Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τους Χάρτες Google

Ανά διαστήματα θα εμφανίζονται ερωτήσεις από την Google σχετικά με τα μέρη που έχετε επισκεφτεί. Με τις απαντήσεις σας, μπορείτε να βοηθήσετε άλλους χρήστες και να βελτιώσετε την ακρίβεια των Χαρτών Google.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας.

Προτού ξεκινήσετε

Συνδεθείτε στην πιο πρόσφατη έκδοση των Χαρτών Google.

  1. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
  2. Δείτε πώς μπορείτε να συνδεθείτε.

Εύρεση ερωτήσεων για απάντηση

  1. Στη συσκευή, ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
  2. Αναζητήστε ένα μέρος το οποίο έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή πατήστε το στον χάρτη.
  3. Πατήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του μέρους.
  4. Στο κάτω μέρος, δίπλα στο στοιχείο Γνωρίζετε αυτό το μέρος, πατήστε OK.
  5. Απαντήστε στις ερωτήσεις.

Διαχειριστείτε τις απαντήσεις σας

  1. Μεταβείτε στη Δραστηριότητα Χαρτών Google.
  2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή όλων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;