Έλεγχος ταχύτητας

Προσθέτοντας ένα ταχύμετρο στην πλοήγησή σας, μπορείτε να βλέπετε την ταχύτητα με την οποία οδηγείτε στον δρόμο. 

Σημαντικό: Τα ταχύμετρα που εμφανίζονται στην εφαρμογή Χάρτες Google παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Για να επιβεβαιώνετε την πραγματική ταχύτητα οδήγησης, φροντίστε να συμβουλεύεστε το ταχύμετρο του οχήματός σας. 

Λήψη ειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας  

Αν η λειτουργία Όρια ταχύτητας διατίθεται στην τοποθεσία σας, το ταχύμετρο στην εφαρμογή θα σας ενημερώνει στην περίπτωση που οδηγείτε με υπερβολική ταχύτητα. Όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας, η ένδειξη ταχύτητας θα αλλάζει χρώμα. 

Σημείωση: Λόγω εξωτερικών παραγόντων, η ταχύτητα που εμφανίζει το ταχύμετρο των Χαρτών ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική σας ταχύτητα. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ταχυμέτρου

  1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Πατήστε το μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις πλοήγησης
  3. Στην ενότητα Επιλογές οδήγησης, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή Ταχύμετρο

Συμβουλή: Αν η λειτουργία Όρια ταχύτητας διατίθεται στην τοποθεσία σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ταχύμετρο, πατώντας το εικονίδιο Όριο ταχύτητας Όριο ταχύτητας σε κύκλο/Όριο ταχύτητας σε ορθογώνιο κατά την πλοήγηση. 

Μάθετε σχετικά με την πλοήγηση στους Χάρτες Google

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;