Προβολή επεξεργασιών στους Χάρτες

Στο τηλέφωνο ή το tablet σας, μπορείτε να δείτε μια λίστα με επεξεργασίες και μέρη που έχετε προσθέσει στους Χάρτες Google. Οι επεξεργασίες σας είναι ορατές μόνο σε εσάς. Ορισμένα μέρη που έχετε προσθέσει και εμφανίζονται ως εγκεκριμένα ενδέχεται να μην σας αποφέρουν βαθμούς Τοπικών οδηγών, αν κάποιος έχει ήδη προσθέσει το ίδιο μέρος πριν από εσάς.

Για κάθε επεξεργασία, θα εμφανίζονται τα εξής:

  • Αν η επεξεργασία εγκρίθηκε ή βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
  • Η επεξεργασία που πραγματοποιήσατε σε ένα μέρος, όπως ωράριο λειτουργίας ή αριθμό τηλεφώνου.

Προβολή λίστας επεξεργασιών

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Πατήστε το μενού Μενού και μετά Οι συνεισφορές σας και μετά Επεξεργασίες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;