เพิ่มและดูเมนูอาหารต่างๆ

สำคัญ: ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้ เราจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในทีม รวมทั้งให้บริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ด้วยเหตุนี้คุณจึงอาจมีส่วนร่วมกับ Google Maps ได้อย่างจำกัดและมีความล่าช้าเป็นการชั่วคราว 

คุณดูและเพิ่มเมนูอาหารใหม่ๆ ลงในข้อมูลธุรกิจของร้านอาหารได้ หากเป็น Local Guide คุณจะได้รับคะแนนจากการเพิ่มเมนูอาหาร

หมายเหตุ: ระบบไม่ได้เพิ่มอาหารทุกรายการลงใน Google Maps

ดูอาหารยอดนิยม

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู
 5. แตะอาหารเพื่อเลือกดูรูปภาพและรีวิวของอาหารจานนั้น

เพิ่มอาหาร

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู จากนั้น เพิ่มอาหาร เพิ่มอาหาร

รายงานอาหาร

คุณแจ้งเราได้ว่ามีอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรืออาหารที่รีวิวไม่มีอยู่จริง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะเมนู จากนั้น อาหารที่ต้องการรายงาน
 4. แตะแนะนำให้แก้ไข 
 5. เลือกสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขดังนี้ 
  • ชื่ออาหารผิด
  • ชื่ออาหารไม่เหมาะสม
  • ร้านไม่ได้เสิร์ฟเมนูนี้

เพิ่มรูปภาพอาหาร 

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด 
 4. แตะเมนู จากนั้น อาหารที่ต้องการเพิ่มรูปภาพให้  
 5. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติมจากนั้น เพิ่มรูปภาพ
 6. เลือกรูปภาพแล้วแตะ เสร็จสิ้น

เพิ่มชื่อให้อาหาร

คุณเพิ่มชื่อให้อาหารที่ไม่มีชื่อได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะแท็บข้อมูลสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุด
 4. แตะเมนู จากนั้น อาหารที่มีแท็บ "เพิ่มชื่ออาหาร"จากนั้น เพิ่มชื่ออาหาร
 5. ป้อนชื่ออาหาร
 6. แตะเสร็จสิ้น

เพิ่มชื่ออาหารลงในรูปภาพ

 1. เพิ่มรูปภาพลงใน Google Maps จากหน้าของสถานที่
 2. เมื่อระบบแสดงคำขอให้เพิ่มชื่ออาหาร ให้ใส่ชื่อแล้วแนะนำอาหาร

ฉันรีวิวอาหารได้หรือไม่

คุณยังรีวิวอาหารโดยตรงไม่ได้ในปัจจุบัน โปรดกล่าวถึงอาหารในรีวิวสถานที่แทน แล้วระบบจะแสดงรีวิวนั้นในหน้าอาหาร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร