Sdílení polohy v reálném čase s ostatními

Pomocí funkce Google Sdílení polohy můžete určit, kdo uvidí místo, kde se nacházíte, a na jak dlouho. 

Poznámka: Jednorázové sdílení polohy vám mohou umožnit i jiné služby Google.  

Když člověk má účet Google

 1. Pokud jste to ještě neudělali, přidejte si adresu Gmail dané osoby do svých Kontaktů Google.
 2. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy a přihlaste se. Jak se přihlásit
 3. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak  Sdílení polohy a pak Přidat další osoby Add people.
 4. Vyberte, jak dlouho chcete svoji polohu sdílet.
 5. Klepněte na Vybrat lidi.
 6. Pokud budete dotázáni na kontakty, povolte Mapám Google přístup.
 7. Vyberte osobu.
 8. Klepněte na Sdílet. Vybraná osoba uvidí, že s ní sdílíte svou polohu.

Poznámka: Při prvním sdílení polohy budete vyzváni k zapnutí Historie polohy. Informace k Historii polohy

Když člověk účet Google nemá

Pokud chcete poslat svou polohu někomu, kdo nemá účet Google, můžete polohu sdílet pomocí odkazu.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy a přihlaste se. Jak se přihlásit
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak  Sdílení polohy a pak Přidat další osoby Add people.
 3. Pokud chcete použít iMessage, klepněte na možnost Zpráva. V opačném případě klepněte na Další Další a pak a vyberte jinou aplikaci. Příjemci tohoto odkazu uvidí vaši polohu v reálném čase tak dlouho, jak si zvolíte, nejdéle však 72 hodin.

Sdílení odhadovaného času příjezdu

Po zahájení navigace autem, pěšky nebo na kole můžete sdílet svůj cíl, odhadovaný čas příjezdu a polohu na trase. Uživatelům, se kterými budete tyto informace sdílet, se bude zobrazovat vaše poloha, dokud nedorazíte na místo.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Nastavte cíl jízdy. Jak navigovat na určité místo
 3. Až se zobrazí trasa, klepněte na Další More a pak Sdílet údaje o cestě.
 4. Vyberte ze seznamu požadovanou osobu.
 5. Jakmile dorazíte do cíle nebo vypnete navigaci, sdílení polohy se ukončí.
 • Chcete-li ukončit sdílení ještě před příjezdem, klepněte na Další More a pak Ukončit sdílení.

Ukončení sdílení

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Vypněte přepínač u osoby, s níž chcete ukončit sdílení.

Zobrazování polohy osob

Žádost o polohu osoby

Pokud jste svou polohu v minulosti s někým sdíleli nebo ji on sdílel s vámi, můžete pomocí Map požádat o zobrazení jeho aktuální polohy. 

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Klepněte na kontakt, se kterým jste už někdy polohu sdíleli.
 4. Klepněte na Žádost

Až svůj kontakt požádáte o polohu, zobrazí se mu oznámení. Potom bude moci zvolit jednu z následujících možností:

 • Sdílet s vámi svou polohu.
 • Ignorovat váš požadavek.
 • Zablokovat vás. Poté již nebudete moci o jeho polohu znovu požádat.

Zobrazení polohy osoby

Pokud s vámi někdo sdílí svou polohu, uvidíte ji na mapě.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Vyberte požadovanou osobu.
  • Chcete-li se podívat na aktuální polohu, klepněte na ikonu osoby a pak Další Další a pak Aktualizovat.

Ukončení zobrazování polohy osoby

Pokud už nechcete sledovat polohu osoby, která s vámi v Mapách Google sdílí polohu v reálném čase, můžete její polohu skrýt.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Na mapě klepněte na ikonu dané osoby.
 3. Dole klepněte na Další Další.
 4. Chcete-li danou osobu dočasně skrýt, klepněte na možnost Skrýt na mapě. Skrytí můžete kdykoli zrušit.

Poznámka: Zobrazování polohy určité osoby na mapě je možné trvale vypnout. Informace k zablokování účtu jiné osoby

Ukončení skrývání polohy určité osoby

 1. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Sdílení polohy a pak Další Další.
 2. Klepněte na Skryto na mapě a pak Další Další a pak Zobrazit na mapě.

Dostupnost funkce sdílení polohy

Při otevření funkce Sdílení polohy se vám někdy může zobrazit upozornění. Mezi časté příčiny patří:

 • Nacházíte se v zemi/oblasti, kde nemůžete sdílet polohu.
 • Jste příliš mladí na sdílení polohy.
  Poznámka: Sdílení polohy mohou spravovat vaši rodiče prostřednictvím aplikace Family Link.
 • Sdílení polohy není pro vaši doménu G Suite dostupné. Můžete požádat svého administrátora, aby tuto funkci zapnul.
Pokud vám sdílení polohy nefunguje, pošlete nám zpětnou vazbu.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?