Maghanap at magbahagi ng mga lugar gamit ang mga plus code

Gumagana ang mga plus code na parang mga address ng kalye. Kapag hindi available ang isang address, maaari kang gumamit ng plus code upang maghanap o magbahagi ng lugar sa Google Maps, gaya ng iyong bahay o negosyo.

Ang isang plus code ay binubuo ng:

  • 6 o 7 titik at numero
  • Isang bayan o lungsod

Narito ang isang halimbawa ng plus code: X4HM+3C, Cairo, Egypt

Hanapin ang plus code para sa isang lugar

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps mobile web o ang Google Maps app Google Maps.
  2. Pindutin nang matagal ang isang lugar para maglagay ng pin sa Google Maps.
  3. Sa ibaba, i-tap ang address o paglalarawan.
  4. Mag-scroll pababa upang hanapin ang plus code, tulad ng 8439VCW3V+PG.

Mga Paalala:

  • Hindi ipinapakita ang mga plus code sa ilang bansa.
  • Maaari kang makakita ng plus code na walang bayan o lungsod. Sa halip, magdagdag ng area code sa umpisa ng plus code, tulad ng 7GXHX4HM+3C.

Maghanap ng lugar gamit ang mga plus code

Para maghanap ng lugar gamit ang isang plus code, gamitin ang plus code na parang isang address.

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps mobile web o ang Google Maps app Google Maps.
  2. Sa itaas, i-tap ang box para sa paghahanap at i-type ang plus code.

Tip: Maaari kang gumamit ng plus code na may bayan o lungsod, tulad ng X4HM+3C, Cairo, Egypt, o may area code, tulad ng 7GXHX4HM+3C. Kapag malapit ka sa isang lugar, hindi mo kailangang isama ang area code. Halimbawa, maaari mong hanapin ang X4HM+3C.

Alamin pa ang tungkol sa mga plus code.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?