Sdílení polohy v reálném čase s ostatními

Pomocí funkce sdílení polohy Google můžete určit, kdo uvidí, kde se nacházíte, a na jak dlouho.

Tip: Jednorázové sdílení polohy vám mohou umožnit i jiné služby Google.  

Dostupnost funkce sdílení polohy

Při otevření funkce Sdílení polohy se vám někdy může zobrazit upozornění. Mezi časté příčiny patří:

Pokud vám sdílení polohy nefunguje, pošlete nám zpětnou vazbu.

Důležité: Polohu nelze sdílet v Maps Go. Přečtěte si další informace o funkcích Maps Go.

Sdílení polohy s jiným uživatelem

 1. ​Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy a přihlaste se.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak  Sdílení polohy a pak Přidat další osoby Add people.
 3. Když chcete s někým sdílet polohu:
  • Pokud má druhá osoba účet Google:
   1. Zkontrolujte, zda máte její adresu Gmail ve svých Kontaktech Google.
   2. Vyberte, jak dlouho chcete svoji polohu sdílet.
   3. Klepněte na profil osoby, se kterou chcete polohu sdílet. 
    • Pokud budete dotázáni na kontakty, udělte Mapám Google oprávnění.
   4. Klepněte na Sdílet.
  • Pokud druhá osoba účet Google nemá:
   1. Klepněte na možnost Zkopírovat do schránky. Odkaz na polohu se zkopíruje.
   2. Vložte odkaz do zprávy v aplikaci pro odesílání textových zpráv, e-mailů nebo jiných zpráv a odešlete ho osobě, se kterou chcete polohu sdílet.
    • Příjemci tohoto odkazu uvidí vaši polohu tak dlouho, jak si zvolíte, nejdéle však 72 hodin.

Ukončení sdílení polohy s jiným uživatelem

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na svoji profilovou fotku nebo iniciály Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Klepněte na profil osoby, se kterou už nechcete sdílet polohu.
 4. Klepněte na Ukončit.

Sdílení odhadované doby příjezdu

Po zahájení navigace autem, pěšky nebo na kole můžete sdílet svůj cíl, odhadovaný čas příjezdu a polohu na trase.

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Zvolte cíl.
 3. Po spuštění navigace klepněte na Další More a pak Sdílet údaje o cestě.
 4. Klepněte na profil osoby, se kterou chcete informace sdílet a pak Sdílet.
 5. Sdílení polohy skončí, až dorazíte do cíle nebo ukončíte navigaci.
  • Chcete-li ukončit sdílení ještě před příjezdem, klepněte na Další More a pak Ukončit sdílení.

Sdílení informací o veřejné dopravě

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyberte trasu veřejné dopravy, kterou chcete využít.
 3. Po spuštění navigace klepněte na Sdílet cestu.
 4. Vyberte osobu, se kterou chcete informace sdílet a pak Sdílet.

Tip: Mapy ukončí sdílení polohy, když dorazíte do cíle

Zjištění polohy jiné osoby

Vyhledání osoby na mapě

Pokud s vámi někdo sdílí polohu, můžete ho najít na mapě.

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na svoji profilovou fotku nebo iniciály Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Klepněte na profil osoby, kterou chcete najít.
  • Pokud se chcete podívat na aktuální polohu, klepněte na ikonu osoby a pak  Další Více a pak Aktualizovat.

Pokud máte telefon Pixel, přečtěte si, jak někoho najít pomocí funkce Live View.

Žádost o polohu jiné osoby

Pokud jste svou polohu v minulosti s někým sdíleli nebo ji on sdílel s vámi, můžete pomocí Map požádat o zobrazení jeho aktuální polohy.

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na svoji profilovou fotku nebo iniciály Kolečko účtu a pak Sdílení polohy.
 3. Klepněte na kontakt, se kterým jste už někdy polohu sdíleli.
 4. Klepněte na Požádat a pak  Požádat.

Kontaktu se po odeslání žádosti o polohu zobrazí vaše e-mailová adresa a oznámení. Až oznámení dostane, bude moci:

 • Zobrazit váš profil a ověřit, kdo jste.
 • Sdílet s vámi svou polohu.
 • Ignorovat váš požadavek.
 • Zablokovat vás. O polohu pak už nebudete moci požádat.

Tip: O zobrazení něčí polohy také můžete požádat asistenta Google na svém telefonu, chytrém displeji nebo jiném chytrém zařízení.

Skrytí a zobrazení polohy jiné osoby

Skrytí polohy jiné osoby

Pokud na mapě nechcete sledovat něčí aktuální polohu, můžete ji skrýt.
 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Na mapě klepněte na ikonu dané osoby.
 3. Dole klepněte na Další Více.
 4. Chcete-li danou osobu dočasně skrýt, klepněte na možnost Skrýt na mapě. Polohu budete moci kdykoli znovu zapnout.

Tip: Pokud chcete něčí polohu zablokovat trvale, přečtěte si, jak zablokovat účet jiného uživatele.

Zobrazení polohy, kterou jste skryli

Pokud jste něčí polohu skryli a chcete ji na mapě znovu zobrazit:

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciály Kolečko účtu a pak Sdílení polohy a pak  Další Více.
 3. Klepněte na Skryto na mapě a pak  Další Více a pak Zobrazit na mapě.

Odmítnutí nebo blokování žádosti o sdílení polohy

Pokud s někým nechcete v Mapách Google svoji polohu sdílet, máte tyto možnosti:
 • Odmítnout žádost: Klepněte na Ne. Svoji polohu sdílet nebudete.
 • Blokovat žadatele: Klepněte na Blokovat. Nebudete sdílet, kde se nacházíte, a daná osoba již nebude moci o vaši polohu znovu požádat. Zablokování osoby ovlivňuje, jak vás může kontaktovat v ostatních službách Google. Přečtěte si další informace o blokování uživatelů.

Odblokování uživatele

 1.  Klepněte na svoji profilovou fotku nebo iniciály Kolečko účtu a pak  Sdílení polohy.
 2. V horní části klepněte na Další Více a pak Blokovaní uživatelé.
 3. Vedle osoby, kterou chcete odblokovat, klepněte na Odstranit Remove.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?