เพิ่มและดูอาหารจานต่างๆ

คุณดูตัวเลือกอาหารจานต่างๆ และเพิ่มอาหารจานใหม่ๆ ลงในข้อมูลธุรกิจของร้านอาหารแห่งนั้นได้ หากคุณเป็น Local Guide คุณก็จะได้รับคะแนนจากการเพิ่มอาหารอีกด้วย

หมายเหตุ: ระบบไม่ได้เพิ่มอาหารทุกรายการลงใน Google Maps

ดูอาหารยอดนิยม

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู
 5. แตะอาหารเพื่อเลือกดูรูปภาพและรีวิวของอาหารจานนั้น

เพิ่มอาหาร

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู แล้ว เพิ่มอาหาร เพิ่มอาหาร 

รายงานอาหาร

คุณแจ้งเราได้ว่ามีอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรืออาหารที่รีวิวไม่มีอยู่จริง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะเมนู แล้ว อาหารจานที่ต้องการรายงาน
 4. แตะแนะนำให้แก้ไข 
 5. เลือก: 
  • ชื่ออาหารผิด
  • ชื่ออาหารไม่เหมาะสม
  • ไม่ได้เสิร์ฟอาหารจานนี้ที่นี่

เพิ่มรูปภาพอาหาร 

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด 
 4. แตะเมนู แล้ว อาหารจานที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ  
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว เพิ่มรูปภาพ
 6. เลือกรูปภาพแล้วแตะเสร็จสิ้น

เพิ่มชื่อให้อาหาร

คุณเพิ่มชื่อให้อาหารที่ไม่มีชื่อได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู แล้ว อาหารจานที่มีแท็บ "เพิ่มชื่ออาหาร" แล้ว เพิ่มชื่ออาหาร
 5. ป้อนชื่ออาหาร
 6. แตะเสร็จสิ้น

เพิ่มชื่ออาหารลงในรูปภาพ

 1. เพิ่มรูปภาพลงใน Google Maps จากหน้าของสถานที่
 2. เมื่อระบบแสดงคำขอให้เพิ่มชื่ออาหาร ให้ใส่ชื่อแล้วแนะนำอาหาร

ฉันรีวิวอาหารได้หรือไม่

คุณยังรีวิวอาหารโดยตรงไม่ได้ในปัจจุบัน โปรดกล่าวถึงอาหารในรีวิวสถานที่แทน แล้วระบบจะแสดงรีวิวนั้นในหน้าอาหาร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร