Ειδοποιήσεις κατά την ενημέρωση κοινόχρηστης τοποθεσίας

Αν μοιράζεστε την τοποθεσία σας με κάποιον χρήστη, οι Χάρτες Google θα ανανεώνουν περιοδικά τη θέση σας στον χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το άτομο με το οποίο μοιράζεστε την τοποθεσία σας λαμβάνει μια ακριβή και ενημερωμένη εικόνα για το πού βρίσκεστε.

Ορισμένες φορές, στην κορυφή της οθόνης ή στη λίστα ειδοποιήσεων θα εμφανίζεται ένα μήνυμα, που θα σας ειδοποιεί ότι η τοποθεσία σας έχει ενημερωθεί.

Μείωση της συχνότητας εμφάνισης της ειδοποίησης

Υπάρχουν τρόποι για να διασφαλίσετε ότι η τοποθεσία θα ενημερώνεται στο παρασκήνιο. Με αυτόν τον τρόπο, η ειδοποίηση θα εμφανίζεται λιγότερο συχνά.

Σημείωση: Τα ακριβή βήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Στο Android Pie: Ελαχιστοποιήστε την ειδοποίηση

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε αυτήν την ειδοποίηση, για να την κάνετε λιγότερο ενοχλητική. Την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί η ειδοποίηση, πατήστε την παρατεταμένα και επιλέξτε Ελαχιστοποίηση.

Στο Android Oreo: Μειώστε τη βαρύτητα των ειδοποιήσεων

Μπορείτε να μειώσετε την προτεραιότητα της ειδοποίησης, για να σας αποσπά λιγότερο την προσοχή.

  1. Στην Αρχική οθόνη ή στο μενού της εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες. Στη συνέχεια, πατήστε Πληροφορίες.
  2. Πατήστε Ειδοποιήσεις.
  3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Μέρη και άτομα και πατήστε Ενημερώσεις στην κοινόχρηστη τοποθεσία σας.
  4. Επιλέξτε Χαμηλή βαρύτητα (χωρίς ηχητική ή οπτική διακοπή)

Έλεγχος για σφάλματα

  1. Στη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
  2. Πατήστε το μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.

Σημείωση: Αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο επάνω μέρος της οθόνης.

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης

Σημαντικό: Αν απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις, η τοποθεσία που μοιράζεστε με άλλους ενδέχεται να μην ανανεώνεται και μπορεί να καταστεί μη ακριβής.

Σημείωση: Τα ακριβή βήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή σας.

  1. Στην Αρχική οθόνη ή στο μενού της εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες. Στη συνέχεια, πατήστε Πληροφορίες.
  2. Πατήστε Ειδοποιήσεις.
  3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Μέρη και άτομα και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Ενημερώσεις στην κοινόχρηστη τοποθεσία σας.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις των Χαρτών Google. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad