Pridávanie a objavovanie jedál

Môžete objavovať možnosti menu a do firemného profilu reštaurácie pridávať nové jedlá. Ak ste miestny sprievodca, môžete pridaním jedál získať body.

Poznámka: Do Máp Google nebude pridané každé jedlo.

Preskúmanie obľúbených jedál

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. Naspodku klepnite na kartu informácií o mieste.
 4. Klepnite na Menu.
 5. Ak chcete prehliadať fotky a recenzie jedla, klepnite na jedlo.

Pridanie jedla

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. Naspodku klepnite na kartu informácií o mieste.
 4. Klepnite na Menu a potom Pridať jedlo Pridanie jedla

Nahlásenie jedla

Nevhodné jedlo alebo nepresné informácie o ňom nám môžete nahlásiť. Môžete nás tiež upozorniť, že jedlo neexistuje.

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. Klepnite na Menu a potom jedlo, ktoré chcete nahlásiť.
 4. Klepnite na Navrhnúť úpravu
 5. Vyberte: 
  • nesprávny názov jedla,
  • nevhodný názov jedla,
  • toto jedlo tu nepodávajú.

Pridanie fotky jedla 

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. Naspodku klepnite na kartu informácií o mieste. 
 4. Klepnite na Menu a potom jedlo, ku ktorému chcete pridať fotku.  
 5. Klepnite na Viac Viaca potom Pridať fotku.
 6. Vyberte fotku a klepnite na Hotovo.

Pomenovanie jedla

Jedlá bez názvu môžete pomenovať.

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. Naspodku klepnite na kartu informácií o mieste.
 4. Klepnite na Menu a potom jedlo s kartou Pridajte názov jedla a potom Pridať názov jedla.
 5. Zadajte názov jedla.
 6. Klepnite na Hotovo.

Pridanie názvu jedla k fotke

 1. Fotku zo stránky miesta pridajte do Máp Google.
 2. Keď sa zobrazí žiadosť o pridanie názvu jedla, jedlo pomenujte a odporučte.

Môžem recenzovať jedlo?

Momentálne nemôžete priamo recenzovať jedlo. Dané jedlo však môžete spomenúť vo svojej recenzii miesta a táto recenzia sa zobrazí na stránke jedla.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?