Chia sẻ thông tin vị trí theo thời gian thực với người khác

Bằng cách sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí trên Google, bạn có thể lựa chọn những ai có thể tìm thấy thông tin vị trí của bạn và thời lượng mà bạn muốn chia sẻ thông tin vị trí của mình.

Lưu ý: Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin vị trí một lần với người khác. 

Phạm vi sử dụng của tính năng Chia sẻ vị trí

Bạn có thể thấy cảnh báo khi mở tính năng Chia sẻ vị trí. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

Nếu bạn không dùng được tính năng Chia sẻ vị trí, hãy gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi.

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể chia sẻ thông tin vị trí của mình trong Maps Go. Tìm hiểu thêm về các tính năng của Maps Go.

Chia sẻ thông tin vị trí của bạn

Chia sẻ với người có Tài khoản Google
 1. Thêm địa chỉ Gmail của người đó vào Danh bạ Google của bạn nếu bạn chưa thêm.
 2. ​Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps, rồi đăng nhập.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó  Chia sẻ vị trí và sau đó Thêm ngườiAdd people.
 4. Chọn thời lượng mà bạn muốn chia sẻ thông tin vị trí của mình.
 5. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn muốn chia sẻ thông tin vị trí của mình.
  • Nếu Google Maps cần truy cập vào danh bạ của bạn, hãy cấp quyền truy cập cho Google Maps.
 6. Nhấn vào Chia sẻ.
Chia sẻ với người không có Tài khoản Google
Để gửi thông tin vị trí của bạn cho người không có Tài khoản Google, hãy chia sẻ bằng một đường liên kết.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps rồi đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó  Chia sẻ vị trí và sau đó Thêm ngườiAdd people.
 3. Để sao chép đường liên kết Chia sẻ vị trí của bạn, hãy nhấn vào Sao chép vào bảng nhớ tạm.
 4. Để chia sẻ đường liên kết với người nào đó, hãy dán đường liên kết đó vào một email, tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng nhắn tin khác.
Những người có đường liên kết này có thể nhìn thấy thông tin vị trí theo thời gian thực của bạn trong khoảng thời gian mà bạn đã chọn, tối đa là 24 giờ.
Ngừng chia sẻ
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn không muốn chia sẻ thông tin vị trí của mình nữa.
 4. Nhấn vào Ngừng.
Chia sẻ thời gian đến dự kiến của bạn

Sau khi bắt đầu đi theo chỉ dẫn bằng ô tô, bằng cách đi bộ hoặc bằng xe đạp, bạn có thể chia sẻ điểm đến, thời gian đến ước tính và thông tin vị trí hiện tại của mình. Người được bạn chia sẻ thông tin này có thể theo dõi thông tin vị trí của bạn cho tới khi bạn đến nơi.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Chọn một điểm đến.
 3. Sau khi bạn bắt đầu đi theo chỉ dẫn, hãy nhấn vào Thêm More và sau đó Chia sẻ tiến trình chuyến đi.
 4. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn muốn chia sẻ và sau đó Chia sẻ.
 5. Bạn sẽ ngừng chia sẻ thông tin vị trí của mình khi bạn đến nơi hoặc ngừng đi theo chỉ dẫn.
  • Để ngừng chia sẻ trước khi bạn đến nơi: Hãy nhấn vào Thêm More và sau đó Ngừng chia sẻ.
Chia sẻ thông tin về phương tiện công cộng
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Chọn tuyến phương tiện công cộng mà bạn muốn đi.
 3. Sau khi bắt đầu đi theo chỉ dẫn, hãy nhấn vào Chia sẻ chuyến đi.
 4. Chọn người mà bạn muốn chia sẻ và sau đó Chia sẻ.

Lưu ý: Maps sẽ ngừng chia sẻ thông tin vị trí của bạn khi bạn đến nơi.

Xem thông tin vị trí của một người nào đó

Tìm thông tin vị trí của một người nào đó

Khi một người nào đó chia sẻ thông tin vị trí của họ với bạn, bạn có thể tìm thấy họ trên bản đồ của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn muốn tìm.
  • Để cập nhật thông tin vị trí của người đó: Hãy nhấn vào biểu tượng đại diện cho tài khoản của một người bạn và sau đó Thêm Thêm và sau đó Làm mới.

Lưu ý: Nếu bạn dùng điện thoại Pixel, hãy tìm hiểu cách tìm một người nào đó bằng Chế độ xem trực tiếp.

Yêu cầu xem thông tin vị trí của một người nào đó

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin vị trí của mình với một người nào đó hoặc người đó đã từng chia sẻ thông tin vị trí với bạn, thì bạn có thể yêu cầu xem thông tin vị trí của họ trong Maps.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào một người liên hệ đã từng chia sẻ thông tin vị trí với bạn.
 4. Nhấn vào Yêu cầu sau đó Yêu cầu

Sau khi bạn yêu cầu xem thông tin vị trí của một người liên hệ, người đó sẽ thấy địa chỉ email của bạn và nhận được một thông báo, đồng thời có thể:

 • Xem hồ sơ của bạn để xác minh được bạn là ai.
 • Chia sẻ vị trí của họ với bạn.
 • Bỏ qua yêu cầu của bạn.
 • Chặn bạn. Do đó, bạn không thể yêu cầu xem thông tin vị trí của họ nữa.
Lưu ý: Để xem thông tin vị trí của một người nào đó, bạn cũng có thể hỏi Trợ lý Google.
Ẩn hoặc hiển thị thông tin vị trí của một người nào đó

Ẩn thông tin vị trí của một người nào đó

Nếu không muốn thấy thông tin vị trí theo thời gian thực của một người nào đó trên bản đồ của mình, bạn có thể ẩn thông tin vị trí đó. Bạn có thể bật lại tính năng chia sẻ vị trí bất cứ lúc nào để xem thông tin vị trí của người đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Trên bản đồ, hãy nhấn vào biểu tượng đại diện cho tài khoản của người đó.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm Thêm.
 4. Nhấn vào Ẩn khỏi bản đồ.

Lưu ý: Bạn có thể chặn vĩnh viễn một người nào đó trên bản đồ của mình nếu không muốn xem thông tin vị trí của người đó. Tìm hiểu cách chặn tài khoản của người khác.

Bật tính năng Chia sẻ vị trí để xem thông tin vị trí của người mà bạn đã ẩn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó Chia sẻ vị trí và sau đó Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Đã ẩn khỏi bản đồ và sau đó Thêm Thêm và sau đó Hiển thị trên bản đồ.
Từ chối hoặc chặn một yêu cầu xem thông tin vị trí
Nếu không muốn chia sẻ thông tin vị trí của mình với người khác trong Google Maps, bạn có thể:
 • Từ chối yêu cầu: Nhấn vào Không. Vị trí của bạn sẽ không được chia sẻ.
 • Chặn người yêu cầu: Nhấn vào Chặn. Vị trí của bạn sẽ không được chia sẻ và người yêu cầu không thể yêu cầu xem vị trí của bạn nữa. Việc chặn một người nào đó sẽ ảnh hưởng đến cách người đó có thể liên hệ với bạn trong các sản phẩm khác của Google. Tìm hiểu thêm về cách chặn người dùng.

Bỏ chặn một người nào đó

 1.  Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản và sau đó  Chia sẻ vị trí.
 3. Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào Thêm Xem thêm và sau đó Người dùng bị chặn.
 4. Nhấn vào Xóa Remove bên cạnh người mà bạn muốn bỏ chặn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
76697
false