Chia sẻ vị trí trong thời gian thực với những người khác

Khi sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí của Google, bạn có thể chọn những người được phép liên tục nhìn thấy vị trí của bạn và thấy trong bao lâu. 

Lưu ý: Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ vị trí một lần với những người khác.  

Bạn cần dùng thiết bị di động để chia sẻ vị trí trong thời gian thực của mình thông qua tính năng Chia sẻ vị trí, tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng máy tính để kiểm soát các tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí của mình. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng ứng dụng Google Maps để chia sẻ vị trí trong thời gian thực của bạn.

Xem vị trí của một người nào đó

Nếu có người chia sẻ vị trí của họ với bạn thông qua tính năng Chia sẻ vị trí, bạn có thể nhìn thấy họ trên Google Maps.

 1. Trên máy tính, mở Google Maps Google Maps.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Menusau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Chọn một người nào đó.

Ẩn vị trí của một người nào đó

Nếu có người đã chia sẻ vị trí trong thời gian thực của họ với bạn trên Google Maps và bạn không muốn nhìn thấy họ nữa, bạn có thể ẩn vị trí của họ.

 1. Trên máy tính, mở Google MapsGoogle Maps.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Menusau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào biểu tượng của họ.
 4. Để tạm thời ẩn một người nào đó, nhấn vào ẨN TRÊN BẢN ĐỒ. Bạn có thể ngừng ẩn họ bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Bạn có thể chặn để vị trí của một người nào đó không bao giờ xuất hiện trên bản đồ của bạn. Tìm hiểu cách chặn tài khoản của một người khác.

Ngừng ẩn một người nào đó

 1. Trên máy tính, mở Google Maps Google Maps.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Menusau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Di chuột qua biểu tượng ẩn bên cạnh người mà bạn muốn ngừng ẩn.
 4. Nhấp vào Hiển thị trên bản đồ.

Ngừng chia sẻ vị trí trong thời gian thực

 1. Trên máy tính, mở Cài đặt Chia sẻ vị trí.
 2. Bên cạnh người mà bạn muốn ngừng chia sẻ, nhấn vào Xóa Remove.

Khả năng sử dụng của tính năng Chia sẻ vị trí

Bạn có thể thấy cảnh báo khi mở tính năng Chia sẻ vị trí. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

 • Bạn đang ở một quốc gia/khu vực mà bạn không thể chia sẻ vị trí.
 • Bạn chưa đủ tuổi để chia sẻ vị trí.
  Lưu ý: Cha mẹ bạn có thể quản lý tính năng Chia sẻ vị trí bằng ứng dụng Family Link.
 • Tính năng Chia sẻ vị trí không tương thích với miền G Suite của bạn. Bạn có thể yêu cầu quản trị viên của mình bật tính năng này.
Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi nếu tính năng Chia sẻ vị trí không hoạt động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?