חיפוש ושמירה של מיקומי חנייה

ניתן לחפש מקום חנייה לפני שתתחיל בנסיעה. אחרי שמגיעים ליעד אפשר לשמור את מיקום החניה כדי למצוא אותו מאוחר יותר.

הערות:

 • אפשר לחפש חניה רק כשנמצאים בקרבת היעד בערים מסוימות בארה"ב.
 • אי אפשר לחפש מקומות חניה ב-iPhone או ב-iPad.

הוספת מגרש חניה או חניון למסלול הנסיעה

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. בחלק העליון, מחפשים את היעד.
 3. בצד שמאל למטה, מקישים על מסלול.
 4. למטה, מקישים על שלבים ועוד
 5. מקישים על מציאת מקום חניה בקרבת היעד.
 6. בוחרים מגרש חניה או חניון ומקישים על הוספת חניה.
 7. בצד שמאל למטה, מקישים על התחלה.

שמירה של מיקום החניה

אפשר לשמור את מיקום החניה הנוכחי כדי למצוא אותו בקלות בהמשך.

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על הנקודה הכחולה שמציינת את המיקום.
 3. מקישים על שמירה של מיקום החניה.

מיקום החניה יישמר במפות Google עד שיוסר.

שינוי של מיקום החניה

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז מיקום חניה.
 3. למטה, מקישים על מיקום חניה ואז שינוי מיקום.

כדי להסיר את מיקום החניה ממפות Google, מקישים על סמל הניקוי נקה.

הוספת הערות לגבי מיקום החניה

אפשר להוסיף תמונות והערות, כמו הקומה שבה הרכב חונה או כמה זמן נותר לחניה.
 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז מיקום חניה.
 3. כדי להוסיף תמונה או הערה, מקישים על מידע נוסף.

שיתוף של מיקום החניה עם אנשים אחרים

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז מיקום חניה.
 3. מקישים על מידע נוסף ואז שיתוף שיתוף.

מציאת המיקום שבו הרכב חונה

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז מיקום חניה.
 3. בצד שמאל למטה, מקישים על סמל המסלול מסלול.

הפעלה או השבתה של הודעות

אפשר לקבל הודעות על פרטי החניה, כמו איפה הרכב חונה וכמה זמן הוא כבר חונה שם.

 1. בטלפון או בטאבלט עם מערכת Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון  ואז הגדרות הגדרות.
 3. מקישים על הודעות ואז אנשים ומקומות.
 4. גוללים למטה ומפעילים או משביתים את האפשרות חניה שמורה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?