Magpareserba sa Google Maps

Puwede kang mag-book at magpareserba sa United States gamit ang Reserve with Google.

Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-book sa pamamagitan ng Reserve with Google na maghanap, mag-book, at magbayad ng iyong mga booking o ticket nang hindi umaalis sa surface ng Google.

Puwede kang maghanap ng lokal na negosyo, magpareserba ng serbisyo, at magbayad ng iyong mga booking o ticket sa pamamagitan ng platform ng Reserve with Google. Makikita mo ang isang negosyo sa pamamagitan lang ng paghahanap nito sa Google, sa Maps, o sa Google Assistant. Pinapasimple ng Google Pay ang proseso ng pag-check out.

Tandaan: Available lang ang Reserve with Google sa ilang partikular na bansa/rehiyon kung saan nakikipagtulungan sa sinusuportahang provider ng pag-iiskedyul ang mga negosyo.

Magpareserba o mag-book

Pumunta sa Google Search, Maps, o Google Assistant para mag-book sa isang lokal na negosyo o serbisyo.

Mamahala ng booking

Pagkatapos mong mag-book, puwede mong tingnan ang mga detalye nito, baguhin ito, o kanselahin ito. Puwede mo ring i-delete ang iyong waitlist entry.

Ang lahat ng pagkansela at pagbabago ay napapailalim sa patakaran ng negosyo sa pagkansela. Ibinibigay ang patakarang ito sa paglalarawan ng booking, sa pag-check out, at sa email ng kumpirmasyon ng iyong booking. Hindi responsable ang Google sa mga patakaran ng isang negosyo sa pagkansela ng serbisyo o refund.

Tingnan ang mga detalye ng isang booking

Para tingnan ang mga detalye ng iyong booking, puwede mong gawin ang sumusunod:

Magbago ng booking

Pinapayagan ka ng ilang negosyo na magbago ng booking pagkatapos nitong magawa.

Para baguhin ang iyong booking:

 1. Pumunta sa website ng Reserve with Google.

 2. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-click ang Menu Menu.

 3. Piliin ang Mga Booking at pagkatapos ay Paparating.

 4. Hanapin ang booking na gusto mong baguhin.

 5. I-click ang Baguhin.

Kapag binago mo ang iyong booking, tandaan ang sumusunod:

 • Kung ang iyong booking ay nasa loob ng susunod na 1-2 araw, pinakamainam na tawagan nang direkta ang negosyo para baguhin ang booking.

 • Sa ilang sitwasyon, baka kailangan mong kanselahin ang iyong booking at muling mag-book gamit ang na-update na impormasyon.

Palitan ang email address na nauugnay sa booking

Nauugnay ang mga booking sa Google Account na ginamit para mag-book. Dahil dito, hindi mo mae-edit ang iyong email address pagkatapos mong makapag-book.

Magkansela ng booking

Hindi lahat ng booking ay kwalipikado para sa mga refund o pagkansela. Para malaman kung kwalipikado ang booking mo, sumangguni sa iyong email ng kumpirmasyon o sa mga detalye ng booking sa website ng Reserve with Google.

Kung kwalipikadong kanselahin ang iyong booking, may 2 paraan para makansela mo ito:

 • Sumangguni sa iyong email ng kumpirmasyon para sa mga tagubilin kung paano kanselahin ang booking mo.

 • Sa website ng Reserve with Google, i-click ang Kanselahin sa tabi ng booking.
  Tandaan: Napapailalim ang pagkansela sa patakaran ng negosyo sa pagkansela.

Kung hindi mo pa rin makansela ang reservation, inirerekomenda naming tawagan mo nang direkta ang negosyo.

Sino ang makakagamit ng Reserve with Google

Available lang ang Reserve with Google sa ilang partikular na bansa sa mga negosyong nakikipagtulungan sa sinusuportahang provider ng pag-iiskedyul. Dapat ay may Google Account ang mga user para makagamit sila ng Reserve with Google.

Iba pang pagkilos:

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?