Chia sẻ vị trí trong thời gian thực với những người khác

Khi sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí của Google, bạn có thể chọn những người được phép liên tục nhìn thấy vị trí của bạn và thấy trong bao lâu. 

Lưu ý: Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ vị trí một lần với những người khác.  

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ vị trí của mình trong Maps Go. Tìm hiểu thêm về các tính năng của Maps Go.

Nếu họ có Tài khoản Google

 1. Nếu chưa thêm, hãy thêm địa chỉ Gmail của họ vào Danh bạ Google của bạn.
 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Google Maps Maps, rồi đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó  Chia sẻ vị trí sau đó Thêm ngườiAdd people.
 4. Chọn thời gian mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình.
 5. Nhấn vào Chọn người.
  • Nếu bạn được hỏi về danh bạ của mình, hãy cung cấp quyền truy cập cho Google Maps.
 6. Chọn những người mà bạn muốn chia sẻ.
 7. Nhấn vào Chia sẻ.

Nếu họ không có Tài khoản Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Google Maps Maps, rồi đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó  Chia sẻ vị trí sau đó Thêm ngườiAdd people.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Sao chép vào khay nhớ tạm. Những người có đường dẫn liên kết này sẽ nhìn thấy vị trí của bạn, bao lâu tùy bạn chọn, tối đa 72 giờ.

Chia sẻ bằng cách dùng một ứng dụng khác

Bạn cũng có thể chia sẻ thông qua ứng dụng nhắn tin. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó chọn một ứng dụng.

Ngừng chia sẻ

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Bên cạnh người mà bạn muốn ngừng chia sẻ, nhấn vào Xóa Remove.

Chia sẻ thời gian đến ước tính (E.T.A)

Sau khi bắt đầu dò đường lái xe, đi bộ hoặc đạp xe, bạn có thể chia sẻ điểm đến, thời gian đến ước tính và vị trí hiện tại của mình trên tuyến đường.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Đặt vị trí mà bạn sẽ lái xe đến. Tìm hiểu cách dò đường đến một địa điểm.
 3. Sau khi bạn bắt đầu dò đường, nhấn vào Thêm More sau đó Chia sẻ tiến trình chuyến đi.
 4. Chọn một người từ danh sách.
 5. Nhấn vào Chia sẻ.
 6. Tính năng Chia sẻ vị trí sẽ ngừng hoạt động khi bạn đến nơi hoặc ngừng dò đường.
  • Để ngừng chia sẻ trước khi bạn đến nơi, hãy nhấn vào Thêm More sau đó Ngừng chia sẻ.

Chia sẻ thông tin về phương tiện công cộng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Chọn tuyến đường của phương tiện công cộng mà bạn muốn đi.
 3. Sau khi bắt đầu tìm đường, hãy nhấn vào Chia sẻ chuyến đi.
 4. Chọn người mà bạn muốn chia sẻ.
 5. Nhấn vào Chia sẻ.

Lưu ý: Bạn sẽ ngừng chia sẻ vị trí của mình khi đến nơi.

Xem vị trí của một người nào đó

Yêu cầu xem vị trí của một người nào đó

Nếu bạn đã chia sẻ vị trí của mình với một người nào đó hoặc trước đây họ đã từng chia sẻ vị trí với bạn, bạn có thể yêu cầu xem vị trí mà họ đang sử dụng Maps.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào một người liên hệ đã chia sẻ vị trí với bạn trước đây.
 4. Nhấn vào Yêu cầu sau đó Yêu cầu.

Người liên hệ đó sẽ thấy địa chỉ email của bạn và nhận được một thông báo sau khi bạn yêu cầu xem vị trí của họ. Khi nhìn thấy thông báo, họ có thể:

 • Xem hồ sơ của bạn và xác minh bạn là ai.
 • Chia sẻ vị trí của họ với bạn.
 • Bỏ qua yêu cầu của bạn.
 • Chặn bạn. Bạn sẽ không thể yêu cầu xem vị trí của họ nữa.

Xem vị trí của một người nào đó

Khi có người chia sẻ vị trí của họ với bạn, bạn có thể thấy họ trên bản đồ.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Chọn một người nào đó.
  • Để xem vị trí đã cập nhật, nhấn vào biểu tượng của một người bạn sau đó Thêm Xem thêm sau đó Làm mới.

Ẩn vị trí của một người nào đó

Nếu có người đã chia sẻ vị trí trong thời gian thực của họ với bạn trên Google Maps và bạn không muốn nhìn thấy họ nữa, bạn có thể ẩn vị trí của họ.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Trên bản đồ, nhấn vào biểu tượng của người đó.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm ở phía dưới cùng.
 4. Để tạm thời ẩn một người nào đó, nhấn vào Ẩn khỏi bản đồ. Bạn có thể ngừng ẩn họ bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Bạn có thể chặn để vị trí của một người nào đó không bao giờ xuất hiện trên bản đồ của bạn. Tìm hiểu cách chặn tài khoản của một người khác.

Ngừng ẩn một người nào đó

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Chia sẻ vị trí sau đó Thêm Xem thêm.
 2. Nhấn vào Đã ẩn khỏi bản đồ sau đó Thêm Xem thêm sau đó Hiển thị trên bản đồ.

Từ chối hoặc chặn yêu cầu vị trí

Nếu không muốn chia sẻ vị trí của mình với người khác trong Google Maps, bạn có thể:

 • Từ chối yêu cầu: Nhấn vào Không. Bạn sẽ không chia sẻ vị trí của mình.
 • Chặn người yêu cầu: Nhấn vào Chặn. Bạn sẽ không chia sẻ vị trí của mình và bạn bè của bạn cũng không thể yêu cầu xem vị trí của bạn nữa. Việc chặn ai đó sẽ ảnh hưởng đến cách họ có thể liên hệ với bạn trong các sản phẩm khác của Google. Tìm hiểu thêm về việc chặn người dùng.

Ngừng chặn một người nào đó

 1. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Chia sẻ vị trí.
 2. Ở trên cùng, nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Người dùng bị chặn.
 3. Bên cạnh người mà bạn muốn bỏ chặn, nhấn vào Xóa Remove.

Khả năng sử dụng của tính năng Chia sẻ vị trí

Bạn có thể thấy cảnh báo khi mở tính năng Chia sẻ vị trí. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

 • Bạn đang ở một quốc gia/khu vực mà bạn không thể chia sẻ vị trí.
 • Bạn chưa đủ tuổi để chia sẻ vị trí.
  Lưu ý: Cha mẹ bạn có thể quản lý tính năng Chia sẻ vị trí bằng ứng dụng Family Link.
 • Tính năng Chia sẻ vị trí không tương thích với miền G Suite của bạn. Bạn có thể yêu cầu quản trị viên của mình bật tính năng này.
Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi nếu tính năng Chia sẻ vị trí không hoạt động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?