đã có câu trả lời.
  • Cách sắp xếp câu hỏi theo thứ tự hoặc theo lượt tán thành nhiều nhất:
   1. Bên cạnh phần "Phổ biến", hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống .
   2. Chọn một mục.

Kiểm duyệt các câu hỏi trong phần Hỏi và đáp

Trong cuộc họp và sự kiện phát trực tiếp, để kiểm tra các câu hỏi trước khi người tham dự cuộc họp nhìn thấy, hãy kiểm duyệt phần Hỏi và đáp:

Lưu ý quan trọng:

 • Chế độ kiểm duyệt bị tắt theo mặc định.

 • Người tổ chức chỉ có thể kiểm duyệt trên web bằng máy tính.

Cách bật chế độ kiểm duyệt trong vai trò là người tổ chức sau khi bạn tham gia cuộc họp:

 1. Trên máy tính, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Bộ điều khiển của người tổ chức.

 2. Chuyển xuống phần Hoạt động trong cuộc họp.

 3. Để bật tính năng kiểm duyệt câu hỏi, hãy bật chế độ Ẩn từng câu hỏi cho đến khi người tổ chức phê duyệt Toggle ON.

Cách kiểm duyệt câu hỏi:

 1. Trên máy tính, hãy tìm câu hỏi được đánh dấu là "Đang chờ phê duyệt".

 2. Chọn Phê duyệt hoặc Xoá câu hỏi.

 • Lưu ý: Người tổ chức không thể phê duyệt hàng loạt câu hỏi.

Lưu ý: Người tổ chức có thể tắt chế độ kiểm duyệt câu hỏi trong Bộ điều khiển của người tổ chức trong cuộc họp. Những câu hỏi đã đặt ra sẽ không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi này.

Đặt câu hỏi

Khi bạn đặt câu hỏi, mọi người trong cuộc họp sẽ nhận được thông báo.

Khi bạn đặt câu hỏi ẩn danh, thông tin của bạn sẽ được ẩn đối với:

 • Những người tham gia khác trong cuộc họp
 • Người kiểm duyệt
 • Quản trị viên Workspace

Toàn bộ câu hỏi sẽ được chia sẻ với Google. Sau đó, câu hỏi sẽ được ẩn danh hoặc xoá theo chính sách giữ lại dữ liệu của chúng tôi.

 1. Trên máy tính, ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động sau đó Hỏi và đáp sau đó Đặt câu hỏi.
 2. Nhập câu hỏi của bạn sau đó nhấp vào Đăng.

Lưu ý: Để đặt câu hỏi ẩn danh, hãy đánh dấu vào mục "Đăng ẩn danh".

Đặt câu hỏi trên thiết bị di động
 1. Nhấn vào biểu tượng Chế độ cài đặt khác sau đó Hoạt động sau đó Hỏi và đáp sau đó Đặt câu hỏi.
 2. Nhập câu hỏi của bạn sau đó nhấn vào Đăng.

Lưu ý: Để đặt câu hỏi ẩn danh, hãy đánh dấu vào mục "Đăng ẩn danh".

Xem báo cáo câu hỏi

Sau cuộc họp, người kiểm duyệt sẽ nhận được email đính kèm báo cáo về câu hỏi. Email này bao gồm danh sách những câu hỏi đã đặt ra, đã bị ẩn, đã được người kiểm duyệt phê duyệt, hoặc bị xoá cùng với tên của những người đã đăng câu hỏi.

 1. Mở email đính kèm báo cáo về các câu hỏi.
 2. Nhấp vào báo cáo đính kèm.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính