Sdílení polohy v reálném čase s ostatními

Můžete určit, kdo uvidí místo, kde se nacházíte, a jak dlouho. 

Poznámka: V Mapách Go nemůžete sdílet svou polohu. Další informace o funkcích Map Go.

Když mají účet Google

 1. Pokud jste to ještě neudělali, přidejte si jejich adresu Gmail do svých Kontaktů Google.
 2. V telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google a přihlaste se. Pokyny k přihlášení
 3. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Sdílení polohy a poté Přidat lidi Přidat lidi.
 4. Vyberte, jak dlouho chcete svoji polohu sdílet.
 5. Klepněte na příkaz Vybrat lidi.
  • Pokud budete dotázáni na kontakty, povolte Mapám Google přístup.
 6. Určete, s kým chcete sdílet.
 7. Klepněte na příkaz Sdílet.

Pokud účet Google nemají

 1. V telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google a přihlaste se. Pokyny k přihlášení
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Sdílení polohy a poté Přidat lidi Přidat lidi.
 3. Klepněte na Další Další a poté Zkopírovat do schránky. Příjemci tohoto odkazu uvidí vaši polohu tak dlouho, jak si zvolíte, max. 72 hodin.

Sdílení pomocí jiné aplikace

Polohu můžete sdílet i pomocí aplikací pro odesílání zpráv. Klepněte na Další Další a poté vyberte aplikaci.

Ukončit sdílení

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Sdílení polohy.
 3. Vedle osoby, se kterou chcete sdílení ukončit, klepněte na příkaz Odstranit Odstranit.

Sdílení odhadovaného času příjezdu

Po zahájení jízdy můžete sdílet svůj cíl, odhadovaný čas příjezdu a polohu na trase.

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Nastavte cíl jízdy. Informace k navigaci na určité místo
 3. Po spuštění navigace klepněte na možnost Další Šipka nahoru a poté Sdílet údaje o cestě.
 4. Ze seznamu vyberte požadovanou osobu.
 5. Klepněte na příkaz Sdílet.
 6. Sdílení polohy se ukončí, když dorazíte do cíle nebo když ukončíte navigaci.
 • Chcete-li ukončit sdílení ještě před příjezdem, klepněte na možnost Další Šipka nahoru a poté Ukončit sdílení.

Zobrazení polohy osob

Pokud s vámi někdo sdílí svou polohu, uvidíte ji na mapě.

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a potéSdílení polohy.
 3. Vyberte požadovanou osobu.
 • Chcete-li vidět aktualizovanou polohu, klepněte na ikonu přítele a poté Další Další a potéAktualizovat.

Ukončení zobrazování polohy osoby

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Na mapě klepněte na ikonu dané osoby.
 3. V dolní části obrazovky klepněte na Další Šipka nahoru.
 4. Chcete-li danou osobu dočasně skrýt, klepněte na možnost Skrýt na mapě. Skrytí můžete kdykoli zrušit.

Poznámka: Zobrazování polohy určité osoby na mapě je možné trvale vypnout. Informace k zablokování účtu jiné osoby

Ukončení skrývání určité osoby

 1. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Sdílení polohy a poté Další Další.
 2. Klepněte na možnost Skryto na mapě a poté Další Další a poté Zobrazit na mapě.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?