Χρήση της προβολής Live View στους Χάρτες Google

Οι Χάρτες Google προσφέρουν δύο τύπους προβολών σε ό,τι αφορά την πλοήγηση για πεζούς: τη συνήθη δισδιάστατη προβολή χάρτη και την προβολή Live View. Με την προβολή Live View, θα μπορείτε να δείτε οδηγίες που προβάλλονται επάνω σε στοιχεία του πραγματικού κόσμου, καθώς και έναν μίνι χάρτη ο οποίος εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Έναρξη με την προβολή Live View

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες Google.
 2. Καταχωρίστε έναν προορισμό στη γραμμή αναζήτησης ή πατήστε έναν προορισμό στον χάρτη.
 3. Πατήστε Οδηγίες Μπλε εικονίδιο οδηγιών.
 4. Επάνω από τον χάρτη στη γραμμή εργαλείων τρόπου μετακίνησης, πατήστε Πορεία Περπάτημα.
 5. Στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης, πατήστε Live View Επαυξημένη πραγματικότητα στους Χάρτες.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, προκειμένου οι Χάρτες να μπορέσουν να εντοπίσουν την τοποθεσία σας.
  Συμβουλή: Στρέψτε την κάμερα του τηλεφώνου σε κτίρια και πινακίδες στον δρόμο και όχι σε δέντρα ή άτομα.
 7. Μόλις οι Χάρτες προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, στην οθόνη σας θα εμφανιστούν οδηγίες μέσω της προβολής κάμερας.
  Συμβουλή: Για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να μην εξαντληθεί η μπαταρία σας, προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, όταν γνωρίζετε πού πηγαίνετε.
 8. Μόλις φτάσετε στο επόμενο βήμα της πλοήγησης ή στον προορισμό σας, το τηλέφωνο θα δονηθεί.
 9. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην προβολή Live View, απλώς περιστρέψτε το τηλέφωνο ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση ή πατήστε το κουμπί Live View.
Σημαντικό: Η προβολή Live View δεν προορίζεται για χρήση σε κινούμενο όχημα.

Αποστολή σχολίων

Πείτε μας πώς ήταν η εμπειρία χρήσης της προβολής Live View σε ό,τι αφορά την πλοήγηση για πεζούς.
 1. Πατήστε Σχόλια Μπλε εικονίδιο σχολίων.
 2. Απαντήστε στην ερώτηση σχετικά με το είδος του ζητήματος που αντιμετωπίσατε.
 3. Καταχωρίστε τα σχόλιά σας.

Διαθεσιμότητα λειτουργίας

Θα δείτε το κουμπί Live View Επαυξημένη πραγματικότητα στους Χάρτες, αν βρίσκεστε σε μια περιοχή για την οποία διατίθενται ήδη εικόνες Street View.

Πρόσθετες απαιτήσεις

Όταν δοκιμάσετε την προβολή Live View για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό σας ένα αναδυόμενο μήνυμα, όπου θα ζητείται άδεια για πρόσβαση στην κάμερά σας.

Πώς θα γνωρίζετε αν λειτουργεί η προβολή Live View

Όταν πατάτε Live View Επαυξημένη πραγματικότητα στους Χάρτες, θα εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη σας. Στο μήνυμα αυτό θα σας ζητείται να στρέψετε την κάμερα του τηλεφώνου σας σε κτίρια, σε οδικές πινακίδες ή σε οποιοδήποτε στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου, το οποίο μπορούν να αναγνωρίσουν οι Χάρτες Google βάσει δεδομένων Street View για αυτήν την περιοχή. Μόλις οι Χάρτες Google αναγνωρίσουν την τοποθεσία σας, θα εμφανιστούν στην οθόνη του τηλεφώνου σας οι οδηγίες πλοήγησης.

Αν η προβολή Live View εξακολουθεί να μην λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την προβολή Live View:

 • σε περιοχές με καλό φωτισμό
 • σε εξωτερικούς χώρους
 • στρέφοντας την κάμερα του τηλεφώνου σας σε κτίρια και πινακίδες στον δρόμο
 • σε τοποθεσίες για τις οποίες διατίθενται εικόνες Street View.

Μετάβαση στη συνήθη δισδιάστατη προβολή χάρτη

Μπορείτε να μεταβείτε από την προβολή Live View στη δισδιάστατη προβολή χάρτη, μετακινώντας το τηλέφωνό σας από την κατακόρυφη στην οριζόντια θέση. Η λειτουργία περιστροφής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, για να τροποποιήσετε τη ρύθμιση:

 1. Επάνω αριστερά, πατήστε το μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις και μετά Πλοήγηση.
 2. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Πλοήγηση για πεζούς σε AR.
 3. Απενεργοποιήστε την επιλογή περιστροφής.

Μην περπατάτε για μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας την προβολή Live View

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε την προβολή Live View μόνο σε στιγμές σύγχυσης, όπως όταν ξεκινάτε την πλοήγησή σας, όταν φτάνετε σε στροφή ή όταν πρόκειται να φτάσετε στον προορισμό σας.

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας, φροντίστε να μην κοιτάζετε το τηλέφωνό σας, όταν γνωρίζετε πού πηγαίνετε.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad