ถามคําถามผู้เข้าร่วมใน Google Meet

สำคัญ: ปัจจุบันการใช้ฟีเจอร์ถาม & ตอบใน Google Meet พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ G Suite Business, Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard และ Enterprise Plus นอกจากนี้จะมีเพียงครูและนักเรียนที่มีใบอนุญาต G Suite Enterprise for Education เท่านั้นที่ใช้ได้

ถามคําถามผู้เข้าร่วมในวิดีโอคอล

สําหรับผู้ดูแลการประชุม ให้ทําดังนี้ 

สําคัญ: โปรดใช้ Meet เวอร์ชันเว็บเพื่อถามคําถาม 
ทุกคนในการประชุมถามคําถามได้ คําถามจะปรากฏจนกว่าจะถูกลบหรือซ่อน 
หลังจบการประชุม ผู้ดูแลจะได้รับรายงานคําถามทั้งหมดแบบละเอียด ผู้ที่กำหนดเวลาการประชุมหรือเริ่มต้นการประชุมจะเป็นผู้ดูแล โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้ดูแลได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากคุณโอนการประชุมหรือกําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินของผู้อื่น บุคคลนั้นอาจกลายเป็นผู้ดูแล

เปิดใช้ฟีเจอร์ถามและตอบ

ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ฟีเจอร์ถามและตอบได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นผู้ใช้ G Suite for Education

สําหรับผู้ใช้ G Suite for Education ผู้ดูแลจะต้องเปิดใช้ฟีเจอร์ถามและตอบจากภายในการประชุม

วิธีเปิดฟีเจอร์ถามและตอบ 

 1.  คลิกกิจกรรม  ที่มุมขวาบนในการประชุม
 2. คลิกคําถามจากนั้นเปิดใช้ฟีเจอร์ถามและตอบ

ถามคำถาม

เมื่อคุณถามคําถาม ผู้เข้าร่วมอาจได้รับการแจ้งเตือนในการประชุม

 1.  ที่มุมขวาบนในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกคำถาม
 2. คลิกถามคําถามที่มุมล่างขวา
 3. ป้อนคําถามของคุณ จากนั้น คลิกโพสต์
  เคล็ดลับ: ผู้เข้าร่วมจะพูดคำตอบในการประชุมหรือเพิ่มคําตอบในแชทของการประชุมก็ได้  

ดูและจัดการคําถาม

ผู้ดูแลจะกรองคําถาม ทําเครื่องหมายที่คําถามว่าตอบแล้ว และซ่อนคําถามได้ ซึ่งจะมีผลต่อมุมมองของผู้ดูแลเท่านั้น

 1. ในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกคําถาม
 2. หากต้องการกรองคําถาม ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจาก "คําถามทั้งหมด" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คำถามทั้งหมด
  • คำถามที่ไม่มีคำตอบ
  • คำถามที่มีคำตอบแล้ว
  • คําถามที่ซ่อนไว้
   เคล็ดลับ: ผู้เข้าร่วมจะกรองตามได้เฉพาะคําถามทั้งหมดหรือคําถามที่ตนถูกถามเท่านั้น
 3. หากต้องการโหวตเห็นด้วยให้คําถาม ให้คลิกโหวตเห็นด้วย "" ที่คําถามนั้น
 4. หากต้องการทําเครื่องหมายที่คําถามว่าตอบแล้ว ให้คลิกทำเครื่องหมายว่าตอบแล้ว "" ที่คําถามนั้น
  เคล็ดลับ: ทําเครื่องหมายที่คําถามว่าตอบแล้วเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบว่ามีการตอบคำถามนั้นแล้ว 
 5. หากต้องการซ่อนคําถาม ให้คลิกซ่อน "" ที่คําถามนั้น 
 6. หากต้องการจัดเรียงคําถามตามความนิยมหรือตามลําดับเวลา ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจาก "ยอดนิยม" แล้วเลือกตัวเลือก
 7. หากต้องการลบคําถาม ให้คลิกลบ "" ที่คําถามนั้น
  เคล็ดลับ: ผู้ดูแลจะลบคําถามของทุกคนได้ ผู้เข้าร่วมลบได้เฉพาะคําถามของตนเองเท่านั้น ผู้ดูแลจะดูคําถามที่ถูกลบไปแล้วทั้งหมดและบุคคลที่ถามคําถามได้ในรายงานคําถามที่ระบบส่งอีเมลให้ผู้ดูแลหลังจบการประชุม

ดูรายงานคําถาม

หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานคำถามให้ผู้ดูแลทางอีเมล รายงานจะประกอบด้วยคําถามที่มีการถาม ซ่อน หรือถูกลบ รวมถึงชื่อผู้เข้าร่วมด้วย

 1. เปิดอีเมลที่มีรายงานคําถาม
 2. คลิกไฟล์แนบของรายงาน

สําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 

ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม คุณจะเพิ่มคําถามในการประชุมได้ ทุกคนในการประชุมจะเห็นคําถามจนกว่าคุณจะลบออก ผู้ดูแลการประชุมจะซ่อนคําถามและดูคําถามทั้งหมดที่คุณลบออกได้ 

ถามคำถาม

 1. ที่มุมขวาบนในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกคําถาม
 2. คลิกถามคําถามที่มุมล่างขวา
 3. ป้อนคําถามของคุณ จากนั้น คลิกโพสต์

ค้นหา โหวตเห็นด้วย หรือลบคําถาม

 1. ที่มุมขวาบนในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกคําถาม
 2. หากต้องการจัดเรียงคําถามตามความนิยมหรือตามลําดับเวลา ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจาก "ยอดนิยม" แล้วเลือกตัวเลือก
 3. หากต้องการดูคําถามของทุกคน ให้คลิกคําถามทั้งหมด
 4. หากต้องการดูเฉพาะคําถามของคุณ ให้คลิกคําถามของฉัน
 5. หากต้องการโหวตเห็นด้วยให้คําถาม ให้คลิกโหวตเห็นด้วย "" ที่คําถามนั้น
 6. หากต้องการลบคําถาม ให้คลิกลบ "" ที่คําถามนั้น
  เคล็ดลับ: ในฐานะผู้เข้าร่วม คุณจะลบได้เฉพาะคําถามของคุณเองเท่านั้น ผู้ดูแลการประชุมจะดูคําถามที่ลบแล้วทั้งหมด รวมถึงผู้ที่โพสต์คำถามนั้นได้ในรายงานการประชุม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร