Đặt trước trong Google Maps

Bạn có thể đặt trước và đặt chỗ ở Hoa Kỳ với tính năng Đặt chỗ với Google.

Thông qua tính năng Đặt chỗ với Google, bạn có thể tìm kiếm, đặt trước và thanh toán cho lượt đặt trước hoặc vé của mình mà không cần rời khỏi giao diện của Google.

Bạn có thể tìm một doanh nghiệp địa phương, đặt trước một dịch vụ và trả tiền cho lượt đặt trước hoặc vé của mình thông qua nền tảng Đặt chỗ với Google. Bạn có thể tìm doanh nghiệp bằng cách tìm kiếm doanh nghiệp đó trên Google, trong Maps hoặc trong Trợ lý Google. Google Pay giúp cho quá trình thanh toán trở nên đơn giản.

Lưu ý: Tính năng Đặt chỗ với Google chỉ hoạt động ở một số quốc gia/khu vực, dành cho các doanh nghiệp hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ đặt lịch mà Google hỗ trợ.

Đặt chỗ hoặc đặt trước

Truy cập Google Tìm kiếm, Maps hoặc Trợ lý Google để đặt trước với một doanh nghiệp hoặc dịch vụ địa phương.

Quản lý lượt đặt trước

Sau khi đặt trước, bạn có thể kiểm tra thông tin, sửa đổi hoặc hủy lượt đặt trước đó. Bạn cũng có thể xóa mục trong danh sách chờ của bạn.

Tất cả các yêu cầu hủy hoặc sửa đổi sẽ phải tuân thủ chính sách hủy của doanh nghiệp. Bạn có thể xem chính sách này trong nội dung mô tả lượt đặt trước, ở bước thanh toán và trong email xác nhận lượt đặt trước của bạn. Google không chịu trách nhiệm về các chính sách hủy dịch vụ hoặc hoàn tiền của doanh nghiệp.

Kiểm tra thông tin về lượt đặt trước

Để kiểm tra thông tin về lượt đặt trước, bạn có thể làm như sau:

Sửa đổi lượt đặt trước

Một số doanh nghiệp cho phép bạn sửa đổi lượt đặt trước sau khi thực hiện.

Để sửa đổi lượt đặt trước của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web Đặt chỗ với Google.

 2. Ở bên trái phía trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Menu.

 3. Chọn Lượt đặt trước và sau đó Sắp tới.

 4. Tìm lượt đặt trước mà bạn muốn thay đổi.

 5. Nhấp vào Sửa đổi.

Khi bạn sửa đổi lượt đặt trước của mình, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu bạn đặt trước cho 1-2 ngày tới, tốt nhất bạn nên gọi trực tiếp cho doanh nghiệp để sửa đổi lượt đặt trước.

 • Trong một số trường hợp, bạn có thể phải hủy lượt đặt trước cũ và tạo lại lượt đặt trước mới bằng thông tin cập nhật.

Thay đổi địa chỉ email đã liên kết với lượt đặt trước

Các lượt đặt trước đều có liên kết với Tài khoản Google mà bạn dùng để thực hiện lượt đặt trước. Do đó, bạn không thể chỉnh sửa địa chỉ email của mình sau khi đã đặt trước.

Hủy lượt đặt trước

Không phải lượt đặt trước nào cũng đủ điều kiện để hoàn tiền hoặc hủy. Để tìm hiểu xem lượt đặt trước của bạn có đủ điều kiện hay không, hãy tham khảo email xác nhận hoặc thông tin về lượt đặt trước trên trang web Đặt chỗ với Google.

Nếu lượt đặt trước của bạn đủ điều kiện để hủy, bạn có thể hủy lượt đặt trước đó theo 2 cách:

 • Tham khảo email xác nhận của bạn để biết hướng dẫn về cách hủy lượt đặt trước.

 • Trên trang web Đặt chỗ với Google, hãy nhấp vào Hủy bên cạnh lượt đặt trước.
  Lưu ý: Việc hủy phải tuân thủ chính sách hủy của doanh nghiệp.

Nếu vẫn không thể hủy lượt đặt trước, bạn nên gọi trực tiếp cho doanh nghiệp.

Đối tượng có thể sử dụng tính năng Đặt chỗ với Google

Tính năng Đặt chỗ với Google chỉ hoạt động ở một số quốc gia, dành cho các doanh nghiệp hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ đặt lịch mà Google hỗ trợ. Để sử dụng tính năng Đặt chỗ với Google, người dùng phải có Tài khoản Google.

Các hành động khác:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?