I-explore ang mga highlight ng negosyo

Sa seksyong "Mga Review" para sa isang lugar, makakahanap ka ng Mga Paksang nagha-highlight ng impormasyon tungkol sa lugar. Binuo ang mga paksang ito mula sa impormasyong ibinigay ng iba pang user sa kanilang mga review. Mga halimbawa ng mga paksang makikita ng mga user:  “rooftop” o “serbisyo.”

I-filter ang mga review ayon sa Mga Paksa

Puwede mong i-filter ang Mga Paksa para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal na aspeto ng isang lugar tulad ng mga lugar na may upuan o isang partikular na pagkain tulad ng "Brunch."

  1. Buksan ang Google Maps Maps.
  2. Maghanap o pumili ng negosyo.
  3. I-tap ang Mga Review.
  4. Mag-tap ng Paksa, tulad ng "oras ng paghihintay" para mag-filter ng mga review na partikular sa Paksang iyon.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?